Pravidelné tréninky

Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu tesákem (jednoručním) dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. převážně mistra Leckuchnera doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Hans Talhoffer, Paulus Kal.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu tesákem a to jak na čepeli, tak různých pák, povalů a přehozů a odebrání zbraně.
Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj koordinace  šermířského pohybu, dynamiku a sílu seků či bodů.

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s uceleným středověkým bojovým systémem mistra Leckuchnera doplněný o vybrané techniky z kodexu Wallerstein a učení Hanze Talhoffera a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány hlavní kusy dle Leckuchnerova učení a také dalších středověkých mistrů tak jak jsou popsány ve středověkých manuskriptech (fechtbuch)

Šerm tesákem dle Leckuchnera

je kombinací technického šermu na čepeli a bohaté formy zápasových technik někdy až exhibičního charakteru. Toto učení je vhodnější pro tesáky se záštitou a delší čepelí (cca 70-80cm)

Šerm tesákem dle Talhoffera, Kala a kodexu Wallerstein

je více ofenzivnějšího charakteru, více pracuje s levou (nešermující) rukou, založený převážně na zkracování vzdálenosti k soupeři. Tento způsob šermu se hodí i pro nožové tesáky a obecně tesáky s kratší čepelí (do 60cm)

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co chtějí zlepšit svůj šerm dlouhým mečem pro turnaje (HEMA i jiné), bitvy či jiné reálné použití šermu.

Johannes Lecküchner

nebo Hans Lebkommer; asi 1430 - 1482 byl německý duchovní a šermířský mistr 15. století. Narodil se v okolí Norimberka a v roce 1455 byl zapsán na univerzitě v Lipsku. V roce 1457 získal titul bakaláře a v roce 1459 byl vysvěcen na katolického akolytu. Někdy před vytvořením svého prvního rukopisu v roce 1478 byl Lecküchner vysvěcen na kněze. Od roku 1480 až do své smrti 31. prosince 1482 působil jako komunální kněz v německém Herzogenaurachu.

ZDROJE:

Lecküchner fechtbuch
Kodex Wallerstein
Kal fechtbuch
Talhoffer fechtbuch

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

  • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
  • tesák meč (kovový a plastový)
  • šermířská maska
  • sparingové rukavice
  • plastron

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod

malá tělocvična

DDM Praha 2
Slezská 21
mapa

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.

Chcete vědět víc?

Zde je k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Praze a Plzni.

Přehled kurzů a seminářů, které pořádáme najdete na stránce Plán seminářů, zde máte k dispozici taktéž google kalendář s našimi akcemi, který si můžete přidat do svého kalendáře.

Podrobnosti o cenách tréninků a způsobech placení  najdete na stránce Ceny a platby

Detailní informace k jednotlivým tréninkům najde v odkazech u jednotlivých tréninků nebo:

Historický šerm dlouhým mečem - tak zvaná Německá škola
Turnajová průprava a sparing - příprava na HEMA turnaje
Distanční výuka - začátečníci - série víkendových soustředění - základy šermu s mečem v obouručním držení
Dlouhý meč - začátečníci - základy šermu s mečem v obouručním držení
Dlouhý meč - mírně pokročilí - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem založený hlavně na kodexu Wallerstein
Dlouhý meč - mírně - středně pokročilí - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Dlouhý meč - pokročilí - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Dlouhý meč - staří mistři - šerm dlouhým mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuchy)
Šerm tesákem - boj jednoručním tesákem dle Leckuchnera a dalších mistrů
Pukléř - šerm mečem a pěstním štítkem inspirovaný dobovými manuskripty
Stage combat - ztvárnění šermu a boje pro film a divadlo

Škola šermu Plzeň  - tréninky dlouhého meče ve stylu Německé školy v Plzni

Zde je k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Praze a Plzni.

Pokud ještě nemáte v něčem jasno zkuste FAQS a pokud nepomohlo ani to pište na info@digladior.cz

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru

Digladior tesák
šerm tesákem proti meči

Comments are closed.