Monthly Archives: Červen 2016

Poslední letní trénink v Praze 2016

Jak se již stalo v posledních letech tradicí, otevíráme i tento rok během prázdninové pauzy v Praze pravidelné tréninky. Loňské  uspořádání více tréninků do jednoho večerního bloku se osvědčilo a tak necháme vše, jak  bylo před rokem. Trénink se skládá ze 3 samostatných hodinových bloků, každý bude vedený jako samostatný trénink, ale zároveň bude možné…
Read more

Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o drobnosti týkající se magie, moudrých rad a srandiček v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera. Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, HS 3227a), cca konec 14. – 1. polovina 15. století (německy, latinsky): Fol. 5v, přivolání magického…
Read more

Překlad výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu

Překlad Ondřeje Vodičky výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu. Listinu objevil Jens P. Kleinau a její anglický překlad publikoval na svém blogu o Hansovi Talhofferovi: https://talhoffer.wordpress.com/2016/05/18/1434-march-20th-talhoffers-confession-in-salzburg/ Hans Talhoffer vypovídá ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434 (německy): Já, Hans Talhoffer, tímto listem veřejně vypovídám ve věci zlého a protiprávního činu,…
Read more