Lichtenauer – dlouhý meč

Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky šermu dlouhým mečem (mečem v obouručním držení) dle Lichtenauera. Náplní tréninků je výuka šermu mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. tzv. Lichtenauerovské tradice doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Andre Paurenfeindt.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu dlouhým mečem a to jak na čepeli, tak různých pák, povalů a přehozů. Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj koordinace  šermířského pohybu, dynamiku a sílu seků či bodů.

šerm mečem
Digladior šerm dlouhým mečem

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s uceleným středověkým bojovým systémem mistra Lichtenauera a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány hlavní kusy dle Lichtenauerova učení.

 • Pět mistrovských seků - Zorn, Krump, Zwerch, Schil, Schaitel a to jak jejich použití v obraně tak v útoku.
 • Střehy (huten) a to hlavní 4 (pflug, ochs, von tag, alber), ale i doplňkové (schrankhut, longort, nebenhut, eisen port)
 • čtyři versetzen
 • Nachreisen
 • Überlaufen
 • Absetzen
 • Durchwechseln
 • Zucken
 • Durchlaufen
 • Abschneiden
 • Hendtrucken
 • Hengen
 • Winden

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s mečem, tak pro ty co chtějí zlepšit svůj šerm dlouhým mečem pro turnaje (HEMA i jiné), bitvy či jiné reálné použití šermu.

Tréninky nejsou určené pro úplné začátečníky.

Johannes Liechtenauer

Hans Lichtenauer byl německý šermířský mistr ze 14. nebo 15. století. jenž vytvořil ucelený šermířský systém jenž byl předáván v dlouhé řadě německých šermířských mistrů. Jeho dílo se nám nezachovalo známe jej pouze z fechtbuchů (šermířských knih) jeho žáků či následovníků. Původní dílo mistra lichtenauera je předáváno v tzv. Zettel tedy říkance, ke které pozdější mistři také dodali své vysvětlující glosy a případně obrázky.

ZDROJE:

Danzig fechtbuch
Kal fechtbuch
Ringeck fechtbuch
Goliath

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

 • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
 • cvičný meč - feder
 • šermířská maska
 • sparingové rukavice
 • plastron

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každý čtvrtek 20:30 - 22:00 hod

velká tělocvična

DDM Praha 2
Slezská 21
mapa

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.

Chcete vědět víc?

Přehled kurzů a seminářů, které pořádáme najdete na stránce Plán seminářů, zde máte k dispozici taktéž google kalendář s našimi akcemi, který si můžete přidat do svého kalendáře.

Podrobnosti o cenách tréninků a způsobech placení  najdete na stránce Ceny a platby

Detailní informace k jednotlivým tréninkům najde v odkazech rozpisu tréninků tréninků nebo:

Historický šerm dlouhým mečem - tak zvaná Německá škola
HEMA turnajová průprava - příprava na HEMA turnaje
Dlouhý meč - začátečníci - základy šermu s mečem v obouručním držení
Dlouhý meč - mírně pokročilý - rozvoj technik šermu s dlouhým mečem založený hlavně na kodexu Wallerstein
Lichtenauer dlouhý meč - šerm dlouhým mečem dle dobových manuskriptů (fechtbuchy)
Šerm tesákem - boj jednoručním tesákem dle Leckuchnera a dalších mistrů
Pukléř - šerm mečem a pěstním štítkem inspirovaný dobovými manuskripty
HEMA stage combat - ztvárnění středověkých bojových umění pro film a divadlo

Škola šermu Plzeň  - tréninky dlouhého meče ve stylu Německé školy v Plzni

Zde bude k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Praze
Zde bude k dispozici přihlašovací formulář na tréninky v Plzni

Pokud ještě nemáte v něčem jasno zkuste FAQS a pokud nepomohlo ani to pište na info@digladior.cz

Těšíme se na vás

Lektoři Digladioru

Lichtenauer-šerm-durchlaufen
Lichtenauer-šerm-durchlaufen