Středověké techniky boje

Škola historických bojových umění Digladior se krom pravidelné tréninků středověkých bojových umění také snaží popularizovat toto téma. A ve spolupráci se seznam TV a strem.cz spustila video kanál na němž bude ukazuje středověké techniky boje s mečem, tesákem a dýkou. A také středověký zápas a sebeobranu.


Středověké techniky boje tesákem

obrana proti abnehmen,
Lecküchner 8v

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku ze středověké šermířské příručky Norimberského mistra Johanese Lecküchnera, zapsanou na filou 8v. Kdy soupeř provádí abnehmen, a obránce jej láme bodem do obličeje s vytlačením do strany.


Středověké techniky boje mečem

Fiore dei Liberi
Kop do rozkroku

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Specifická technika šermu s dlouhým mečem od středověkého italského šermířského mistra Fiore dei Liberi spočívající ve zkrácení vzdálenosti a kopu do genitálií a její porovnání s podobnou od německého středověkého mistra Hanze Talhoffera.


Středověké techniky boje dýkou

prolomení soupeřova lokte,
Joachim Meyer

Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.


Středověké techniky boje
Kopí vs Meč 02

P.H.Mair 228r

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Kdy se bojovník s dlouhým mečem brání útoku kopí. Vychází z fechtbuchu Pauluse Hektora Maira z druhé poloviny 16. století.


Středověké techniky boje mečem

Joachim Meyer Kurzhau

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o tzv. krátký sek, kdy soupeř je zasažen rubovým ostřím. Jedná se o dvou tempovou akci v nach, kdy na soupeřův sek shora na hlavu reagujeme odražením a následným sekem krátkým ostřím do soupeřovy hlavy.


Středověké techniky boje mečem

Joachim Meyer Doppel Prellhau

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o tzv. obrácený sek, kdy soupeř je zasažen plochou čepele. Jedná se o sek v tempu nach, kdy reagujeme na soupeřův sek shora na hlavu jenž odrazíme a současně zasahujeme plochou vlastní čepele, což dále eskalujeme druhým úderem plochou čepele.


Středověké techniky boje
Kopí vs Meč 01

P.H.Mair 227r

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Kdy se bojovník s dlouhým mečem brání útoku kopí. Vychází z fechtbuchu Pauluse Hektora Maira z druhé poloviny 16. století.


Středověké techniky boje mečem

Joachim Meyer Kronhau

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku na dlouhou vzdálenost, kdy v tempu nach reagujeme na soupeřův sek shora na hlavu.


Středověké techniky boje tesákem

vytržení zbraně,
Lecküchner 135r

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku ze středověké šermířské příručky Norimberského mistra Johanese Lecküchnera. Kdy soupeř seká horní sek - oberhau, a obránce provádí kryt hrotem dolů - bogen, a následuje vytržení soupeřovy zbraně.


Středověké techniky boje
beze zbraně

Obrana proti úchopu
Kodex Wallerstein 59v

Techniky historického boje beze zbraně založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Sebeobranná technika z kodexu Wallerstein z poloviny 15. století, která popisuje obranu proti obejmutí zezadu pod rukama.


Středověké techniky boje tesákem

úder na krk s povalením
Kodex Wallerstein 32v

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku ze středověké šermířské příručky - kodexu Wallerstein, přesněji folio 32v. Kdy soupeř seká horní sek - oberhau, a obránce provádí kryt v zesíleném držení, tedy levou rukou na čepeli a následuje úder na krk s povalením.


Středověké techniky boje
Tesák vs Meč 01

Povalení soupeře
Anton Rast 44v

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Kdy obránce provádí poval typu twirch. Vychází z fechtbuchu Antona Rasta z poloviny 16. století.


Středověké techniky boje mečem

Odebrání zbraně
Codex Wallerstein 11v

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku zkrácení vzdálenosti a odebrání soupeřovi zbraně pomocí úderu hlavicí do obličeje.


Středověké techniky boje
beze zbraně

Obrana proti úderu pěstí
Kodex Wallerstein 67v, 64r

Techniky historického boje beze zbraně založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o zápasové techniky popisující obranu proti úderu pěstí na hlavu.


Středověké techniky boje tesákem

Odebrání zbraně
Kodex Wallerstein 32r

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku ze středověké šermířské příručky - kodexu Wallerstein, přesněji folio 32r. Kdy soupeř seká horní sek, oberhau, a obránce provádí kryt v zesíleném držení, tedy levou rukou na čepeli a následuje odebrání zbraně.


Středověké techniky boje
Tesák vs Meč 01

Páka na loket
Anton Rast 44r

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Kdy obránce provádí páku na dominantní paži soupeře a následuje poval.


