Šerm dlouhým mečem – začátečníci – HEMA

Škola historického šermu a středověkých bojových umění Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu dlouhým mečem (mečem v obouručním držení) dle německých středověkých šermířských mistrů.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou je zaměřeny na výuku základních pohybových dovedností na kterých je postaven šerm s dlouhým mečem.
Jedná se o základní znalosti a dovednosti potřebné pro další pokročilejší šermířské tréninky či semináře.

CÍL TRÉNINKŮ:

Naučit úplné začátečníky základy šermu s mečem v obouručním držení a tak jim umožnit se začít rozvíjet v historickém šermu a středověkých bojových uměních.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány základní techniky a dovednosti potřebné pro šerm s dlouhým mečem.

 • střeh
 • kroky
 • seky
 • body
 • kryty
 • základní práce s menzurou (vzdáleností mezi šermíři)
 • základní práce s tempem
 • jednoduché základní protiakce
 • základní akce ve zkrácené vzdálenosti
 • základy přechodu na zápas

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co se chtějí věnovat jeho ztvárnění pro film či divadlo.

Tréninky jsou určené pro úplné začátečníky či opakovaní základů šermu.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

 • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
 • cvičné plastové meče jsou k zapůjčení v rámci tréninku

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

pondělí 20:30 - 22:00 hod - trénink vede Zdenál
V případě dalších dotazů pište na email zdenal@digladior.cz

malá tělocvična

ZŠ Campanus
Jírovcovo nám. 1,
148 00 Praha 11-Chodov
Je to zde: mapa
vstup je přes žlutou halu z ulice Láskova, na vrátnici se přezouvá, pojdete rovně, až ke schodům směrem dolů, kolem nich rovně do zelené chodby, tam zahnete vlevo, kde máme již rezervované šatny Š1 (dámy) a Š2 (pánové) a následně vlevo je tělocvična.

Pro fixaci pohybových návyků a jistotu v prováděných technikách doporučujeme na základě dlouhodobých zkušeností druhý opakovací trénink v Pátek od 17:30 - 19:00 ve Slezské 21,
který je jako opakovací za nižší cenu.

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej také v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky na Jižním Městě - ZŠ Campanus je Zdeněk Utišil,
ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru