Škola šermu Digladior

Digladior je jednou z nejvýznamnějších a nejdéle působících škol šermu v České republice, která se specializuje na historický šerm a středověká bojová umění.
Naše škola přispívá k obnově těchto tradičních umění prostřednictvím překladů, rekonstrukcí a interpretací technik starých mistrů.
Své znalosti a zkušenosti se snažíme předávat našim studentům a aplikovat je v nově se rozvíjejícím HEMA sportu, divadelním a filmovém šermu.

Naše pravidelné tréninky šermu dlouhým mečem se konají v Praze a Plzni.
V Praze pak nabízíme také výuku:

  • šermu tesákem
  • šermu pro film a divadlo (stage combat, stage fight, scénický šerm)
  • boje a šermu ve zbroji (harnisch fechten)
  • sportovní HEMA - průprava pro turnaje a sparing s dlouhým mečem (tesákem, mečem a štítkem)

Kromě toho pořádáme i přednášky a semináře zaměřené na naše téma, včetně

  • boje dýkou a obrany proti dýce
  • šermu mečem a pukléřem (pěstním štítkem)
  • šermu mečem a štítem
  • středověkého zápasu (ringen)

Jsme hrdí na naši tradici a snažíme se ji udržovat a rozvíjet.
Pokud máte zájem se k nám připojit a stát se součástí naší komunity, neváhejte nás kontaktovat a přijďte se podívat na náš trénink.

Historie školy šermu Digladior

1999

Otevření prvních pravidelných tréninků pod vedením Borka Belfína v Praze. Tréninky probíhaly v Lysolajích a probíhala na nich výuka šermu dlouhým mečem.

Tak vznikla v Praze první pravidelná škola šermu, která vyučovala šerm dlouhým mečem ve stylu tzv. Německé školy.

2000

Škola se stěhuje do nové tělocvičny, kde zůstane následující 2 roky - Jižní IV Spořilov.

2002

V tomto roce došlo kromě řady organizačních změn i ke změně tělocvičny - škola se přestěhovala do tělocvičny v Braníku, kde vydržela následující čtyři roky.

2005

V tomto roce byly zahájeny pravidelné turnaje na tréninkové meče, takzvaná "bacátka". Od tohoto roku pořádají i teoretické přednášky na různá témata.

Škola si už vychovala i své vlastní lektory - Miroslav „Ježura“ Novák, Luděk „Dzin“ Rozmanitý a Jan Šimek.

2006

Škola získává své současné jméno - Digladior. Zároveň se stěhuje do nových prostor v Praze na Vinohradech a pokračuje se v turnajích cvičnými zbraněmi a teoretických přednáškách.

2008

V tomto roce se kvestorem školy stává Honza Šimek, který v DDM Slezská otevírá i kroužek šermu pro děti. Jako další lektoři ve škole od tohoto roku působí Jan Šulák, Lukáš Matuška a Pavel Kohout.

V následujícím roce se lektorem stává i Jan Aksman.

2012

Lektorský tým získal novou výraznou posilu - Zděňka Utišila z Ars Maiorum.

Škola také začala pravidelně pořádat víkendové semináře.

2013

Rozšířili jsme svou působnost o pobočku v Plzni, které se ujímá nový asistent Radek Ondra.

Dále v tomto roce se kroužek historického šermu pro děti v Praze přestěhoval na Jižní Město.

2014 - současnost

Škola začala pořádat turnaje na federschwerty a řady lektorů se rozšířily o nové asistenty Vladimíra Nerandžiče, Lukáše Typla a kroužku se ujímají Pavla Markupová a Jirka Synek.

Naše cíle & vize

Naše škola si klade za cíl přispět k obnově středověkých bojových umění, zejména těch, které vycházejí z dochovaných děl německých šermířských a zápasnických mistrů.

Kromě výchovy nových šermířů se věnujeme také překladům, rekonstrukcím a interpretacím technik starých německých mistrů a organizaci turnajů v HEMA sportu. Naším cílem je vychovat novou generaci šermířů po celé republice a s jejich pomocí získat dostatečnou členskou základnu, která nám umožní rozvíjet se a aplikovat techniky v rámci série turnajů.

Chceme, aby se naše škola stala centrem historického šermu a středověkých bojových umění v České republice, kde se lidé budou moci učit a rozvíjet se v této krásné disciplíně. Proto jsme si vědomi důležitosti členské základny a budeme se snažit, aby se naši členové cítili jako součást naší komunity a mohli přispívat k rozvoji naší školy.

Pokud máte zájem o historický šerm a chcete se stát součástí naší komunity, neváhejte nás kontaktovat a připojit se k nám.

 

Ideální absolvent školy šermu Digladior zná a umí původní bojové techniky šermu dlouhým mečem ze 14.-16. století.
Dokáže je provádět v plné rychlosti a síle.
Ví, kde má v šermu své silné a slabé stránky a umí s nimi pracovat.
Je schopen se dále aktivně podílet na svém dalším šermířském vzdělávání.