Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu díl druhý

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o pokračování způsobů věštby na výsledek souboje z Talhofferova rukopisu z roku 1443. Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1], aneb Onomantia, část druhá[2], 1434[3] (německy): Popíši vám Pythagorovo schéma Dále Ptolemáiovo schéma Dále jedno Platónovo schéma Dále jedno schéma od Aristotela A jedno schéma od…
Read more

jak okrást sedláka

V poslední době se čím dál tím víc setkáváme s různými názory na šerm podle fechtbuchů, podle jedněch je to cesta duchovní s vlastním mystičnem, podle jiných je to akademická záležitost zcela odtržená od každodenní reality. Podle nás, nemá pravdu ani jedna strana a v šermířských knihách (a názorech) se dá jen těžko paušalizovat. Jedni…
Read more

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu z r. 1443

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia) tak jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhofferova z r. 1443 . Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1] , aneb Onomantia, část…
Read more

Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o drobnosti týkající se magie, moudrých rad a srandiček v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera. Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, HS 3227a), cca konec 14. – 1. polovina 15. století (německy, latinsky): Fol. 5v, přivolání magického…
Read more