Přihlašování na zkoušky :

prosím na zkoušky se přihlašujte přes přihlašovací formulář

Učební náplň semestru 1

Technika (1 rok)

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, včetně pohybu stranou

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, Abnehmen (odejmutí)

Trubky a asalta

- sek z místa prostý na terč; do vzduchu několik seků na sebe navazujících (střecha, trpaslík, býk, druhý býk, střecha)

Učební náplň semestru 2

Technika (1 rok)

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahajení boje, dva útoky do jednoho kroku, nelichtenauerovské vnímání tempa

Trubky a asalta

- sek z místa prostý na terč, který je poskytnut na omezenou dobu; do vzduchu několik seků a krytů (sek střecha, sek kanec, sek trpaslík, kryt trpaslík, sek trpaslík, kryt klíč, sek střecha)

Učební náplň semestru 3

Technika (1 rok)

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky,úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, Handrücken a práce v Halbschwertu

Trubky a asalta

- dvě trubky a alespoň tři seky z nichž alespoň dva jsou do trubek a jeden na hlavu; Do vzduchu seky a kryty, zesílené kryty a některé přímé protiakce (sek střecha, kryt trpaslík, sek trpaslík, sek býk, kryt trpaslík zesílený, přímý útok zesíleně)

Učební náplň semestru 4

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky,úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, povolové kryty

Trubky a asalta

- dvě trubky jako terče dva útoky na trubku, jeden na hlavu, mávnutí terčem odchod do bezpečné vzdálenosti útok zpátky na hlavu

Učební náplň semestru 5

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky,úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, souběžné seky, polohy (zornhut, ochs, von Tag, nebenhut, langort, schrankhut, schlüssel apod), Přechody mezi polohami, útoky z poloh, Absetzen

Trubky a asalta

- dvě trubky jako terče dva útoky na trubku, jeden na hlavu, mávnutí terčem odchod do bezpečné vzdálenosti s letmým krytem, útok zpátky na hlavu; Seky z poloh zornhaw, zwerckhaw

 Učební náplň semestru 6

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, povolové kryty, souběžné seky, Tempoútoky (nachreisen), Tempo podle starých mistrů, Zornhaw, Vyrůstající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Zwerckhaw a vyrůstající útoky a obrany

Trubky a asalta

- Zornhaw a zwerckhaw na trubku s úhybáním, vícenásobné skládání útoků; Přechody mezi schranghuty a dalšími polohami pro schilhaw a scheitlar

Učební náplň semestru 7

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, povolové kryty, souběžné seky, Tempoútoky (nachreisen), Tempo podle starých mistrů, Zornhaw, Vyrůstající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Zwerckhaw a vyrůstající útoky a obrany, Krumphaw, Schillhaw, Scheitlarr a vyrústající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden))

Trubky a asalta

- krumphaw, schillhaw a scheitlar na trubku s uhýbáním; do vzduchu kombinace seků maisterhaw

Učební náplň semestru 8

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, úhyby do stran, skřížený střeh

seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, povolové kryty, souběžné seky, Tempoútoky (nachreisen), Tempo podle starých mistrů, Zornhaw, vyrůstající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Zwerckhaw a vyrůstající útoky a obrany, Krumphaw, Schillhaw, Scheitlarr a vyrústající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Meisterhaw proti pozicím (zufechten, ansetzen), eskalace mutieren, zucken, duplieren...)

Trubky a asalta

- Dvě trubky jedna bere pozici druhá určuje terč do kterého se seká, cílem je vyřešit správně pozici a trefit terč; Do vzduchu jeden proti vezme pozici ostatní proti ní seknou správný sek.

Učební náplň semestru 9

- kroky, posuny, odsuny, překroky, zákroky, úhyby do stran, skřížený střeh

- seky, body, rubové seky, pasivní kryty, odbody, odseky, kryty klíčem, přenosy, zdvojené útoky, zahájení boje, dva útoky do jednoho kroku, zesílené přímé útoky, povaly, smyky a odsmyky, vytržení zbraně, rubové odseky, letmé kryty lícem, předseky a předbody, povolové kryty, souběžné seky, Tempoútoky (nachreisen), Tempo podle starých mistrů, Zornhaw, Vyrůstající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Zwerckhaw a vyrůstající útoky a obrany, Krumphaw, Schillhaw, Scheitlarr a vyrůstající útoky a obrany (nim es nieder, Abnehmen, Bis sterker (winden)), Meisterhaw proti pozicím (zufechten, ansetzen), eskalace mutieren, zuken, duplieren...), winden, fühlen (nim es nieder, abnehmen, vybrání správné aplikace podle citu na čepeli), durchlaufen.

Trubky a asalta

- všechna předchozí trubková cvičení; všechna předchozí asalta