Česká a slovenská Federová liga 2014

Česká a slovenská federová liga má za sebou první sezónu. Na následujících řádcích se dočtete o zkušenostech, které jsme v jejím průběhu získali, i o tom, nač se chystáme a těšíme v následujícím roce.
Ke konci ledna 2014 Digladior, největší česká škola ze sdružení HEMA (historická evropská bojová umění), pozvala na diskusní setkání o federových turnajích zástupce drtivé většiny škol a klubů historického šermu z České republiky i Slovenska. Z této přátelské události vzešlo několik klíčových návrhů: Jaké jsou cíle federových turnajů v ČR a SR; jaký je rámec pravidel a jejich první návrh; v neposlední řadě také požadavky na vybavení soutěžících (fotka ze setkání 25. 1. 2014: http://on.fb.me/1wDf0HK).

Všechny navržené body měly být otestovány v průběhu následujícího roku. Naše názory na turnaje se vyvíjejí díky zkušenostem z jednotlivých turnajů a tento vývoj jistě v budoucnu ovlivní jak cíle, tak pravidla našich soutěží. Zde nabízíme seznam nejdůležitějších cílů federových turnajů, na kterých jsme se během lednového setkání dohodli:

 • Zjistit, kdo je nejlepší šermíř v turnajích (sportovní stránka)

 • Inspirovat a motivovat studenty HEMA

 • Ověřovat některé bojové principy HEMA - podpora systematického vzdělávání v HEMA

 • Turnaje musejí být bezpečné a zábavné - pro účastníky i diváky

 • Socializace

 • Pravidla turnajů musejí být srozumitelná pro každého, musejí být férová, bezpečná a v neposlední řadě umožňovat jejich další rozvoj.

Mnohem dramatičtější diskusi vyvolala debata o konkrétních pravidlech. Do doby, než zorganizujeme další setkání o turnajích (plánované na rok 2015), mohou na jednotlivých soutěžích platit mírně odlišná pravidla, určená hlavním pořadatelem té které akce. Přesto jsme se již v lednu 2014 shodli na mantinelech, které pravidla musejí splňovat. Uvádíme zde jen některé z těchto mantinelů:

 • Povoleny jsou zásahy nad úroveň kotníku nebo výše (záleží na pořadatelem určených ochranných pomůckách, kde přesně začínají zásahové plochy); zakázán je útok na týl a záda soupeře

 • Každý platný zásah je hodnocen 1 bodem

 • Zakázány jsou jakékoliv kopy, údery rukou a paží, stejně jako útok příčkou meče

 • Zakázáno je tzv. afterblow - útok v následném tempu po obdrženém zásahu se tím pádem nepočítá jako platný

 • Zakázány jsou veškeré zápasové techniky (páky, povaly, hody apod.)

Digladior také navrhl dlouhodobý systém hodnocení šermířů, tzv. Federovou ligu (inspiraci jsme hledali ve sportovním šermu, tenise, F1 ad.). Vítězem Federové ligy se stane šermíř s nejstabilnější formou během vymezeného období (1 rok), tedy toho, kdo se bude nejčastěji objevovat na nejvyšších příčkách turnajů. Dalším cílem Federové ligy je ocenit vítězství v každém zápase, bez ohledu na jeho důležitost, a nabídnout tak další motivaci šermířům i v základních skupinách turnajů. Podobně, tento systém také boduje účast na každém turnaji, jako motivaci k pravidelné účasti na soutěžích a podporu účasti nováčků. Stejně jako v případě pravidel, rok 2014 měl otestovat funkčnost tohoto systému. Celkové výsledky Federové ligy budou představeny v článku “České turnaje v roce 2014”, který je zároveň i krátkou reportáží z jednotlivých turnajů.

V následujících sekcích naleznete nejdůležitější postřehy a zkušenosti, které jsme nasbírali na turnajích v minulém roce.

 

Zkušenosti z turnajů v roce 2014 - vybavení

Federy: Na pěti českých turnajích zařazených do Federové ligy 2014 se objevily federy od pěti různých výrobců: Luděk Kalný (http://bit.ly/1wDbDR7), Hugo Vobořil (http://bit.ly/1aIu3G8), Jaroslav Bureš (http://bit.ly/1DJfknL), Pavel Moc (http://bit.ly/1BwS3q4) a Péter Regenyei (http://bit.ly/1B0U7EY). Dle našich dosavadních zkušeností z těchto turnajů (a turnaje v Polsku SKUNKS, kde jsme měli možnost vidět i federy například od Jana Chodkiewizce, často používané v zahraničí) se ukázaly zatím jako nejlepší federy od Luďka Kalného. Jejich čepel je velmi ohebná v poslední třetině délky, hrot je navíc zploštěn do tvaru širokého razítka, což dohromady výrazně zvyšuje bezpečnost jakýkoliv bodů a bodových technik. Zbytek čepele je oproti tomu přiměřeně silný a tuhý, umožňuje tak dobrou práci ve vazbě či bezpečné kryty bez rizika ohybu či zlomení čepele. Odolnost zbraní od Luďka Kalného je také vynikající, podobná například je u federů Pavla Moce. Dle našich zkušeností z roku 2014 federy od ostatních výrobců takové odolnosti nedosahují.

