Turnajová příprava – kondiční trénink

V tomto školním roce pokračuje škola šermu Digladior rozšiřuje turnajovou průpravu o další trénink v Praze.

Na kondičním cvičení pro turnajovou přípravu se budeme postupně věnovat všem aspektům fyzické přípravy na šerm: Od správného dýchání, postoje těla, přes rozvoj mobility a statické silové cviky až po rozvoj specifické dynamické síly pro šerm. 

Součástí tréninku budou také pravidelná cvičení na signály, dynamiku a dosah šermířského útoku (především Vorschlag), kde si ověříme, jak se větší fyzická připravenost přetavuje v kvalitnější šermířský projev. 

Kondiční tréninky Digladior jsou tak vhodné jak pro turnajové aspiranty, tak pro další žáky Digladioru, kteří chtějí rozvíjet kondici pro šerm. Podmínkou účasti jsou složené I. zkoušky Digladioru (D). 

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně
– každý Pátek od 19:00 hod do 20:00 hod v malé tělocvičně Slezská 21, Praha 2.

Tréninky v 1. pololetí budou probíhat od září do konce ledna.
2. pololetí pak od února do května.
Prodloužení tréninků na červen je po dohodě také možné.

Cena tréninků:

Jeden trénink týdně:

Celý školní rok 3.000,-Kč pololetí   1.800,-Kč

Dva tréninky týdně:

Celý školní rok 4.700,-Kč pololetí   3.100,-Kč

Tři tréninky týdně:

Celý školní rok 5.500,-Kč pololetí   3.700,-Kč

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 150,-Kč/trénink

Vybavení na tréninky:

Nutné vybavení: Sportovní oblečení,

Doporučeno: Meč či feder; maska a sparringové rukavice u pokročilejších žáků 

V individuálních případech, můžeme po předchozí domluvě část vybavení zapůjčit za drobný amortizační poplatek.

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Vladimír Nerandžič, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior. ?

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru

Comments are closed.