krouzek01Digladior kroužek pro děti vznikl v roce 2013 jako rozšíření školy šermu Digladior a možnost výuky historického šermu nejen pro dospělé. V tomto roce kroužek pod vedením lektora Digladioru Jana Šuláka a hlavním cílem bylo dětem přiblížit historický šerm zábavnou a herní formou.

V současné době kroužek probíhá pod vedením Pavly Markupové, Jiřího Rampase a Michala Synka, absolventů školy Digladior. Kroužek pokračuje v původní myšlence výuky zábavnou formou pro děti I. a II. stupně ZŠ. Těšit se můžete na výuku historického šermu dlouhým mečem, základy německého zápasu (ringen), akrobacie a gymnastiky, kolektivní míčové hry a samozřejmě i každoroční „bacátkový“ turnaj.

Trénink šermu probíhá plastovými trubkami nebo trubkami obalenými molitanem, tzv. „bacátky“. I s těmito bezpečnými zbraněmi tréninky probíhají v maskách, z důvodu bezpečnosti. Železnými meči probíhá pouze předvádění technik. Velmi oblíbenou tréninkovou pomůckou je zavěšený medicimbál, sloužící jako „šermovací pytel“.

krouzek03Na trénincích také probíhá zápas ringen a nácvik základů pádových technik. Máme také širokou škálu sportovních a gymnastických pomůcek. Na trénincích si tedy můžete vyzkoušet nejen stojku, kotrmelce, kotouly plavmo přes molitanovou švédskou bednu, cvičení na hrazdě nebo kruzích, ale pro rozehřátí se na úvod každého tréninku věnujeme i kolektivním sportům jako fotbal, florbal nebo házená. Hrajeme také seznamovací hry, které novým žákům pomohou začlenit se do kolektivu nebo hry relaxační, přece jenom šerm vyžaduje nějaké to soustředění.

Celý rok je zakončen závěrečnými zkouškami pod dohledem lektorů školy Digladior a udělení příslušných šermířských stupňů.

Čas a místo kroužku najdete v sekci "Rozpis tréninků". Aktuální informace z tréninků pak na Facebooku.

krouzek02