Překlad výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu

Překlad Ondřeje Vodičky výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu. Listinu objevil Jens P. Kleinau a její anglický překlad publikoval na svém blogu o Hansovi Talhofferovi:

https://talhoffer.wordpress.com/2016/05/18/1434-march-20th-talhoffers-confession-in-salzburg/

Hans Talhoffer vypovídá ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434 (německy):

Já, Hans Talhoffer, tímto listem veřejně vypovídám ve věci zlého a protiprávního činu, kterého jsem se dopustil na udatných bratřích Hansovi a Wilhelmovi z Villibachu. Kvůli [tomuto činu] mě Hans z Villibachu v Salzburku zajal, uvěznil a chtěl mě nechat odsoudit, jako bych byl vinen. Avšak udatný rytíř pan Hans Kuchler a jeho žena ctihodná paní Katherina vyprosili, aby mě Hans z Villibachu propustil z vězení pod tou podmínkou, že při Bohu a svatých složím přísahu. [Podle této přísahy] mu povím pravdu [o tom], jak se to stalo, že se jeho bratr Wilhelm z Villibachu ztratil a byl zavražděn, a sice kdo tomu zavdal příčinu a kdo to provedl. V této věci mu mám povědět pravdu a nic nevynechat, nikomu nestranit a nikoho zbytečně nehanět ve jménu té přísahy, kterou jsem složil. Mé přísaze a výpovědi byli přítomni přísežní[1], zbožní a udatní Heinrich Preczenauer, Hans Czaunrüd, Hans Hartlieb a Jorig Schotl, kteří výše a níže uvedené věci na mé prosby dosvědčili.

Já, Hans Talhoffer, tedy svobodně a bez donucení vyznávám, že jsem byl propuštěn na přísahu, kterou jsem složil.

[Dále vyznávám, že] Hans Sigwein a Jakob Auer z Norimberka se mnou mluvili ohledně Hanse z Villibachu. Kdybych jej [prý] zajal a předal do jejich moci, slíbili mi po zbytek života vyplácet 60 zlatých ročně. Tedy jsme my níže uvedení, jmenovitě Hans Talhoffer, Hans Goldner, Rüdel Frais, [který je] pacholkem Jakoba Aurse, a Fritz Hiern, [který je] pacholkem jednoho střelce, Linhart Lauttrar, [který je] pacholkem Hanse Leppachsez, toho času ve službě města Norimberku [ve větě chybí sloveso].

Dávám také ve známost, jak byl zavražděn Wilhelm z Villibachu. To učinili níže uvedení, jmenovitě Andre Kraczlan, Fritz Pair, Hans Pester, Hans Ott, Fritz Stumpf a Albert Žid, který mi řekl, že jej sám proklál. Pak jeho tělo hodili do Dunaje mezi Graisbachem a Schönfeldem[2] a jeli přes Werd[3] zpět do Norimberka, [kde] byli po celou tu dobu všichni ve službě.

Dávám také ve známost, že jsem věděl, jak výše uvedení naložili s Wilhelmem z Villibachu, a proto mi norimberský purkmistr Volkmair a Hans Ortlieb pod striktní přísahou zakázali o tom komukoliv cokoliv říci a dali mi za to koně.

[Dále vyznávám, že] Linhart Uboln ke mně v Norimberku přišel a řekl mi, že by chtěl učinit výpověď a vydat Hanse z Villibachu. Toho jsem poslal k výše uvedeným, kteří se mnou mluvili, a není mi známo, na čem se spolu domluvili.

Na potvrzení pravdivosti všeho výše uvedeného dávám Hansovi z Villibachu a všem jeho dědicům a přátelům tento otevřený list, spečetěný pečeťmi výše uvedených udatných rytířů Hanse Kuchlera a Fridrichova Lampotingerova bratra, které k listu přivěsili na mé snažné prosby. Svědky [tomu] jsou moudří a udatní Jorig Prankker, Niklas Geursteter, Fridrich Gaugsperg, Stefan Dachsperger, Kristan Seursinger a mnozí další ctihodní lidé. Dáno v sobotu před Květnou nedělí ve čtrnáctistém třicátém čtvrtém roce od narození Krista.

(Staatsarchiv Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg, Losungamt, 7-farbiges Alphabet, Urkunde 873)

talhoffer

K této záležitosti se váží ještě dvě listiny císaře Zikmunda Lucemburského, přístupné online ve formě záhlavních regestů[4]:

  1. května 1436, Vídeň: Císař Zikmund oznamuje Hansovi z Villibachu, že další soudní stání, na kterém by měl být rozhodnut jeho spor s norimberskými měšťany, se bude konat 4. července, a dává mu pro tuto záležitost průvodní glejt. (Regesta Imperii XI, č. 11338)
  2. srpna 1436, Jihlava: Císař Zikmund oznamuje, že obvinění norimberských měšťanů z podílu na vraždě Wilhelma z Villibachu, které vznesl Hans z Villibachu, je falešné. Hans z Villibachu má zanechat veškerého nepřátelství a císař Zikmund si vyhrazuje plné právo rozhodnout ve věci pokuty, která bude uvalena na Hanse z Villibachu za škody jím způsobené městu Norimberk. (Regesta Imperii XI, č. 11387)

[1] Přísedící u městského soudu.

[2] Dnes Niederschönenfeld.

[3] Dnes Donauwörth.

[4] Stručných výtahů.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.