Oslava 20 let Digladioru je úspěšně za námi

V úterý 11.6.2019 proběhla oslava 20 let fungování školy evropských bojových umění Digladior. Sešli jsme se v renesančním sále Novoměstské radnice v Praze. Místo to je opravdu důstojné a zároveň dostatečně velké, abychom se do něj všichni vešli. Oslavu zahájil samozřejmě Borek Belfín, co by zakladatel školy a Honza Šimek, který je ve škole od jejího vzniku, kromě Borka je služebně nejstarším lektorem a také stojí za školní metodikou a dalším vzděláváním našich lektorů.

Svou přítomností nás poctili i významné osobnosti historického šermu. Dorazil svobodný šermířský mistr Peter Koza, zakladatel Magisteria, dále Petr Matoušek, mistr Cechu sv. Michaela a Mirek Dolanský, člověk který stál u vzniku šermířských škol v ČR na začátku devadesátých let. Hostům děkujeme také za milá slova, která k účastníkům pronesli. Těší nás, že se potkáváme a navzájem inspirujeme i s lidmi mimo našli školu.

Kromě současných žáků, asistentů a lektorů se oslavy zúčastnila i celá řada těch, kteří bývali v naší škole aktivní v minulosti. Jsme moc rádi, že nám zachovávají přízeň i když se naše cesty již dávno rozešli.

Dorazil tak například jeden z prvních asistentů Luděk Rozmanitý („Dzin“) nebo jeden z prvních lektorů školy Pavel Kohout („Moorhed“). Hojná byla i účast z našich poboček v Plzni a Mladé Boleslavi.

Kromě bujarého veselí byly na programu i body důležité pro chod a další rozvoj školy. Předali jsme trička těm, kteří v letošním roce úspěšně složili zkoušky a nutno říct, že takových bylo opravdu hodně.

Slavnostně jsme oficiálně inaugurovali tři dlouholeté asistenty do lektorského stavu. Jedná se o Pavlu Markupovou, Radka Ondru a Vladimíra Nerandžiče. Všichni tři již dlouhou dobu vedou samostatně tréninky, podílejí se na pořádání turnajů nebo se účastní školních akcí. Zkrátka velmi významně pomáhají provozu a rozvoji naší školy.

Po skončení oficiální části oslavy byla samozřejmě velmi důležitá i její neformální část. Mnozí jsme se přeci jen viděli po letech a tak jsme si toho měli hodně co říct. Zvláštní poděkování patří lektorovi Janu Aksmanovi, který s dalšími přáteli zajistil fantastický raut a občerstvení vůbec.

Jsme moc rádi, že jsme se díky oslavě sešli v tak hojném počtu a věříme, že se budeme i na dále potkávat jak na trénincích, tak i na ostatních akcích školy.

Těšíme se na vás... 😉

Tým lektorů a asistentů Digladioru

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.