Dlouhý meč – techniky mistrů šermu – HEMA – Meyer

Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu dlouhým mečem (mečem v obouručním držení) dle Joachima Meyera a dalších středověkých šermířských mistrů.
Náplní tréninků je výuka šermu mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. tzv. Převážně dle Joachima Meyera doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Andre Paurenfeindt, Hanz Talhoffer

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu dlouhým mečem a to jak na čepeli, tak různých pák, povalů a přehozů. Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj koordinace  šermířského pohybu, dynamiku a sílu seků či bodů.

digladior šerm mečem

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s uceleným středověkým bojovým systémem mistra Joachima Meyera a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány hlavní kusy dle Lichtenauerova učení.

 • Pět mistrovských seků - Zorn, Krump, Zwerch, Schil, Schaitel a to jak jejich použití v obraně tak v útoku.
 • Střehy (huten) a to hlavní 4 (pflug, ochs, von tag, alber), ale i doplňkové (schrankhut, longort, nebenhut, eisen port)
 • čtyři versetzen
 • Nachreisen
 • Überlaufen
 • Absetzen
 • Durchwechseln
 • Zucken
 • Durchlaufen
 • Abschneiden
 • Hendtrucken
 • Hengen
 • Winden

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co chtějí zlepšit svůj šerm dlouhým mečem pro turnaje (HEMA i jiné), bitvy či jiné reálné použití šermu.

Tréninky nejsou určené pro úplné začátečníky.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

 • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
 • cvičný meč - feder
 • šermířská maska
 • sparingové rukavice
 • plastron

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každý čtvrtek 20:30 - 22:00 hod

velká tělocvična

DDM Praha 2
Slezská 21
mapa

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru