Škola šermu Digladior

Historie školy šermu Digladior

1999

Otevření prvních pravidelných tréninků pod vedením Borka Belfína v Praze. Tréninky probíhaly v Lysolajích a probíhala na nich výuka šermu dlouhým mečem.

Tak vznikla v Praze škola šermu, která zatím nenesla žádné jméno.

2000

Škola se stěhuje do nové tělocvičny, kde zůstane následující 2 roky - Jižní IV Spořilov.

2002

V tomto roce došlo kromě řady organizačních změn i ke změně tělocvičny - škola se přestěhovala do tělocvičny v Braníku, kde vydržela následující čtyři roky.

2005

V tomto roce byly zahájeny pravidelné turnaje na tréninkové meče, takzvaná "bacátka". Od tohoto roku pořádají i teoretické přednášky na různá témata.

Škola si už vychovala i své vlastní lektory - Miroslav „Ježura“ Novák, Luděk „Dzin“ Rozmanitý a Jan Šimek.

2006

Škola získává své současné jméno - Digladior. Zároveň se stěhuje do nových prostor v Praze na Vinohradech a pokračuje se v turnajích cvičnými zbraněmi a teoretických přednáškách.

2008

V tomto roce se kvestorem školy stává Honza Šimek, který v DDM Slezská otevírá i kroužek šermu pro děti. Jako další lektoři ve škole od tohoto roku působí Jan Šulák, Lukáš Matuška a Pavel Kohout.

V následujícím roce se lektorem stává i Jan Aksman.

2012

Lektorský tým získal novou výraznou posilu - Zděňka Utišila z Ars Maiorum.

Škola také začala pravidelně pořádat víkendové semináře.

2013

Rozšířili jsme svou působnost o pobočku v Plzni, které se ujímá nový asistent Radek Ondra.

Dále v tomto roce se kroužek historického šermu pro děti v Praze přestěhoval na Jižní Město.

2014 - současnost

Škola začala pořádat turnaje na federschwerty a řady lektorů se rozšířily o nové asistenty Vladimíra Nerandžiče, Lukáše Typla a kroužku se ujímají Pavla Markupová a Jirka Synek.

Naše cíle & vize

Škola šermu Digladior si vzala za svůj úkol přispět k obnově starého šermířského umění vycházejícího z německých mistrů a pomoci zachovat i jeho scénickou podobu. Do celkového pohledu na věc škola přispívá výchovou nových šermířů, rekonstrukčními pracemi starých učených knih, organizací turnajů s federy a v neposlední řadě tvorbou výukové systematiky. Cílem je vychovávat nové šermíře v celé republice a s jejich pomocí získat dostatečnou fundovanou členskou základnu pro rekonstrukční práce i pro praktické aplikování technik v rámci série turnajů. Rádi bychom vybudovali fungující spolupracující společnost, kde se na poli objevů v šermu může realizovat každý.