Ringen znamená německy zápas a my tímto slovem označujeme evropský historický zápas.

To jak vypadal zápas ve středověku známe z různých učebnic šermu a zápasu (Fechtbuch a Ringbuch)ringen, jež se nám dochovali převážně ve staroněmčině, kde se pro zápas používá označení  ringen.

Ze studia těchto zdrojů nám vyplývá, že zápasové techniky, byly bojové, při kterých se často lámaly paže, útočilo se na genitálie a hody se prováděli na hlavu či zátylek a dále pak techniky "sportovní" - pro přátelské zápolení. Speciální formou takovéhoto zápasu bylo např. ringen in grüblein o němž se rozsáhle rozepisuje ve své publikaci Miňkovský.

My se konkrétně zaobíráme rekonstrukcí zápasových technik z 15. a 16. století tak jak nám byly zachovány v písemné a grafické podobě a to jak v bojové a sebeobranné formě tak ve formě "sportovní".

Hlavními zdroji pro naše studium původních technik je umění zápasu podle následujících mistrů zaznamenané v různých fechtbuchách z nichž se snažíme srovnávat jednotlivé techniky podle záznamu v jednotlivých pramenech a následně je interpretovat.

Kromě rekonstrukcí dobových technik se na našich trénincích věnujeme i obecnému rozvoji síly, hbitosti a pohyblivosti. Bez nichž nelze techniky jakéhokoliv bojového systému účinně zvládnout a používat.

Slide-006

Seznam mistrů a zdrojů z nichž vycházíme

Andreas Lignitzer

Codex Danzig (Cod.44.A.8) 1452
Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341) 1508
Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510


  Jud Ott

Talhoffer Fechtbuch (MS Chart.A.558) 1443
Codex Lew (Cod.I.6.4°.3) 1450
Codex Danzig (Cod.44.A.8) 1452
Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) 1480
Codex Speyer (MS M.I.29) 1491
Codex Ringeck (MS Dresd.C.487) 1504
Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341) 1508
Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510
P.H. Mair Fechtbuch (MSS Dresd.C.94) 1542


 Fabian von Auerswald

Ringer kunst: funf und Achtzig Stücke 1539
  a jeho srovnání s technikami v
P.H. Mair Fechtbuch (MSS Dresd.C.94) 1542
Codex Wallerstein (Cod.I.6.4°.2)    1400/1470
  a jeho srovnání s technikami v
Albrecht Dürers Fechtbuch (MS 26-232) 1512

Comments are closed.