Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Privilegium Karla IV. pražským kušníkům – 1360

Máme zde pro vás další překlad od historika Ondřeje Vodičky tentokráte z latiny. Karel IV. uděluje privilegium pražským kušníkům, 15. června 1360 (lat.): My Karel, císař římský a král český, dáváme touto listinou ve známost, že naše věrné milé měšťany města Prahy a všechny jejich následovníky, jak nám bylo od pradávna svěřeno, chceme ochránit od budoucích…
Read more

Talhoffer jak se chovat před soubojem

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o úvodní slovo z jednoho z  Talhofferových rukopisů popisujících jak se chovat před soubojem. Königsegg Fechtbuch (MS XIX.17-3), úvod (fol. 1r),  cca 1450 (německy): Zaprvé je třeba vědět, že pokud byla jednomu z obou duelantů doručena výzva k soudnímu duelu, nebo ji on napsal…
Read more

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu díl druhý

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o pokračování způsobů věštby na výsledek souboje z Talhofferova rukopisu z roku 1443. Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1], aneb Onomantia, část druhá[2], 1434[3] (německy): Popíši vám Pythagorovo schéma Dále Ptolemáiovo schéma Dále jedno Platónovo schéma Dále jedno schéma od Aristotela A jedno schéma od…
Read more

jak okrást sedláka

V poslední době se čím dál tím víc setkáváme s různými názory na šerm podle fechtbuchů, podle jedněch je to cesta duchovní s vlastním mystičnem, podle jiných je to akademická záležitost zcela odtržená od každodenní reality. Podle nás, nemá pravdu ani jedna strana a v šermířských knihách (a názorech) se dá jen těžko paušalizovat. Jedni…
Read more