Historický šerm

rekonstrukce

Historický šerm

Historický šerm má v současnosti mnoho podob. Jedna z jejích tváří je původní dobový šerm jako bojové umění. Pro tento směr se dnes ve světě ustálil výraz HEMA (Historical European Martial Arts) čili evropská historická bojová umění.

Šerm jako bojové umění

Umění boje se v Evropě hojně pěstovalo již od starověku. Bylo převážně užíváno k vojenským účelům, také však k sebeobraně, a tak se dost překotně vyvíjelo s ohledem na vývoj zbraní a zbrojí. S ohledem na tuto skutečnost se nám bojové umění, tak jak bylo provozováno ve středověku, nezachovalo v původní podobě. Střípky z původních středověkých způsobů boje můžeme v současnosti pozorovat v upravených sportovních formách, jako je například řecko-římský zápas či sportovní šerm. Chceme-li se tedy věnovat způsobům boje našich předků - tak jak bojovali ve středověku či renesanci, je třeba toto umění znovu oživit pomocí rekonstrukční činnosti z dochovaných písemných pramenů.

Škola evropských historických bojových umění DIGLADIOR má svojí výzkumnou sekci, která se této bohulibé činnosti věnuje. Naším cílem je oživit dochované způsoby boje a sebeobrany, tak jak se provozovali ve 14. - 16. století. Hlavním těžištěm naší rekonstrukční a interpretační činnosti je šerm dlouhým mečem, Ringen (zápas), šerm tesákem a boj dýkou, a také šerm mečem a pukléřem. Dále se pak snažíme o rekonstruování boje s tyčovými zbraněmi, jako jsou halapartny, bojová kladiva, píky, oštěpy a hole.
V poslední době jsme se též začali věnovat interpretacím boje ve zbroji tzv. Harnischfechten.

Co si můžeme představit pod pojmem rekonstrukce či interpretace šermu z fechtbuchů?

wallerstein03m

Jedná se o celkem složitý proces, jenž v sobě zahrnuje velké množství úkonů. Nejprve je třeba vyhledat primární prameny zabývající se daným způsobem boje, nejčastěji tzv. Fechtbuchy či Ringbuchy. Většina těchto knih jsou rukopisy, je tedy nezbytné daný rukopis převést do strojopisu – provést transliteraci či transkripci.   V námi preferovaném období (14. - 16. stol.) je většina pojednání o šermu psána německy, další pak latinsky, italsky, francouzsky či anglicky. Dalším krokem je tudíž překlad traktátů do češtiny.

Již celá tato činnost je sama o sobě značně časově náročná a přesto stále ještě nebojujeme.

Teprve ve chvíli, kdy máme nalezené zdroje a jsou převedeny do srozumitelné formy (viz výše), můžeme začít interpretovat dobový způsob boje. Jedná se o snahu provést danou techniku šermu či zápasu tak, jak je popsána či namalována. Současně musí být tato technika funkční, smysluplná a také účelná. Toto je nikdy nekončící proces, kdy jsou techniky podrobovány zátěžovým testům v podobě sparingů a turnajů v plné rychlosti i síle. Dále pak jsou znovu konfrontovány s písemnými prameny a iluminacemi, zda opravdu přesně odpovídají popisu, ale také zda odpovídají danému systému boje. Například, pokud je uvedeno ve fechtbuchu lichtenauerovské tradice, že noha následuje sek, tedy, že nejdříve sekám, a až poté provádím krok, tak bych toto základní pravidlo měl dodržet ve všech technikách. Pokud ho někde nedodržím, je třeba se vrátit zpět a interpretaci techniky pozměnit tak, aby nepopírala principy lichtenauerovské tradice.

Na závěr je třeba konstatovat, že námi prezentované a vyučované techniky šermu, nejsou žádná dogmata, ale pouze naše rekonstrukce a interpretace toho, jak se v dané době mohlo bojovat.

Přehled posledních článků

 • 0
  Andre Lignitzer – dýky – překlad technik

  překlad vychází z těchto zdrojů

  Codex Danzig (Cod.44.A.8) - 1452
  Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) - 1480
  Goliath (MS Germ.Quart.2020) - 1510
  Andre Paurñfeyndt - Wienna - 1516
  Der Altenn Fechter anfengliche kunst - 1558
  Lienhart Sollinger Fechtbuch (Cod.I.6.2°.2) - 1564


  Zde začínají kusy s dýkou mistra Andrese Lignitzera

  Nuže první kus

  Bodá-li tě někdo shora dolů na obličej nebo...

  dozvědět se více
 • 0
  Martin Huntsfeld – dýky – překlad technik

  Codex Danzig (Cod.44.A.8)                                 1452

  Glasgow Fechtbuch (MS E.1939.65.341)         1508

  Goliath (MS Germ.Quart.2020)                         1510

  Toto je šerm a boj s dýkou

  Pamatuj, když ti někdo bodá s dýkou dole do těla nebo do stehna a má dýku uchopenu tak, že disk stojí v ruce vpředu.

 • 0
  Boj dýkou podle fechtbuchů z 15. – 16. stol.
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný boji s dýkou podle podle fechtbuchů z 15. - 16. stol. Na úvod si vysvětlíme trochu anatomie s důrazem na možné cíle útoku a způsobené škody na organismu a procvičíme si základní útoky s dýkou. Dále bychom se pak věnovali „sebeobraně“ dýkou proti dýce, tedy obraně proti útoku dýkou, přičemž i obránce má dýku v ruce. A...
  dozvědět se více
 • 0
  FECHT CAMP 2019

  Pozor změna

  Bohužel došlo k politování hodné situaci a v areálu Sklárna Žihle došlo ke změně majitele, který areál uzavřel a nedal nám nic vědět, takže na poslední chvíli řešíme náhradní program místo Fech Campu 2019 bude Letní příměstský fecht 2019   Letní tréninkový camp škol evropských historických bojových umění (šermu) Digladior a Ars maiorum.

  I v tomto roce bychom vás rádi pozvali...

  dozvědět se více
 • 0
  Turnajový víkend Digladioru – Praha 10. a 11.11.2018
  Škola šermu Digladior pořádá další turnaj Česko-slovenské HEMA ligy. Další federový turnaj tohoto ročníku se bude konat v Praze v sobotu a neděli 10. a 11. listopadu 2018. Hlavním rozhodčím bude Honza Šimek. Registrační poplatek činí 350,-Kč za každou kategorii, které se dotyčný zúčastní. Výjimkou je ženská kategorie dlouhého meče, tam je startovné 200,-Kč. Startovné je splatné na místě při registraci a...
  dozvědět se více
 • 0
  Privilegium Karla IV. pražským kušníkům – 1360
  Máme zde pro vás další překlad od historika Ondřeje Vodičky tentokráte z latiny. Karel IV. uděluje privilegium pražským kušníkům, 15. června 1360 (lat.): My Karel, císař římský a král český, dáváme touto listinou ve známost, že naše věrné milé měšťany města Prahy a všechny jejich následovníky, jak nám bylo od pradávna svěřeno, chceme ochránit od budoucích nebezpečí a neštěstí. Aby tedy byli v...
  dozvědět se více