Monthly Archives: Srpen 2016

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu z r. 1443

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia) tak jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhofferova z r. 1443 . Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1] , aneb Onomantia, část…
Read more

historický zápas – ringen

V tomto školním roce nepokračuje škola šermu Digladior v kurzu historického zápasu - ringen. Náplní kurzu byla výuka zápasu v postoji dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. převážně z Codexu Wallerstein a učení mistra Andrease Lignitzera Čas a místo: Tréninky aktuálně neprobíhají. Cena tréninků: Celý školní rok 3.300,-Kč (vychází 366,6 Kč/měsíc; 45,- Kč/hodina). Celé 1. pololetí…
Read more

Šerm tesákem

Pravidelné tréninky Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu tesákem (jednoručním) dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. převážně mistra Leckuchnera doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Hans Talhoffer, Paulus Kal. POPIS TRÉNINKŮ: Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu tesákem a to jak na čepeli, tak různých pák,…
Read more

České dějiny v datech

přinášíme vám krátký souhrn českých dějin v chronologickém přehledu, tak jak jej publikoval roku 1906 K. VOROVKA professor c.k. ústavu učitelského v Praze. Přehled nejdůležitějších dějů českých Kolem 500 př. Kr. Bojové z Gailie přes Rýn pronikli do zemí českých. Kolem narození Kristova Bojové ustoupili Markomanům. Kolem r. 500 po Kr. praotcové nynějších Cechoslovanů zalidnili znenáhla…
Read more