Další drobný překlad od historika Ondřeje Vodičky se týká rozsudků nad šermíři v Praze na začátku 15. století:

Rozsudky soudu Nového Města pražského nad šermíři, 1408–1409 (latinsky):

Soud ve středu před svátkem sv. Bartoloměje apoštola, sudí Jiřík Jiný za přítomnosti přísežných Jinocha a purkmistra Jana Lycobori, roku 1408:

Šermíř Eberhard byl za zabití Jana z Vykmanova vyhnán a zbaven majetku i [všech] práv (proškrtáno).
Šermíř Eberhard, šermíř Reinhard a Boreš byli za zabití šermíře Petra Teuffela vyhnáni a zbaveni majetku i všech práv.

Soud ve středu před svátkem sv. Havla, sudí Jiří Jiný, notář Ondřej, roku 1409:

Šermíř Reinhard byl za zabití Niklase vyhnán a zbaven majetku i všech práv na podnět Niklasovy manželky Jany.
Šermíř Jakub byl za zabití Niklase vyhnán a zbaven majetku i všech práv na podnět Niklasovy manželky Jany.

(Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 2071 – Soudní kniha půhonů a nálezů Nového Města pražského z let 1377–1467, pag. 244–245)

Rozsudky_sermiri_1408-1409_1 Rozsudky_sermiri_1408-1409_2

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.