Středověká bojová umění

Škola šermu a historických bojových umění Digladior krom toho, že vede pravidelné tréninky historického šermu a pořádá semináře či vede soukromé hodiny.

Tak se snaží také popularizovat téma středověkých bojových umění a ve spolupráci se seznam TV a strem.cz spustila video kanál na němž bude ukazovat některé detaily z technik šermu a středověkých bojových umění.


Video série o šermu tesákem

šerm tesákem 01 - Eskalace mistrovských seků s následným zkrácením vzdálenosti

Borek a Zdenál ze školy školy šermu Digladior vám předvedou krátkou sestavu s tesáky, které následně rozeberou. Jedná se o mistrovské seky Wecker, Zwerchhau a přechod do zesíleného držení pomocí überlaufen.

šerm tesákem 02 - Asalto s rozvojem po zornhau

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám ukáží, krátké asalto s tesákem. Jedná se o mistrovský sek Zornhau a následné eskalace.

šerm tesákem 03 - krátký souboj s tesáky

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou krátký souboj s tesáky, jenž bude v následujících dílech podrobně rozebrán a také budou vysvětleny jednotlivé techniky a jejich použití.

šerm tesákem 04 - Jak zahajovat boj s tesákem.

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám ukáží jak zahajovat boj jedním z mistrovských seků Johana Lecküchnera - Entrusthaw. Z něj bude dále eskalováno do krátké útočné sekvence.

šerm tesákem 05 - Jak přebrat tempo soupeře pomocí techniky überfallen.

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou další z technik šermu s tesákem. Jedná se o akci z kodexu Wallerstein - überfallen, kdy obránce z krytu přepadává čepelí přes soupeřovu zbraň.

šerm tesákem 06 - Jak bránit přepadnutí při šermu s tesákem. Prolomení techniky überfallen.

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvBorek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou další způsob jak šermovat s tesákem. Jedná se o prolomení techniky überfallen (akce z kodexu Wallerstein) pomocí řezu na předloktí a následná devastace podle mistra Talhoffera.


Video série o šermu dlouhým mečem

šerm mečem 01 - krátké asalto

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior předvádí krátký souboj na meče, jenž je následně rozebrán a popsán.

šerm mečem 02 - tempo a vzdálenost

Tempo a vzdálenost je to nejčastější co se v šermu řeší, ale co to je, jak k němu přistupovat a to specificky v šermu s dlouhým mečem. Tak to vám v této epizodě ukáže Borek a Zdenál.

šerm mečem 03 - kryt nápřahem a preventivní kryt

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám ukáží další techniku ze středověkých bojových umění a to konkrétně kryt nápřahem a preventivní kryt s dlouhým mečem.

šerm mečem 04 - zkrácení vzdálenosti a přechod do zesíleného držení

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou další techniky středověkého boje s dlouhým mečem: Überlaufen a práci v Halbschwertu. Tedy z krácení menzury se současným přechycením meče jednou rukou za čepel a následný boj v kontaktní vzdálenosti.

šerm mečem 05 - Boj na krátkou vzdálenost a v zesíleném držení

Borek a Zdenál, ze školy šermu Digladior vám ukáží jak pracovat s dlouhým mečem v krátké kontaktní vzdálenosti. Přičemž je samozřejmostí přechycení meče za čepel do tzv. Halbschwertu.

šerm mečem 06 - Kata s dlouhým mečem, aneb jak na útočné kombo

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou další techniky středověkého boje s dlouhým mečem. Předvedeme si krátkou sestavu (katu), kterou můžete nacvičovat sami do vzduchu nebo ve dvojici s partnerem. Jedná se o krátkou útočnou kombinaci, jíž můžete vysypat na soupeře.

