Category Archives: Kurzy a semináře

19. a 20.03. 2016 Seminář věnovaný šermu mečem a štítem

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný šermu mečem a štítem. Bude se jednat o boj tzv. "erbákem" tedy štítem drženým na předloktí, nikoliv štítem drženým v pěstním držení. Náplní semináře budou jak základní techniky, např. správné držení štítu a provádění krytů či základní útoky sekem či bodem, tak pokročilejší techniky jako například kombinace útoků…
Read more

09. 04. 2016 Seminář věnovaný harnisch fechten – boji ve zbroji

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný šermu a boji ve zbroji. Jedná se o boj mečem v zesíleném držení tzv. halbschwert a přechod na zápasové techniky. Pro zájemce je možné taktéž přidat techniky boje s halapartnou a bojovým kladivem či dýky v  harnich. V případě halbschwertu a dýk by se jednalo o techniky z…
Read more

10. 04. 2016 Seminář věnovaný ringen – středověkému zápasu

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný středověkému zápasu - ringen -  podle fechtbuchů z 15. - 16. stol. Jedná se převážně o tzv. kampf stuck neboli bojové kusy vhodné pro boj a sebeobranu. Při výuce vycházíme z technik popsaných v šermířských a zápasnických manuskriptech. Nejdříve se budeme věnovat několika obecným principům zápasu - pádám,…
Read more

1.5.2016 Seminář věnovaný šermu dlouhým mečem podle Lichtenauera III

Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný šermu podle Lichtenauers kunst, kde bychom si na úvod procvičili nějaké sestavy seků a bodů pro zlepšení drah seků a přechodů mezi jednotlivými akcemi. Dále bychom se pak věnovali poslednímu mistrovskému seku, Schaitlerhaw a následně bychom si zopakovali jak pomocí mistrovských seků lámat pozice. Dále bychom se věnovali…
Read more