Seminář šerm a zápas podle Codexu Wallerstein – 16.5.2015 Plzeň

Rádi bychom vás pozvali na celodenní seminář věnovaný šermu a zápasu podle Codexu Wallerstein (Cod.I.6.4°.2) 1400/1470.

Seminář je vhodný pro všechny jež se zabývají rekonstrukcí šermu dle dobových pramenů či turnajům s ferdschwerty, ale i pro šermíře zaměřené na bitvy či scénický šerm.

Šerm mečem podle Codexu Wallerstein je specifický svojí menší technickou náročností, jednoduchostí a přímočarostí akcí a přechodu k boji na krátkou vzdálenost a následným pákám a porazům.

Zápas v Codexu Wallerstein má několik rovin. Sebeobrannou zaměřenou na obranu proti úderům a úchopům a to nejen za oděv, ale například i za vlasy. Dále pak rovinu „sportovní“ kdy řeší standardní situace v zápasovém držení a to jak z dlouhého, tak z těsného držení.

Seminář je otevřen všem zájemcům nejen z řad žáků škol Digladior a Ars Maiorum, ale i odborné či laické veřejnosti.

Seminář bude členěn do dvou hlavních bloků, dopolední 9:00 – 13:00 bude zaměřen na šerm dlouhým mečem a odpolední 15:00 – 18:00 bude zaměřen na zápasové techniky, čas mezi 13:00-15:00 je určen pauze na oběd.

Podrobnosti k semináři:

wallerstein03mKdy: sobota 16.5.2015 od 9:00 hod do 18:00 hod (s pauzou na oběd)
Kde: tělocvična – T.J. Sokol Klášterní 2,326 00 Plzeň

Seminář povedou:

  • Zdeněk „Zdenál“ Utišil – Ars Maiorum, Digladior
    a
  • Radek Ondra – Digladior

Doporučené vybavení:

  • cvičný meč (fedrschwert) nebo lehčí langschwert
  • šermířská maska
  • rukavice
  • po dohodě lze několik kusů vybavení zapůjčit, vždy za 100,-Kč za 1ks vybavení

Příhlášky:

Je nutné se přihlásit na seminář dopředu emailem. Přihlášky zasílejte, popřípadě dárkové poukazy objednávejte na adresách:

Ukázka rekonstruovaných technik

Codex wallerstein folio 8v
Item mer ein solichs stuck. Wen du im nach dem elpogen slechst, verseczt er den den slag, so var hoch auf mit deinen paiden henden und laß dein tencke hand varen und vall im über sein paid armen und slachs hinter dein tencke seiten und stich mit deinem swert zbischen (zwischen) dein und sein durch und leg im das swert an den hals, als hie gemalt stet, so prichstu im den arm ab und sneist (schneidest) im den hals ab. Nuže další takový kus. Když jej udeříš po lokti, vykryje-li ten úder, tak vyraz s oběma tvýma rukama vzhůru a nech tvou levou ruku jít a padni mu přes obě jeho paže a udeř za tvou levou stranu a bodni s tvým mečem skrz mezi tebou a jím a polož mu ten meč na krk jak je zde namalováno, tak mu zlomíš paži pořežeš mu krk.

wallerstein02

Rast Fechtbuch (Reichsstadt "Schätze" Nr. 82) folio 50v
Item verseczt dir ainer den halben haw mer als vor. vnd bleibt starckh am schwert. so wind hoch auff. vnnd vall Im Inwendig mit deinem lenckhen arm lanckh vber sein baid arm. vnd vach Im sein schwert vnder dein vchsen. vnnd zuckh dein schwert vber dein haubt. vnd verwinds. vnnd Im nach dem gesicht. als da gemalet steet. oder stich Im vnden durch an seinen hals. Nuže zastavil-li ti někdo ten poloviční sek více jak předtím a zůstává hrubím (silou) na meči, tak přetoč vysoko vzhůru a padni mu zevnitř s tvou levou paží dlouze přes obě jeho paže a zachyť mu jeho meč pod tvé podpaždí a cukni rvým mečem přes jeho hlavu a přenes (zkruť) a mu po obličeji, jak tady stojí namalováno, nebo jej bodni spodem skrz na krk

wallerstein01

Comments are closed.