Monthly Archives: Březen 2017

Nejstarší dějiny naší vlasti

přinášíme vám krátký náhled na nejstarší české dějiny, tak jak jej publikoval roku 1906 K. VOROVKA professor c.k. ústavu učitelského v Praze.   Pro nejstarší dějiny naši vlasti velice významné jsou: doba kolem r. 500 př. Kr., doba narozeni Krista Pána a doba kolem r. 500 po Kr., neboť ve třech dobách těch osadili ji posloupně…
Read more

úvod do pozemní a párové akrobacie

Rádi  bychom vás pozvali na seminář Úvod do pozemní a párové akrobacie. Kratší úvodní část semináře bude věnována pádům a pozemní akrobacii. Větší část semináře bude zaměřená na párovou akrobacii. Podrobnosti k semináři: Náplň semináře: pádové techniky (2 hodiny) úvod do párové akrobacie (5 hodin) Kdy: neděle 16. 04. 2017 od 9:00 hod do 18:00…
Read more