Monthly Archives: Duben 2021

Stage combat – základy

POPIS SEMINÁŘE: Základy scénického šermu, jevištního boje a kaskadéřiny. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře základní stavební prvky pro stage combat. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku základních pohybových dovedností na kterých stojí scénický šerm, jevištní boj či kaskadérská práce.Jedná se o základní znalosti a dovednosti potřebné pro další pokročilejší scénické semináře. základní pádyzákladní značky (reakce…
Read more

Andre Lignitzer – dýky – překlad technik

překlad vychází z těchto zdrojů Codex Danzig (Cod.44.A.8) - 1452Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) - 1480Goliath (MS Germ.Quart.2020) - 1510Andre Paurñfeyndt - Wienna - 1516Der Altenn Fechter anfengliche kunst - 1558Lienhart Sollinger Fechtbuch (Cod.I.6.2°.2) - 1564 Zde začínají kusy s dýkou mistra Andrese Lignitzera Nuže první kus Bodá-li tě někdo shora dolů na obličej nebo na hruď, tak vyraz s tvojí…
Read more

Martin Huntsfeld – dýky – překlad technik

Codex Danzig (Cod.44.A.8)                                 1452 Glasgow Fechtbuch (MS E.1939.65.341)         1508 Goliath (MS Germ.Quart.2020)                         1510 Toto je šerm a boj s dýkou Pamatuj, když ti někdo bodá s dýkou dole do těla nebo do stehna a má dýku uchopenu tak, že disk stojí v ruce vpředu. Nuže lámej to takto. Drž levou…
Read more

Anton Rast – dýky

POPIS SEMINÁŘE: Boj dýkou podle středověkých fechtbuchů z 16.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik boje s dýkou proti dýce, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Antonius Rast.Tyto techniky jsou…
Read more