Monthly Archives: Květen 2016

POŘÁDEK ŠERMÍŘŮV

tak jak je popisuje Jaroslav TUČEK ve své knize Pražští šermíři a mistři šermu. vydané v Praze roku 1927 1597. Pořádek sermířův. My purgkmistr a radda Starého Města Praž­ského známo činíme tímto naším listem všem vuobec kdež čten nebo čtoucí slyšán bude a zvlá­ště tu, kdež náleží, že jsou starší nožiři i jiní mistři na…
Read more

VÝCVIK VOJSKA

VÝCVIK RANĚ FEUDÁLNÍHO VOJSKA tak jak jej popisuje Pavel Choc ve své knize "S mečem i štítem" z roku 1967 Cvičení v užívání zbraní je velmi starého původu — je starší než vznik války. Zbraň byla totiž používána již v nejstarších dobách jako existenční potřeba pro lov — výcvik v lovu musel být tedy i…
Read more