Category Archives: škola šermu

První bitva u Guingate – 7. srpna 1479

Nepříliš známá nebo diskutovaná událost, která v měřítku celého konfliktu neměla příliš velký dopad, za to měla dopad obrovský na vývoj tehdejšího vojenství.Po té, co v roce 1477 u Nancy padl burgundský vévoda Karel Smělý, vznikl spor o jeho dědictví - na jedné straně stál francouzský král Ludvík XI., na straně druhé manžel vévodovy dcery…
Read more

Kodex Wallerstein – dlouhý meč

POPIS SEMINÁŘE: Šerm dlouhým mečem podle středověkých fechtbuchů z 15.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s dlouhým mečem, tak jak je zachoval neznámý středověký šermířský mistr v tzv. kodexu…
Read more

Šerm tesákem – základy

POPIS SEMINÁŘE: Základy šermu tesákem CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře základní stavební prvky pro šerm tesákem a to jak pro HEMA tak pro stage combat. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku základních pohybových dovedností na kterých je postaven šerm tesákem.Jedná se o základní znalosti a dovednosti potřebné pro další pokročilejší scénické semináře. postoj, střehy, krokyzákladní…
Read more

Šerm tesákem – Lecküchner 02 – Abnehmen + krieg

POPIS SEMINÁŘE: Šerm tesákem podle středověkých fechtbuchů z 15.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Johannes Lecküchner.Tyto techniky jsou doloženy v…
Read more