Monthly Archives: Březen 2016

Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Text je v němčině a je datován 1335. Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách u městského soudu v Praze, 1335 (německy): Roku 1335 po narození Krista, tři týdny před Velikonocemi, byli v městské radě přítomni radní … [vyjmenováni] … [a bylo rozhodnuto:]…
Read more

Francouzská škola šermu

ŠERMÍŘSKÉ ŠKOLY, tak jak je popisuje Jaroslav TUČEK ve své knize Pražští šermíři a mistři šermu. vydané v Praze roku 1927 Francie: Zdá se, že první šermířské školy francouzské byly vedeny španělskými a italskými mistry; snad vyučovali šermu také žoldnéři ve francouzských službách, mezi nimiž bývalo vždy dosti Markusů nebo členů jiných bratrstev. Z polovice…
Read more

Hanns Talhoffer: Popis soudního duelu, 1459

Máme tu další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o text věnující se soudním duelům z pera Hannse Talhoffera. Text je v němčině a je datován 1459. Hanns Talhoffer: Popis soudního duelu, 1459 (německy): Zaprvé, pokud s někým chceš opravdu šermovat, tak hleď, jak a na kterou hodinu to s ním domluvit.…
Read more