Category Archives: Turnaje

Czech And Slovak Feder League 2014

The Feder League has finished its very first year. This report describes our experience, shares some interesting data from the League and outlines the outlook for following year(s). At the end of January 2014, the biggest Czech HEMA School Digladior invited most of HEMA schools and clubs from Czech Republic and Slovakia to the meeting…
Read more

Česká a slovenská Federová liga 2014

Česká a slovenská federová liga má za sebou první sezónu. Na následujících řádcích se dočtete o zkušenostech, které jsme v jejím průběhu získali, i o tom, nač se chystáme a těšíme v následujícím roce. Ke konci ledna 2014 Digladior, největší česká škola ze sdružení HEMA (historická evropská bojová umění), pozvala na diskusní setkání o federových…
Read more