Monthly Archives: Květen 2021

Šerm tesákem – základy

POPIS SEMINÁŘE: Základy šermu tesákem CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře základní stavební prvky pro šerm tesákem a to jak pro HEMA tak pro stage combat. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku základních pohybových dovedností na kterých je postaven šerm tesákem.Jedná se o základní znalosti a dovednosti potřebné pro další pokročilejší scénické semináře. postoj, střehy, krokyzákladní…
Read more

Šerm tesákem – Lecküchner 02 – Abnehmen + krieg

POPIS SEMINÁŘE: Šerm tesákem podle středověkých fechtbuchů z 15.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Johannes Lecküchner.Tyto techniky jsou doloženy v…
Read more

Šerm tesákem – Lecküchner 01 – Zornhau

POPIS SEMINÁŘE: Šerm tesákem podle středověkých fechtbuchů z 15.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, tak jak je zachoval středověký šermířský mistr Johannes Lecküchner.Tyto techniky jsou doloženy v…
Read more

Šerm tesákem – kompilát mistrů

POPIS SEMINÁŘE: Šerm tesákem podle středověkých fechtbuchů z 15.století. CÍL SEMINÁŘE: Naučit účastníka semináře dochované techniky starých mistrů, tak aby je byl schopen dle pramenů reprodukovat a dále samostatně procvičovat či předvádět. OBSAH: Seminář je zaměřen na výuku technik šermu s tesákem, přičemž se jedná a souhrn technik od několika středověkých mistrů.Paulus Kal - 1470kodex…
Read more