Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Andre Lignitzer – dýky – překlad technik

překlad vychází z těchto zdrojů Codex Danzig (Cod.44.A.8) - 1452Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) - 1480Goliath (MS Germ.Quart.2020) - 1510Andre Paurñfeyndt - Wienna - 1516Der Altenn Fechter anfengliche kunst - 1558Lienhart Sollinger Fechtbuch (Cod.I.6.2°.2) - 1564 Zde začínají kusy s dýkou mistra Andrese Lignitzera Nuže první kus Bodá-li tě někdo shora dolů na obličej nebo na hruď, tak vyraz s tvojí…
Read more

Martin Huntsfeld – dýky – překlad technik

Codex Danzig (Cod.44.A.8)                                 1452 Glasgow Fechtbuch (MS E.1939.65.341)         1508 Goliath (MS Germ.Quart.2020)                         1510 Toto je šerm a boj s dýkou Pamatuj, když ti někdo bodá s dýkou dole do těla nebo do stehna a má dýku uchopenu tak, že disk stojí v ruce vpředu. Nuže lámej to takto. Drž levou…
Read more

Privilegium Karla IV. pražským kušníkům – 1360

Máme zde pro vás další překlad od historika Ondřeje Vodičky tentokráte z latiny. Karel IV. uděluje privilegium pražským kušníkům, 15. června 1360 (lat.): My Karel, císař římský a král český, dáváme touto listinou ve známost, že naše věrné milé měšťany města Prahy a všechny jejich následovníky, jak nám bylo od pradávna svěřeno, chceme ochránit od budoucích…
Read more

Talhoffer jak se chovat před soubojem

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o úvodní slovo z jednoho z  Talhofferových rukopisů popisujících jak se chovat před soubojem. Königsegg Fechtbuch (MS XIX.17-3), úvod (fol. 1r),  cca 1450 (německy): Zaprvé je třeba vědět, že pokud byla jednomu z obou duelantů doručena výzva k soudnímu duelu, nebo ji on napsal…
Read more