Kurzy – semináře – tesáky

CÍL SEMINÁŘŮ:

Naučit účastníka semináře dochované techniky šermu tesákem starých středověkých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět.

MÍSTO SEMINÁŘŮ:

 • v námi zajištěných prostorech v Praze
 • v místě zajištěném objednavatelem

CENA SEMINÁŘŮ:

 • 800,-/účastník - celodenní seminář
 • 500,-/účastník - půldenní seminář
 • 6.000,-/lektor - celodenní seminář u objednavatele
 • 4.000,-/lektor - půldenní seminář u objednavatele

Celodenní semináře


Základy šermu tesákem

Seminář je zaměřen na výuku základních pohybových dovedností na kterých je postaven šerm tesákem.
Jedná se o základní znalosti a dovednosti potřebné pro další pokročilejší scénické semináře.

Šerm tesákem - kompilát mistrů

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, přičemž se jedná a souhrn technik od několika středověkých mistrů.
Paulus Kal - 1470
kodex Wallerstein - 1460-1470
Anton Rast - 1540
Hanz Talhoffer - 1467

 • 16 technik

Hans Lecküchner 01 - Zornhau

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Johannes Lecküchner.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let 1478, 1482 a 1491.
Konkrétně se budeme zabývat technikou Zornhau a následnými eskalacemi a obranami na tyto eskalace.

 • 16 technik

Hans Lecküchner 02 - Abnehmen + krieg

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Johannes Lecküchner.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let 1478, 1482 a 1491.
Konkrétně se budeme zabývat technikou Abnehmen a následnými obranami na Abnehmen či obranami na tyto obrany. A v závěru se bude také věnovat kriegu, tedy winden bodem.

 • 14 technik


Půldenní semináře


Kodex Wallerstein - tesáky

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval neznámý středověký šermířský mistr v tzv. kodexu Wallerstein nebo von Baumans Fechtbuch z let 1460-1470.

 • 8 technik

Anton Rast - tesáky

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Antonius Rast.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířském manuskriptu z roku 1540.
Zvláštností tohoto fechtbuchu jsou 2 akce s tesákem proti dlouhému meči.

 • 8 technik

Paulus Kal - tesáky

Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Paulus Kal.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířském manuskriptu z roku 1470.

 • 7 technik