Šerm dlouhým mečem – mírně + středně pokročilí – HEMA

Škola historického šermu a středověkých bojových umění Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu dlouhým mečem (mečem v obouručním držení) dle německých středověkých šermířských mistrů.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku technik šermu s dlouhým mečem a to jak na čepeli, tak různých pák, povalů a přehozů či odebrání zbraně.
Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj a koordinaci  šermířského pohybu, dynamiku a sílu seků či bodů.

Lichtenauer-šerm-durchlaufen

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s technikami šermu dlouhým mečem, vycházejících z učení mistra Lichtenauera a Hanze Talhoffera doplněný o vybrané techniky z kodexu Wallerstein a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány vybrané techniky techniky rozvíjející schopnosti zufechten - tedy zahájení boje a to jak v útoku tak obraně, ale taktéž přechod do zkrácené vzdálenosti a šerm v halbschvertu (zesíleném držení) a zápasové techniky s mečem (odebrání zbraně, páky a pod.)

 • Zornhau
 • Krumphau 
 • Windthau
 • Zwerchhau
 • Schielhau
 • Schaitelhau
 • akce v einlaufen
 • přechod do zesíleného držení - halbschwert
 • akce v zesíleném držení - halbschwert
 • přechod do zápasových technik
 • zufechten - zahájení boje

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co se chtějí věnovat jeho sportovně turnajové formě

Tréninky nejsou určené pro úplné začátečníky.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

 • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
 • cvičný meč
 • šermířská maska
 • sparingové rukavic
 • plastron

několik kusů vybavení jako je meč, maska, rukavice je na tréninku dispozici k zapůjčení

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každé pondělí 17:30 - 19:00 hod

malá tělocvična

ZŠ Campanus
Jírovcovo nám. 1,
148 00 Praha 11-Chodov
Je to zde: mapa
vstup je přes žlutou halu z ulice Láskova, na vrátnici se přezouvá, pojdete rovně, až ke schodům směrem dolů, kolem nich rovně do zelené chodby, tam zahnete vlevo, kde máme již rezervované šatny Š1 (dámy) a Š2 (pánové) a následně vlevo je tělocvična.

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej také v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.