Škola šermu Digladior pořádá pravidelné tréninky boje s dýkou dle dobových manuskriptů (fechtbuch) ze 14. - 16. stol. převážně mistra Joachima Meyera doplněné o techniky z jiných fechtbuchů, např. Codex Wallerstein, Hans Talhoffer, Andre Lignitzer, Martin Huntsfeld a Paulus Kal.

POPIS TRÉNINKŮ:

Tréninky jsou zaměřeny na výuku středověkých technik šermu boje s dýkou a to jak s dýkou proti dýce, tak beze zbraně proti dýce včetně různých pák, povalů, přehozů či odebrání zbraně.
Součástí tréninku jsou také drily zaměřené na rozvoj koordinace  šermířského pohybu, dynamiku a sílu bodů či řezů.

Tréninky jsou určené i pro úplné začátečníky

CÍL TRÉNINKŮ:

Seznámit šermíře s uceleným středověkým bojovým systémem mistra Joachima Meyera doplněný o vybrané techniky z jiných fechtbuchů a naučit je dané techniky aplikovat v praxi v plné síle a rychlosti.

OBSAH TRÉNINKŮ:

V tréninku budou postupně vyučovány a procvičovány jednotlivé akce s dýkou proti dýce nebo beze zbraně proti dýce tak jak jsou popsány ve středověkých manuskriptech (fechtbuch)

Boj dýkou dle Meyera

je specifický svojí podobností k filipínskému Kali, zvláště pak používáním zdvojených krytů dýkou a nedominantní rukou.

Boj dýkou dle kodexu Wallerstein

je více zaměřeno na kryty v zesíleném držení (levou rukou za čepel) a z nich se velmi často nasazují různé páky a přechází na zápas.
Tento způsob boje s dýkou se hodí obecně pro dýky s delší čepelí čepelí (od 30cm)

Boj dýkou dle Andre Lignitzer, Martin Huntsfeld

je více zaměřeno na kryty levou rukou za současného útoku vlastní dýkou a také se z nich se velmi často nasazují různé páky či přechází na zápas.

Joachim Meyer - mistr šermu

Joachim Meyer (asi 1537 - 1571) byl německý nožíř, freifechter a šermířský mistr 16. století.
Byl poslední významnou osobností tradice německého velmistra Johannese Liechtenauera a v pozdějších letech svého života vypracoval nejméně čtyři samostatné a poměrně rozsáhlé šermířské příručky.
Kromě šermířské praxe byl Meyer měšťanem a mistrem nožířským.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:

  • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
  • cvičné dýky jsou k zapůjčení v rámci tréninku

Výuka je vhodná jak pro lidi co chtějí poznat původní evropský bojové umění s dýkou, tak pro ty co chtějí zlepšit svůj boj s dýkou pro scénické či filmové použití.

Tréninky jsou určené i pro úplné začátečníky

Čas a místo:

Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně

každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod

malá tělocvična

DDM Praha 2
Slezská 21
mapa

Cena tréninků:

viz: Ceny a platby

Kde se přihlásit:

Přihlášení ideálně přes přihlašovací formulář.
Najdete jej v záhlaví rozvrhu tréninků

V případě dalších dotazů pište na email Zdenal@digladior.cz

Lektoři:

Hlavním garantem výuky je Zdeněk Utišil, ale může stát, že občas povede výuku někdo jiný z lektorů školy Digladior.