šerm mečem 07 - Krumpová kata s dlouhým mečem, aneb ultimátní přechod z obrany do útoku

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám předvedou další krátkou sestavu (katu) s dlouhým mečem, kterou můžete nacvičovat sami do vzduchu nebo ve dvojici s partnerem. Jedná se o krátkou kombinaci, s níž zlomíte soupeřův útok a sami následně přeberete iniciativu. Cvičení vychází ze středověkých bojových umění převážně 15. stol speciálně mistra Lichtenauera.


Povídání o šermu a středověkých bojových uměních

otázky a odpovědi 01 - Co jste chtěli vědět o historickém šermu a nebáli se zeptat

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior odpovídají na dotazy diváků a vysvětlují detaily ohledně šermu ve středověku v současnosti a to jak v reálu tak na filmovém plátně.

otázky a odpovědi 02 - Boj nestejnými zbraněmi

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior odpovídají na dotazy diváků a tentokrát řeší problematiku, kdy každý z protivníků má jinou zbraň..

otázky a odpovědi 03 - Ostření středověkých zbraní a držení zbraně za čepel.

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior odpovídají na dotazy diváků. Tentokráte mluví o ostrosti zbraní a možnostech úchopu zbraně za ostří.

otázky a odpovědi 04 - Kolik vážily středověké meče? Bylo to 30, 15, nebo jen 1,5 kg?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior rozebírají mýty v historickém šermu a konkrétně se zaměří na váhu středověkých mečů? Dozvíte se kolik vážil dlouhý meč, zda to bylo 30, 15, nebo jen 1,5 kg.

otázky a odpovědi 05 - Filmový versus Reálný šerm. Evropa vs Asie. Realita nebo fikce?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior rozebírají mýty v historickém šermu a konkrétně se zaměří na váhu sBorek a Zdenál ze školy šermu Digladior odpovídají nad dotazy diváků. Tentokráte zabrousí do oblasti filmového šermu a jeho ztvárnění. A to jak v Evropě, tak v Americe či Asii.

otázky a odpovědi 06 - Je katana lepší než Evropský meč, nebo je to jen marketing?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior rozebírají mýty ve středověkých bojových uměních a historickém šermu.
Tentokráte se konkrétně zaměří na srovnání Evropských a Japonských mečů. A mimo jiné se dozvíte zda je katana lepší než Evropský meč nebo je to jen marketing?

otázky a odpovědi 07 - Je rytíř dobrým bojovníkem a šermířem?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior boří mýty o středověkém šermu. Tentokrát se zaměří na bojové a šermířské dovednosti rytířů. Mimo jiné je zmíněn bojový výcvik císaře Maximiliána I. (1459-1519) císařem 1493–1519.

otázky a odpovědi 08 - Původní evropský boj beze zbraně - realita nebo mýtus?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior debatují nad mýty o historickém šermu a Evropských bojových uměních.

Tentokráte se zaměří na středověký zápas.
Jak moc byl shodný či odlišný se soudobými bojovými sporty a systémy.

otázky a odpovědi 09 - Jak dlouho trval středověký souboj? Vteřiny, hodiny nebo dny?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior debatují nad mýty o historickém šermu a Evropských bojových uměních.

Tentokráte se podívají na délku soubojů.
Je pravda, že boj trval hodiny a končil totálním vyčerpáním obou aktérů?

otázky a odpovědi 10 - K čemu sloužil obouruční meč?

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior debatují nad mýty o historickém šermu a Evropských bojových uměních.

Tentokráte se podívají na použití obouručního meče.
Je pravda, že obouruční meč sloužil k půlení koní a přesekávání pík?


Video série o šermu mečem a pěstním štítkem

Pukléř 01 - Útočná kombinace dle Lignitzera

Borek a Zdenál, ze školy šermu Digladior vám předvedou útočnou kombinaci s mečem a pěstním štítkem (pukléřem) jenž je inspirovaná středověkým šermířským mistrem Andrem Lignitzerem.

Pukléř 02 - Sek na koleno skončí useklým zápěstím

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vám ukáží další z technik středověkého boje s mečem a pěstním štítkem (pukléřem). Jedná se o sek na koleno ubráněný předsekem na zápěstí.

