Šerm dlouhým mečem jako bojové umění

V tomto školním roce rozšiřuje škola šermu Digladior běžné tréninky šermu dlouhým mečem o prvky bojových aplikací

V rámci pravidelných tréninků se budou střídat technické tréninky, kde se bude vyučovat technika mírně odlišná od běžných osnov s tím, že bude dáván důraz na techniky, které mají přímou aplikaci v bojových střetech.
Jako například v HEMA turnajích, žahru či železných bitvách.

Technické tréninky se budou střídat s drilovými tréninky, kdy bude kladen důraz na to, aby se vyučovaná technika prováděla v plné rychlosti a s kontaktem a tím více simulovala podmínky reálného střetu.

Taktéž se budeme více věnovat drilům na rozvoj dynamiky seků a bodů a na práci se správnou vzdáleností a pohybem (zvláště stranovým)

Zkoušky:

Hlavním cílem výuky není složit zkoušky, ale zlepšit dovednosti žáků při boji s dlouhým mečem. Pro složení zkoušek je doporučeno navštěvovat ještě jiný trénink zaměřený na přípravu na zkoušky, či nějaký seminář zaměřený na toto téma.

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně
– každý Čtvrtek od 20:30 hod do 22:00 hod v malé tělocvičně Slezská 21, Praha 2.

Tréninky v 1. pololetí budou probíhat od třetího týdne v září do konce ledna.
2. pololetí pak od února do druhého týdne v červnu

Cena tréninků:

viz: ceny a platby

Vybavení na tréninky:

Nutné vybavení: Sportovní oblečení,

Doporučeno: Meč (stačí i plastový) či feder; maska a sparringové rukavice

V individuálních případech, můžeme po předchozí domluvě část vybavení zapůjčit za drobný amortizační poplatek.

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior a Ars maiorum.

Zde je k dispozici přihlašovací formulář na tréninky

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru

Comments are closed.