Středověké techniky boje tesákem

Kodex Wallerstein 30v

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku, kdy obránce provádí páku na ozbrojenou paži soupeře a přikládá mu tesák na hrdlo. Vychází z kodexu Wallerstein z první poloviny 15. století.


Středověké techniky boje mečem

Codex Wallerstein 12r

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Obránce po přechodu do zesíleného držení - halbschwertu provádí odebrání soupeřovy zbraně.


Středověké techniky boje
beze zbraně

Obrana proti úchopu za krk
kodex Wallerstein 56v

Techniky historického boje beze zbraně založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o zápasovou techniku z folia 56v, kde je popsáno jak se bránit proti tomu, když vás někdo chytne za límec a silně od sebe odstrkuje.


Středověké techniky boje mečem

Codex Wallerstein 11r

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Přechod na krátkou vzdálenost a práce v zesíleném držení podle kodexu Wallerstein


Středověké techniky boje
Dýka vs Tesák 02

Páka na loket s dýkou proti tesáku

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Kdy obránce s dýkou provádí levou rukou uzamčení soupeřova tesáku a pravou jej současně ohrožuje dýkou.


Středověké techniky boje
beze zbraně

Obrana proti tahání za vlasy
kodex Wallerstein 70v

Techniky historického boje beze zbraně založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o zápasovou techniku z folia 70v, kde je popsáno jak se bránit proti tomu, když vás někdo chytne za vlasy a táhne dolů.


Středověké techniky boje tesákem

Zucken

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkého šermířského mistra Johanese Lecküchnera a Norimberského kněze.
Jedná se o techniku, kdy se ze seku přechází do bodu.


Středověké techniky boje mečem

Joachim Meyer Windthau

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Specifický "přetáčený" sek, Windthau, kterým se brání úptoku soupeře, a současně díky přetáčení čepele také útočí.


Středověké techniky boje
Dýka vs Tesák 01

Páka na loket s dýkou proti tesáku

Techniky historického šermu založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.


Středověké techniky boje
meč a pěstní štítek

Zakončení boje

Techniky historického šermu mečem a pěstním štítkem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Andre Lignitzera, Hanze Talhoffera a Pauluse Kala.
Úder pěstním štítkem a zakončení boje v kontaktní vzdálenosti.


Středověké techniky boje
meč a pěstní štítek

Eskalace boje

Techniky historického šermu mečem a pěstním štítkem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Andre Lignitzera, Hanze Talhoffera a Pauluse Kala.
Eskalace boje mistrovskými seky, zvláště pak sekem Zwerch.


Středověké techniky boje
meč a pěstní štítek

Zahájení boje - zufechten

Techniky historického šermu mečem a pěstním štítkem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Andre Lignitzera, Hanze Talhoffera a Pauluse Kala.
Sek na koleno. Obrana řešena ústupem a sekem na zápěstí.


Středověké techniky boje
meč a pěstní štítek

Útočná eskalace dle Lignitzera

Techniky historického šermu mečem a pěstním štítkem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Andre Lignitzera, Hanze Talhoffera a Pauluse Kala ukazující zahájení boje a následnou útočnou eskalaci.


Středověké techniky boje tesákem

Obrana na überfallen

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění vycházejícím ze ze středověké šermířské příručky - kodexu Wallerstein zaměřená na obranu proti padnutí jílcem na zápěstí se současným sekem.


Středověké techniky boje tesákem

Přebrání tempa pomocí überfallen

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění vycházejícím ze ze středověké šermířské příručky - kodexu Wallerstein a učení středověkých šermířských mistrů Talhoffera a Lecküchnera.
Kdy soupeř přepadne svým jílcem za zápěstí soupeře a provádí nějakou eskalaci.


Středověké techniky boje tesákem

Zahájení boje tzv. zufechten

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkého šermířského mistra Johanese Lecküchnera.
Kdy útočník zahajuje boj pomocí kombinace mistrovských seků zvaných entrusthau, obdoba zwerchhau v šermu dlouhým mečem.


Středověké techniky boje tesákem

souboj s rozborem

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Lecküchnera a Talhoffera.


Středověké techniky boje dýkou

povalení soupeře,
kodex Wallerstein 25v

Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.


Středověké techniky boje dýkou

odzbrojení řezem na zápěstí,
kodex Wallerstein 23r

Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku určenou původně pro boj s dlouhými dýkami, ale lze provést i s krátkou dýkou či nožem. Plus předvedení možných eskalací, které jdou provést z této techniky.


Středověké techniky boje dýkou

Úder ramenem, lámání krku,
kodex Wallerstein 24v

Obrana s dýkou drženou jednou rukou za čepel.
Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku vhodnou pro boj s dlouhými dýkami, kdy v zesíleném držení (dýka držená jednou rukou za čepel druhou za jílec) provedeme soupeři páku na jeho ruku tak, že mu opřeme jeho obličej o naše rameno.