Šermířské masky: Na turnajích v roce 2014 byly povoleny tréninkové šermířské masky 350 N (doporučené jsou však masky s certifikací FIE 1600 N). Tyto masky musejí být doplněny o krytí boků, týlu a krční páteře (tuhým či polotuhým materiálem). Masky 350 N (http://bit.ly/1FNdNwZ) se ukázaly jako vysoce funkční ochrana hlavy. Jediné drobné zranění na hlavě v průběhu turnajů bylo způsobeno tvrdým bodem do pletiva masky s certifikací FIE 1600 N (http://bit.ly/1GatYb5), kterou tento bod dokázal prohnout (pružné prohnutí - pletivo se vrátilo do původního tvaru). Jak vidno, pro bezpečnost federových turnajů nejsou klíčové sportovně šermířské parametry masek, ale především konkrétní výrobci a získané zkušenosti s nimi.

Rukavice: Jako nejlepší varianta, především z hlediska ochranných parametrů, se ukázaly kendo rukavice, tzv. kote, zesílené o 5 mm vrstvy kůže na prstech, hřbetu ruky a palci (http://on.fb.me/1vS78Bx). Dle našeho názoru jsou nejen velmi bezpečnou variantou, ale i jejich ohebnost je srovnatelná s jinými běžně používanými rukavicemi (lakrosové, hokejové či specializované na federové turnaje - SPES). Naproti tomu, některé typy lakrosových či hokejových rukavic se ukázaly jako velmi nedostatečné. Přestože díky nim došlo jen k menším úrazům prstů v roce 2014, tak do budoucna nezesílené lakrosové ani hokejové rukavice nepovažujeme za vhodnou ochranu do federových turnajů.

 

Zkušenosti z turnajů v roce 2014 - pravidla

I přes jistou nejednotu turnajových pravidel můžeme některé prvky zhodnotit společně:

 • Jednoduché bodování (1 bod za platný zásah) je velmi užitečné jak pro soutěžící, tak pro diváky. Podobně je tomu i v případě bodování souzásahů. Zejména z pohledu diváka je systém hodnocení souzásahů dobře srozumitelný - vidí zásah u obou šermířů, je pro něj jasné, že by měli dostat bod oba dva. Na druhou stranu, z pohledu šermíře kladné hodnocení souzásahů není vhodným dlouhodobým řešením turnajů (a výchovy šermířů). Nicméně do teď jsme nebyli schopni nalézt lepší sportovně i divácky vhodnou cestu hodnocení turnajového boje.

 • Při losování skupin a nasazení eliminací jsme na všech turnajích používali program Engarde, určený pro sportovní šerm. Engarde se ukázal jako velmi funkční systém i pro naše federové turnaje a také jako klíčová pomůcka pro statistiku v rámci hodnocení Federové ligy.

 • Délka jednoho zápasu (ve většině turnajů 2 minuty čistého času) se ukázala jako naprosto dostatečná i v případě soubojů s nejvyšším možným skóre (7:6, tedy 13 započítaných zásahů během souboje). Odhadem pouze osm z cca 200 turnajových zápasů bylo nerozhodných po 2 minutách čistého času a došlo tak na prodloužení.

 • Na posledním turnaji bylo vyzkoušeno kolbiště o šířce 5 m, tedy nejužším možném, jakou připouštěly mantinely z lednového setkání. Na základě této zkušenosti jsme se dohodli, že následující turnaje již budou mít šířku kolbiště minimálně 6 m (doporučený minimální rozměr je nyní 8x6 m).

Shrnutí a výhled na rok 2015

Rok 2014 byl z našeho pohledu velmi úspěšný. Dokázali jsme s dalšími školami a kluby vytvořit společná pravidla, zorganizovat pět turnajů, nalákat zcela nové tváře a snad se z celého roku 2014 poučit. Chceme, aby federové turnaje dále rostly, zlepšovaly se a přinesly nám ještě více zábavy.

V roce 2015 plánujeme další velké diskusní setkání o turnajích, abychom zrevidovali současná pravidla, dostatečnost požadavků na vybavení do turnajů, funkčnost systému Federové ligy a také bychom zařadily diskusi o výcviku nových turnajových rozhodčí.

Díky tomu, jak dlouho byl sepisován tento článek, tak již stihl proběhnout první federový turnaj roku 2015. Na Kubelíkově kordu 2015 již byly oceněni všichni vítězové a i my gratulujeme Martinovi Tibenskému z Trnavského šermiarského cechu k prvnímu místu v kategorii dlouhý meč a také ke skvělému šermířskému výkonu.

Letos nás čekají ještě mnohé další a větší turnaje. Bratislavský šermiarský spolok pořádá v Bratislavě, v půli dubna, velký turnaj v rapíru a dlouhém meči. Přesně dva týdny na to v areálu hradu a zámku Polná, poblíž Jihlavy, se koná Český rytířský turnaj s pestrým doprovodným programem. Tento turnaj organizuje sdružení Bellátor. Jako první z českých akcí bude mít i větší mediální pozornost v podobě lokálních novin, rádia a možná i reportáže v celonárodní televizi. Jak turnaj v Bratislavě, tak ten v Polné přislíbily vítězům v kategorii dlouhého meče hodnotnou cenu v podobě nového federschwertu. Na druhou polovinu kalendářního roku se chystá velký turnaj v Praze organizovaný naší školou Digladior (říjen 2015) a také druhý ročník turnaje v Pardubicích konaný pod záštitou Pardubického šermířského spolku v prosinci 2015.

Každé z těchto událostí se můžete zúčastnit, ať už jako diváci či jako šermíři. Těšíme se na vás, na rok plný zážitků, nových setkání i starých přátel. Na viděnou na turnajích!

Comments are closed.