Andre Lignitzer – dýky – překlad technik

překlad vychází z těchto zdrojů

Codex Danzig (Cod.44.A.8) - 1452
Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) - 1480
Goliath (MS Germ.Quart.2020) - 1510
Andre Paurñfeyndt - Wienna - 1516
Der Altenn Fechter anfengliche kunst - 1558
Lienhart Sollinger Fechtbuch (Cod.I.6.2°.2) - 1564


Zde začínají kusy s dýkou mistra Andrese Lignitzera

Nuže první kus

Bodá-li tě někdo shora dolů na obličej nebo na hruď, tak vyraz s tvojí levou rukou zdola nahoru a zachyť ten bod na tvoji ruku a uchop tvou levou rukou zevnitř ven přes jeho pravou paži a tlač jej silně na tvoji levou stranu a bodni jej pak s tvojí dýkou do obličeje.

Další kus

Dělá-li jako by tě chtěl bodnout na obličej a dělá ti Fehler (zálud) a chce tě bodnout do strany, tak zachyť ten bod na tvou levou ruku a přetoč pak tvou levou ruku zdola nahoru přes jeho pravou ruku a tiskni jej silně na tvoji hruď a bodni jej tvojí dýkou do obličeje.

Třetí kus

Uchopil-li dýku tak, že disk (záštita) stojí u palce a bodá tě nahoře na obličej, tak vyraz levou rukou zdola nahoru zevnitř jeho pravé paže ven přes jeho pravou ruku a zachyť mu ruku s dýkou ve tvém levém podpaždí a přilož mu tvou dýku kam chceš.

Čtvrtý kus

Má-li dýku tak, že disk (záštita) stojí nahoře u palce a bodá tě do strany nebo na genitálie, tak vyraz tvou levou rukou shora dolů a bodni tvou dýkou pod jeho pravou ruku a tlač tvou levou rukou dolů a tvou pravou rukou zdvihni nahoru a táhni silně na tvoji hruď a zhoupni se od něj na tvoji pravou stranu.

Pátý kus

Uchopil-li dýku tak, že disk (záštita) stojí u malíčku a bodá tě tedy shora dolů, tak uchop tvoji dýku také tak a bodni zdola nahoru[1] ze tvé levé strany proti jeho bodu a přes jeho pravou ruku a uchop pak tvou levou rukou pod[2] tvou pravou rukou čepel tvé dýky a tiskni tvé paže silně k sobě a táhni silně dolů. To je versliessenn (uzamčení).


[1] Danzig a Goliath to mají uvedeno opačně tedy shora dolů, ale dle logiky akce a jejího obrazového záznamu např. u Talhoffera považuji za správnou variantu uvedenou v ostatních zdrojích.

[2] Kal má zde přes (über)

Šestý kus

Vytáhl-li svoji dýku a ty tvoji ne a bodá ti nahoru, tak vyraz tvou pravou paží zdola nahoru a chyť jej tvou pravou rukou za jeho pravou a vyraz tvou levou rukou zdola nahoru na jeho pravý loket a vezmi mu rovnováhu nebo mu vraz paži zcela nad (přes) levou paži a shoď jej.

Sedmý kus

Vytáhl-li svoji dýku dříve než ty tvoji a bodá tě nahoru. Tak zachyť ten bod na tvoji levou paži a vyraz zevnitř ven přes jeho pravou paži a tiskni ji na tvoji levou stranu a zhoupni se od něj na tvoji pravou stranu, tak mu lámeš paži. Chceš-li jej hodit na záda, tak skoč tvou pravou nohou na tvoji levou stranu a uchop jej tvou pravou rukou pod jeho pravou paží. Tak jej hodíš přes bok

Osmý kus

Vytáhl-li tedy dýku a ty tvoji ne, tak stůj jistě před ním a udělej scherre (nůžky). Bodne-li tě pak nahoru, tak mu pracuj s rovnováhou.

Comments are closed.