Kurzy – semináře – dýky

CÍL SEMINÁŘŮ:

Naučit účastníka semináře dochované techniky boje nožem či dýkou starých středověkých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět.

MÍSTO SEMINÁŘŮ:

 • v námi zajištěných prostorech v Praze
 • v místě zajištěném objednavatelem

CENA SEMINÁŘŮ:

 • 800,-/účastník - celodenní seminář
 • 500,-/účastník - půldenní seminář
 • 6.000,-/lektor - celodenní seminář u objednavatele
 • 4.000,-/lektor - půldenní seminář u objednavatele

Celodenní semináře


Anton Rast - dýky

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Antonius Rast.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířském manuskriptu z roku 1540.

 • 16 technik

Martin Huntsfeld - dýky

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, či beze zbraně proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Martin Hunsfeld.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let: 1452, 1508 a 1535-40.

 • 21 technik

Kodex Wallerstein - dýky

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, tak jak je zachoval neznámý středověký šermířský mistr v tzv. kodexu Wallerstein nebo von Baumans Fechtbuch z let 1460-1470.

 • 14 technik

Joachim Meyer - dýky 1

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, či beze zbraně proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Joachim Meyer.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let 1570 a 1600.

 • 14 technik

Joachim Meyer - dýky 2

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, či beze zbraně proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Joachim Meyer.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let 1570 a 1600.

 • 14 technik

Půldenní semináře


Paulus Kal - dýky

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, či beze zbraně proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Paulus Kal.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířském manuskriptu z roku 1470.

 • 9 technik

Andre Lignitzer - dýky

Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, či beze zbraně proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Andre Lignitzer.
Tyto techniky jsou doloženy v šermířských manuskriptech z let: 1452, 1480, 1516, 1530, 1535-40, 1542 a 1564.

 • 8 technik