Monthly Archives: Prosinec 2015

V šermířské škole – Zikmund Winter (povídka)

V šermířské škole. Jest letní neděle. Kterákoli neděle let devadesátých století šestnáctého. Vejdeme velikými vraty v dům některý nákladnický. Schodem nahoru nepůjdeme, než klenutým obšírným průjezdem vejdeme na dvůr. Což to překvapení! Všecko dvořiště tu nějak vyšňořeno. Dvě máje velikánské stojí hned z předu jako nějaká brána. Od máji zábradla dřevěná vstavena jsou po délce…
Read more

Ringen v Českých Budějovicích

Ve školním roce 2015/2016  otevíráme ve spolupráci se Sokolem České Budějovice cyklus seminářů Ringen - středověký zápas dle starých mistrů. Jednotlivé semináře povedou postupně lektoři Digladioru Zdeněk Utišil, Jan Šimek a Jan Šulák. Je připravena náplň pro 5 seminářů, ty na sebe vzájemně navazují, vždy doplňují a rozšiřují látku ze seminářů předchozích. Semináře se budou…
Read more

inventář hradu Rotštejn 1403

Máme tu třetí drobný překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Tentokrát se týká přejímky inventáře hradu Roštejna z roku 1403. Mezi pánvemi, vepři a motykami se tu objevují částí zbrojí a zbraně. Inventář hradu Rotštejna, 1403 (česky): Léta Božího tisíc čtyřista třetího. Já Petr z Přívory, když jsem se uvázal v purkrabství na Rotštýně,…
Read more

rozsudky nad šermíři

Další drobný překlad od historika Ondřeje Vodičky se týká rozsudků nad šermíři v Praze na začátku 15. století: Rozsudky soudu Nového Města pražského nad šermíři, 1408–1409 (latinsky): Soud ve středu před svátkem sv. Bartoloměje apoštola, sudí Jiřík Jiný za přítomnosti přísežných Jinocha a purkmistra Jana Lycobori, roku 1408: Šermíř Eberhard byl za zabití Jana z…
Read more