Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu tesákem (jednoručním) dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. převážně mistra Lecküchnera doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Hans Talhoffer, Paulus Kal.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu tesákem a to jak na čepeli, tak různých pák, povalů a přehozů a odebrání zbraně.
Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj koordinace  šermířského pohybu, dynamiku a sílu seků či bodů.

Digladior tesák

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s uceleným středověkým bojovým systémem mistra Leckuchnera doplněný o vybrané techniky z kodexu Wallerstein a učení Hanze Talhoffera a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány hlavní kusy dle Leckuchnerova učení a také dalších středověkých mistrů tak jak jsou popsány ve středověkých manuskriptech (fechtbuch)

Tréninky nejsou vhodné pro úplné začátečníky.

Šerm tesákem dle Lecküchnera

je kombinací technického šermu na čepeli a bohaté formy zápasových technik někdy až exhibičního charakteru. Toto učení je vhodnější pro tesáky se záštitou a delší čepelí (cca 70-80cm)

Šerm tesákem dle Talhoffera, Kala a kodexu Wallerstein

je více ofenzivnějšího charakteru, více pracuje s levou (nešermující) rukou, založený převážně na zkracování vzdálenosti k soupeři. Tento způsob šermu se hodí i pro nožové tesáky a obecně tesáky s kratší čepelí (do 60cm)

Johannes Lecküchner

nebo Hans Lebkommer; asi 1430 - 1482 byl německý duchovní a šermířský mistr 15. století. Narodil se v okolí Norimberka a v roce 1455 byl zapsán na univerzitě v Lipsku. V roce 1457 získal titul bakaláře a v roce 1459 byl vysvěcen na katolického akolytu. Někdy před vytvořením svého prvního rukopisu v roce 1478 byl Lecküchner vysvěcen na kněze. Od roku 1480 až do své smrti 31. prosince 1482 působil jako komunální kněz v německém Herzogenaurachu.

ZDROJE:

Lecküchner fechtbuch
Kodex Wallerstein
Kal fechtbuch
Talhoffer fechtbuch

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

  • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
  • cvičné tesáky jsou k zapůjčení v rámci tréninku

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co chtějí zlepšit svůj šerm dlouhým mečem pro turnaje (HEMA i jiné), bitvy či jiné reálné použití šermu.

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každý čtvrtek 19:00 - 20:30 hod

malá tělocvična

DDM Praha 2
Slezská 21
mapa

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je "ZdenálZdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.