Talhoffer jak se chovat před soubojem

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky.
Jedná se o úvodní slovo z jednoho z  Talhofferových rukopisů popisujících jak se chovat před soubojem.

Königsegg Fechtbuch (MS XIX.17-3), úvod (fol. 1r),  cca 1450 (německy):

Zaprvé je třeba vědět, že pokud byla jednomu z obou duelantů doručena výzva k soudnímu duelu, nebo ji on napsal svému protivníkovi, měl by usilovat o to, aby si našel mistra, který jej připraví k boji. Měli by si vzájemně slíbit, že mistr svému žáku pečlivě vyloží své umění, a že žák neprozradí mistrovo tajemství a nebude jeho učení dále šířit.

Dále by se měl mít mladý šlechtic na pozoru, aby neměl mnoho důvěrníků, neprozradilo se jeho tajemství a nevyšlo tak vniveč. Především by měl každý den brzy vstát a jít na mši. Poté by měl jít domů, posnídat plátek svatojánského chleba a dvě hodiny se cvičit v učení. Neměl by obědvat mnoho tučného a odpoledne by měl trénovat další dvě hodiny. Než půjde spát, měl by povečeřet žitný chléb a studenou vodu, což je dobré na dýchání a na srdce.

Pokud by tedy měl podstoupit duel, měl by napsat do města, které mu k tomu přijde vhodné, zda mu bude povoleno vstoupit a uspořádat duel. Pokud by mu bylo vyhověno, měl by si pro sebe a svůj doprovod vyžádat glejt na volný průchod.

Dále by měl mistr šermu vzít svého svěřence, který má bojovat, a měl by jej tajně doprovodit do kostela. Měl by jej vyzvat, aby poklekl a prosil Boha, aby mu dopřál štěstí a vítězství nad nepřítelem.

Comments are closed.