Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu z r. 1443

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia) tak jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhofferova z r. 1443 . Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1] , aneb Onomantia, část…
Read more

Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o drobnosti týkající se magie, moudrých rad a srandiček v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera. Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, HS 3227a), cca konec 14. – 1. polovina 15. století (německy, latinsky): Fol. 5v, přivolání magického…
Read more

Překlad výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu

Překlad Ondřeje Vodičky výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu. Listinu objevil Jens P. Kleinau a její anglický překlad publikoval na svém blogu o Hansovi Talhofferovi: https://talhoffer.wordpress.com/2016/05/18/1434-march-20th-talhoffers-confession-in-salzburg/ Hans Talhoffer vypovídá ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434 (německy): Já, Hans Talhoffer, tímto listem veřejně vypovídám ve věci zlého a protiprávního činu,…
Read more

Andreas Lignitzer Ringen

Zápasové techniky Andrease Lignitzera z různých fechtbuchů Codex Danzig (Cod.44.A.8)                     1452     Transkribce       Dierk Hagedorn Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341)    1508     Transkribce       Dierk Hagedorn Goliath (MS Germ.Quart.2020)            1510     Transkribce       Bartłomiej Walczak Codex Danzig (Cod.44.A.8) 1452 Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341) 1508 Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510 [81r] Hÿe heben sich an Maister Andres Lignitzers ringen [64r] Hie heben…
Read more