Pukléř 03 - Jak eskalovat útok v šermu mečem a pukléřem. Zwerkové kombo

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vás na konkrétním případu eskalace útoku v meči a pěstním štítku, která je inspirována technikami mistra Lignitzera, seznámí s technikami evropských středověkých bojových umění.

Pukléř 04 - Jak ukončit boj v šermu mečem a pukléřem. Pěstní štítek jako středověký boxer

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vás na konkrétním případu ukončení útoku v meči a pěstním štítku, která je zajímavá ofenzivním použitím pukléře, seznámí s technikami evropských středověkých bojových umění.


Video série o boji dýkou

Dýky 01 - Jak soupeři odebrat zbraň při boji s dýkou

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior ukazují středověkou techniku boje s dýkou. Jedná se o konkrétní kus z Kodexu Wallerstein - folio 23r, kdy obránce odzbrojí útočníka.

Dýky 02 - Jak provést zámek při boji s dýkou

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vysvětluji středověkou techniku boje s dýkou.

Jedná se o konkrétní kus z manuskriptu z 15. století (Kodex Wallerstein - folio 23v), kdy obránce svojí dýkou uzamkne útočníkovi ruku a také protiakce na tuto techniku.
Tato technika pravděpodobně patřila ve středověku k velmi populárním, neboť ji ve svých pramenech popisuje vícero šermířských mistrů.

Dýky 03 - Jak bodnout soupeře jeho vlastní dýkou do obličeje? Technika z kodexu Wallerstein

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vysvětluji středověkou techniku boje s dýkou.

Jedná se o konkrétní kus z manuskriptu z 15. století (Kodex Wallerstein - folio 24r), kdy obránce svojí dýkou páčí útočníkovi ruku a donutí jej bodnout se vlastní dýkou do obličeje.

Dýky 04 - Jak v boji s dýkou provést úder ramenem a páku na krk. Technika z kodexu Wallerstein

Borek a Zdenál ze školy šermu Digladior vysvětluji středověkou techniku boje s dýkou.

Krátké vysvětlení jedné konkrétní techniky ze středověkého fechtbuchu (Codex Wallerstein 24v).
Jedná se o techniku vhodnou pro boj s dlouhými dýkami, kdy v zesíleném držení (dýka držená jednou rukou za čepel druhou za jílec) provedeme soupeři páku na jeho ruku tak, že mu opřeme jeho obličej o naše rameno.


Chcete vědět víc?

Přehled kurzů a seminářů, které pořádáme najdete na stránce Plán seminářů, zde máte k dispozici taktéž google kalendář s našimi akcemi, který si můžete přidat do svého kalendáře.

Podrobnosti o cenách tréninků a způsobech placení  najdete na stránce Ceny a platby

Detailní informace k jednotlivým tréninkům najde v odkazech rozpisu tréninků tréninků nebo:

Historický šerm dlouhým mečem - tak zvaná Německá škola
Turnajová průprava a sparing - příprava na HEMA turnaje
Dlouhý meč - začátečníci - základy šermu s mečem v obouručním držení
Dlouhý meč - mírně pokročilí-HEMA - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem založený hlavně na kodexu Wallerstein
Dlouhý meč - mírně pokročilí-zkoušky - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Dlouhý meč - středně pokročilí a pokročilí - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Lichtenauer dlouhý meč - šerm dlouhým mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuchy)
Šerm tesákem - boj jednoručním tesákem dle Leckuchnera a dalších mistrů
Pukléř - šerm mečem a pěstním štítkem inspirovaný dobovými manuskripty
Stage combat - ztvárnění středověkých bojových umění pro film a divadlo

Škola šermu Plzeň  - tréninky dlouhého meče ve stylu Německé školy v Plzni

Zde je k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Praze a Plzni.

Pokud ještě nemáte v něčem jasno zkuste FAQS a pokud nepomohlo ani to pište na info@digladior.cz