Martin Huntsfeld – dýky – překlad technik

Codex Danzig (Cod.44.A.8)                                 1452

Glasgow Fechtbuch (MS E.1939.65.341)         1508

Goliath (MS Germ.Quart.2020)                         1510

Toto je šerm a boj s dýkou

Pamatuj, když ti někdo bodá s dýkou dole do těla nebo do stehna a má dýku uchopenu tak, že disk stojí v ruce vpředu.

Nuže lámej to takto.

Drž levou ruku před sebou na břichu, a když bodne zdola, tak jej udeř levou rukou shora na jeho pravou paži a vyraz mu zevnitř spodem skrz jeho pravou paži a tvá levá paže přijde zvenku na jeho pravou paži. A vykroč dobře k němu a zvedni nahoru a lámej mu paži přes tvé levé rameno.

Tedy prolomení

Když tě dole bodá, tak mu padni levou rukou shora dolů na jeho dýku tak, že palec stojí před tebou a udeř jej pravou rukou dolů na jeho pravou paži vpředu u ruky, tak ti povolí dýku

Tedy prolomení

Když tě dole bodá, tak mu uchop ruku tvou levou rukou a hlavou mu proběhni pod jeho paží a v tom proběhnutí jej uchop pravou rukou za jeho pravou nohu a nes jej takto kam chceš.

Nebo udeř zdola pod loket pravou rukou vzadu na kloub.

Tedy prolomení

Když na tebe dole bodá, tak mu uchop paži s (tvou) levou rukou a tlač ji dolů a padni mu pravou rukou zdola na loket a táhni s tím (loktem) nahoru. To je dobré.

To jest, jak se má vytrhávat dýka

Nuže, když má dýku uchopenu tak, že disk stojí vpředu, tak uchop tvou dýku také tak. Bodá-li tě pak dolů, tak bodni současně s ním a navaž se tvojí dýkou na jeho (dýku) a hned uchop jeho dýku shora levou rukou tak, že tvůj palec stojí proti tobě a přetoč tvoji dýku na jeho pravou ruku a levou rukou mu vypač jeho dýku přes tvoji dýku, tak mu odebereš dýku.

Tedy jedno vytržení

Nuže bodá-li tě shora a má uchopenu dýku tak, že disk stojí vzadu na jeho ruce, tak přetoč tvou levou ruku a jdi mu zdola nahoru proti jeho bodu na jeho pravou paži a uchop jej vpředu u ruky a vykruť mu dýku tvou pravou (levou) rukou nahoru od sebe.

Tedy prolomení vytržení

Když na někoho bodáš shora dolů a máš dýku uchopenu tak, že disk ti stojí vzadu na ruce a on ti to kryje s přetočenou rukou, to jest s kteroukoliv rukou, a chce ti skroutit pravou paži nebo vykroutit dýku, tak mu přetoč tvou dýku přes jeho ruku a jdi levou rukou na pomoc dýce a uchop ji vpředu u špičky a odřízni mu ruku

Tedy prolomení

Bodá-li na tebe shora dolů a má dýku uchopenu tak, že disk stojí vzadu na ruce, tak uchop tvoji dýku také tak, a bodni zdola, ze tvé levé strany s přetočenou dýkou proti jeho bodu a nenech si uchopit ruku a bodni jej do obličeje

Další prolomení

Má-li dýku uchopenu tak, že disk stojí vzadu na ruce, tak uchop tvoji (dýku) také tak.
Bodne-li tě pak shora, tak bodni zdola, ze tvé levé strany proti jeho bodu s přetočenou dýkou.
A nechceš-li jej bodnout do obličeje, tak vyraz s tvojí dýkou přes jeho paži vpředu u ruky a tlač dolů s dýkou a levou rukou mu vezmi rovnováhu u lokte.

Nuže, když jsi vyrazil s tvojí dýkou přes jeho ruku, tak uchop levou rukou pod pravou rukou čepel tvé dýky a tlač tvé paže silně k sobě a tlač silně dolů. Tak jsi mu zachytil paži.

Tedy prolomení

Má-li dýku uchopenu tak, že disk stojí vzadu na ruce, a bodá tě shora dolů, tak přetoč tvou levou ruku a uchop s ní jeho pravou (ruku) a s druhou rukou, ve které máš dýku, jej bodni kam chceš.

Nebo mu pravou rukou uchop nohu a přejdi k zápasu.

Nebo když jsi mu s levou přetočenou rukou chytil jeho pravou (ruku), tak jej udeř pravou rukou shora dolů na loketní jamka a lámej mu jeho pravou paži přes tvoji pravou (paži)

Nuže, když někdo bodá zdola, tak bodni silně shora dolů höhlen bod a tref jej.

Zde pamatuj klíč (schlussel)

Toto se jmenuje klíč (schlussel) proto, že odemyká všechny zámky. Ten je tedy k tomu, když na tebe někdo bodá s dýkou a ty nemáš v ruce žádnou zbraň, tak klidně stůj a polož jednu ruku na druhou křížem před sebou, z toho můžeš odemknout všechny zámky, které na tebe někdo nahoře nebo dole bodá

Pamatuj obranu z klíče s prázdnýma rukama

Bodá-li na tebe někdo nahoře s dýkou, tak přetoč tvou pravou ruku a zachyť jeho pravou paži vpředu u jeho pravé ruky a skruť mu paži a levou rukou mu vezmi váhu u lokte. A zatím co mu bereš váhu levou rukou, tak mu celkem dobře strč tvojí pravou rukou jeho pravou ruku nahoru nad tvoji levou paži a zvedni levou paží jeho pravou nahoru nad sebe, tak jsi ho polapil a můžeš vedle něj jíst a pít.

Tedy s prázdnýma rukama

Když tě někdo bodá dole, tak mu padni levou rukou na jeho pravou ruku a pevně jej drž. A pravou přetočenou rukou uchop zdola jeho dýku a přetoč mu jeho dýku zdola nahoru hrotem na jeho tělo a naběhni hrudí na dýku. Tak jej bodneš jeho vlastní dýkou.

Tedy s prázdnýma rukama

Když ti někdo bodá dole, tak mu uchop paži oběma rukama a proběhni mu pod paží a skruť ji a pevně drž, tak mu lámeš paži. Také mu můžeš vzít dýku, pokud chceš.

Tedy s prázdnýma rukama

Když jsi mu uchopil paži oběma rukama, tak se otoč na tvoji pravou stranu a lámej mu paži přes tvé levé rameno.

S prázdnýma rukama

Když na tebe někdo bodá, tak mu uchop paži oběma rukama a postup dobře k němu a přetoč se na tvoji pravou stranu a lámej mu paži přes tvoji hruď.

Nebo zkus zápas

Vyraz levou rukou vpředu po jeho krku a přikroč levou nohou za jeho pravou a poraz jej přes tvé levé koleno

S prázdnýma rukama

Když bodá, tak mu uchop pravou ruku tvou levou a pravou (rukou) mu uchop dole loket a táhni s tím k sobě a levou rukou jej strč nahoře od sebe a skoč tvou pravou nohou za jeho levou a poval jej přes tvé pravé koleno

Comments are closed.