Yearly Archives: 2016

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu díl druhý

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o pokračování způsobů věštby na výsledek souboje z Talhofferova rukopisu z roku 1443. Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1], aneb Onomantia, část druhá[2], 1434[3] (německy): Popíši vám Pythagorovo schéma Dále Ptolemáiovo schéma Dále jedno Platónovo schéma Dále jedno schéma od Aristotela A jedno schéma od…
Read more

Seminář věnovaný ringen – středověkému zápasu

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný středověkému zápasu - ringen -  podle fechtbuchů z 15. - 16. stol. Jedná se převážně o tzv. kampf stuck neboli bojové kusy vhodné pro boj a sebeobranu. Při výuce vycházíme z technik popsaných v šermířských a zápasnických manuskriptech. Nejdříve se budeme věnovat několika obecným principům zápasu - pádům,…
Read more

seminář scénického boje se sečnými zbraněmi

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný scénickému a divadelnímu šermu se zaměřením na boj se sečnými zbraněmi a jejich kombinacemi se štíty. V úvodu bychom si procvičili základní práci s těmito zbraněmi zvláště pak s důrazem na kontrolované dráhy seků a úderů. Dále bychom se pak věnovali nácviku technik se zbraněmi jako jsou tesáky,…
Read more

seminář scénického boje beze zbraně

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný scénickému a divadelnímu šermu se zaměřením na boj beze zbraně. V úvodu bychom si procvičili základní pohybovou průpravu zvláště pak pády a pozemní akrobacii. Dále bychom se pak věnovali nácviku technik boje beze zbraně jako jsou údery, kopy a hody. Následně bychom se naučili jak se těmto technikám ubránit, jak…
Read more