Zákaz nošení zbraní a zbroje v Praze, cca 1315

Máme tu další z překladů drobných historických materiálů od Ondřeje Vodičky. Tentokrát se jedná o "Zákaz nošení zbraní a zbroje v Praze, cca 1315 (německy)".

Zákaz nošení zbraní a zbroje v Praze, cca 1315 (německy):

Meč a dýka, jakož i všechny zakázané zbraně a zbroj, jak je to vše vyjmenováno [v městských právech], jsou zapovězeny chudým i bohatým, šlechticům i venkovanům, měšťanům a vůbec všem uvnitř města, takže je již nikdo dále nesmí nosit.

Pokud by však přesto někdo nosil meč, dýku či jiné zakázané zbraně a zbroj, má mu rychtář takový předmět zabavit a uložit za něj pokutu;
za meč věrdunk [tj. cca 63 g, myšleno patrně stříbra] nebo 15 grošů,
za dýku pět grošů.
Pokud by byla u někoho nalezena skrytá dýka, kterou by nosil potají, takový provinilec má zaplatit deset kop grošů.
Pokud by neměl čím zaplatit, má mu být tou dýkou probodnuta ruka a on navíc na deset let vypovězen z města.

Jestliže někdo vytáhne dýku nebo meč na jiného, aby jej pobodal nebo posekal, a radním to bude řádně dosvědčeno, provinilec městu zaplatí 50 kop [grošů]. Pokud by na to neměl, má mu být useknuta ruka.

Proto by nikdo neměl nosit dýku, která je špičatá, nebo o ni přijde a o pět grošů k tomu.

Z toho důvodu má každý hostinský svým hostům [tj. cizincům] oznámit, že meč, dýku a zakázané zbraně a zbroj musí zanechat tam, kde přenocují. Pokud to hostinský neoznámí, bude muset zaplatit kopu grošů.

(Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, Liber Vetustissimus, fol. 22r)

Preklad_prazskych_narizeni

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.