Ceny a platby

ZPŮSOB PLACENÍ TRÉNINKŮ:

Školní rok je rozdělen do 2 semestrů: říjen - leden, únor - květen.

PLATÍ SE BEZHOTOVOSTNĚ NA SEMESTR NEBO CELÝ ROK
převodem na účet: 107-3140480257/0100 (Komerční banka),
nebo hotově jednotlivé tréninky  u lektora na daném tréninku

Variabilní symbol:
Tréninky Praha Dlouhý meč 111
Tréninky Praha Scénika 121
Tréninky Praha Tesáky 131

Tréninky Plzeň 222

Treninky Mladá Boleslav 333

Víkendové semináře 44XXYY kde XX je v datu semináře den a YY měsíc.

Ve zprávě pro příjemce uvádějte Vaše jméno a příjmení a na co je konkrétní platba určena.

 

Cena tréninků Praha:

Dlouhý meč dle osnov Digladioru

Jeden trénink týdně (úterý nebo čtvrtek nebo pátek):
Celý školní rok 4.600,-Kč
pololetí   2.700,-Kč

Dva tréninky týdně (úterý, pátek) nebo (čtvrtek, pátek) či (úterý, čtvrtek):
Celý školní rok 7.000,-Kč
pololetí   4.600,-Kč

Tři tréninky týdně (úterý, čtvrtek, pátek):
Celý školní rok 8.200,-Kč
pololetí   5.500,-Kč

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 220,-Kč/trénink

Dlouhý meč či tesáky podle fechtbuchů
(neskládají se zkoušky)

Jeden trénink týdně (dlouhý meč nebo tesák):
Celý školní rok 4.000,-Kč
pololetí   2.500,-Kč

Dva tréninky týdně (dlouhý meč i tesák):
Celý školní rok 6.800,-Kč
pololetí   4.400,-Kč

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 200,-Kč/trénink

Turnajová průprava a sparing

pololetí 1.200,-Kč

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 100,-Kč/trénink.

Cena tréninků Mladá Boleslav:

pololetí 2.000,-Kč
V případě platby za každý měsíc zvlášť cena 600,-Kč/měsíc

Cena tréninků Plzeň:

pololetí 2.000,-Kč
V případě platby za každý měsíc zvlášť cena 600,-Kč/měsíc.