Středověké techniky boje dýkou

Odzbrojení,
kodex Wallerstein 24r

Obrana s dýkou proti bodu dýkou shora na hlavu.
Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o techniku vhodnou pro boj s dlouhými dýkami, kdy v zesíleném držení (dýka držená jednou rukou za čepel druhou za jílec) provedeme soupeři páku na jeho ruku tak, že mu opřeme jeho vlastní dýku o obličej.


Středověké techniky boje dýkou

Zámek na zápěstí,
kodex Wallerstein 23v

Obrana s dýkou proti bodu dýkou shora na hlavu.
Techniky historického šermu dýkou založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů.
Jedná se o beschliessen - uzamčení. Techniku popisovanou mnoha středověkými šermířskými mistry jako např. Hanz Talhoffer, Paulus Kal, Andre Lignitzer, Peter Falkner, Anton Rast, Martin Huntsfeld


Středověké techniky boje mečem

Boj v halbschwertu

Boj s dlouhým mečem na kontaktní vzdálenost.
Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů zaměřené na vysvětlení boje ve zkrácené vzdálenosti s dlouhým mečem, tedy tzv. zesílené držení s jednou rukou na čepeli meče - halbschwert.


Středověké techniky boje mečem

Zkrácení vzdálenosti a přechod do halbschwertu

Überlaufen a Halbschwert
Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů zaměřené na vysvětlení základních principů jak zkracovat vzdálenost a přecházet do zesíleného držení s dlouhým mečem.
Tedy zkrácení menzury se současným přechycením meče jednou rukou za čepel (halbschwert) a následný boj v kontaktní vzdálenosti.


Středověké techniky boje mečem

Kryt nápřahem a preventivní kryt

Práce s tempem protivníka.
Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů zaměřené na vysvětlení základních principů jak získat výhodu při obraně pomocí specifický technik.


Středověké techniky boje mečem

Tempo a vzdálenost v boji mečem

Jak zahajovat boj s dlouhým mečem.
Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů zaměřené na vysvětlení základních principů jako jsou tempo a vzdálenost (mezura) při šermu s meči v obouručním držení.


Středověké techniky boje mečem

Souboj, asalto s rozborem

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů složené do krátkého souboje s meči v obouručním držení.
Ubráněný předsek na ruku, bod, umbschlag (obseknutí), bod v halbschwertu, úder hlavicí, finální devastační sek.


Středověké techniky boje tesákem

eskalace po Zornhau

Techniky historického šermu s tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů Leckuchnera a Talhoffera složené do krátké eskalace, útočného komba..


Středověké techniky boje tesákem

Wecker, Zwinger, Überlaufen

Techniky historického šermu tesákem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů složené do cvičební sestavy, katy.


Středověké techniky boje mečem

Krumphau kata s finální devastací

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů složené do cvičební sestavy, katy.


Středověké techniky boje mečem

Zornhau kata s odkopnutím

Techniky historického šermu dlouhým mečem založené na původním bojovém umění středověkých šermířských mistrů složené do cvičební sestavy, katy.


Chcete vědět víc?

Přehled kurzů a seminářů, které pořádáme najdete na stránce Plán seminářů, zde máte k dispozici taktéž google kalendář s našimi akcemi, který si můžete přidat do svého kalendáře.

Podrobnosti o cenách tréninků a způsobech placení  najdete na stránce Ceny a platby

Detailní informace k jednotlivým tréninkům najde v odkazech rozpisu tréninků tréninků nebo:

Dlouhý meč - začátečníci - základy šermu s mečem v obouručním držení
Historický šerm dlouhým mečem - tak zvaná Německá škola
Dlouhý meč - mírně pokročilí-HEMA - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem založený hlavně na kodexu Wallerstein
Turnajová průprava a sparing - příprava na HEMA turnaje
Dlouhý meč - mírně pokročilí-zkoušky - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Lichtenauer dlouhý meč - šerm dlouhým mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuchy)
Dlouhý meč - středně pokročilí a pokročilí - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem dle osnov Digladioru
Šerm tesákem - boj jednoručním tesákem dle Leckuchnera a dalších mistrů
Pukléř - šerm mečem a pěstním štítkem inspirovaný dobovými manuskripty
Stage combat - ztvárnění středověkých bojových umění pro film a divadlo

Škola šermu Plzeň  - tréninky dlouhého meče ve stylu Německé školy v Plzni

Zde je k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Praze a Plzni.

Pokud ještě nemáte v něčem jasno zkuste FAQS a pokud nepomohlo ani to pište na info@digladior.cz