Ceny a platby

ZPŮSOB PLACENÍ TRÉNINKŮ:

Školní rok je rozdělen do 2 semestrů: říjen - leden, únor - květen.

PLATÍ SE BEZHOTOVOSTNĚ NA SEMESTR NEBO CELÝ ROK
převodem na účet: 107-3140480257/0100 (Komerční banka),
nebo hotově jednotlivé tréninky  u lektora na daném tréninku

Variabilní symbol:
Tréninky Praha Dlouhý meč 111
Tréninky Praha Scénika 121
Tréninky Praha Tesáky 131

Tréninky Plzeň 222

Treninky Mladá Boleslav 333

Víkendové semináře 44XXYY kde XX je v datu semináře den a YY měsíc.

Ve zprávě pro příjemce uvádějte Vaše jméno a příjmení a na co je konkrétní platba určena.

 

Cena tréninků Praha:

Dlouhý meč dle osnov Digladioru

Jeden trénink týdně (úterý nebo čtvrtek nebo pátek):
Celý školní rok 4.400,-Kč (vychází 550,- Kč/měsíc; 91,- Kč/hodina).
pololetí   2.400,-Kč (vychází 600,-Kč/měsíc; 100,- Kč/hodina).

Dva tréninky týdně (úterý, pátek) nebo (čtvrtek, pátek) či (úterý, čtvrtek):
Celý školní rok 6.600,-Kč (vychází 825,-Kč/měsíc; 69,- Kč/hodina).
pololetí   3.500,-Kč (vychází 875,- Kč/měsíc; 73,- Kč/hodina).

Tři tréninky týdně (úterý, čtvrtek, pátek):
Celý školní rok 8.600,-Kč (vychází 1.075,-Kč/měsíc; 59,- Kč/hodina).
pololetí   4.500,-Kč (vychází 1.125,- Kč/měsíc; 62,- Kč/hodina).

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 200,-Kč/trénink. (133,- Kč/hodina).

Dlouhý meč či tesáky podle fechtbuchů
(neskládají se zkoušky)
a Základy scénického šermu

Celý školní rok 3.300,-Kč (vychází 366,6 Kč/měsíc; 61,- Kč/hodina).
pololetí   2.000,-Kč (vychází 444,4 Kč/měsíc; 74,- Kč/hodina).

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 150,-Kč/trénink. (100,- Kč/hodina)

Turnajová průprava a sparing

pololetí 1.200,-Kč (vychází 300,-Kč/měsíc; 75,-Kč/hodina).

V případě platby za každý trénink zvlášť cena 100,-Kč/trénink. (100,- Kč/hodina)

Cena tréninků Mladá Boleslav:

pololetí 2.000,-Kč (vychází 500,-Kč/měsíc; 125 Kč/trénink)
V případě platby za každý měsíc zvlášť cena 600,-Kč/měsíc. (150,-Kč/trénink)

Cena se týká jakéhokoliv tréninku (dlouhý meč začátečníci, pokročilí i meč a štít), pokud je ale meč a štít druhý trénink který budete v Boleslavi navštěvovat, snižuje se jeho cena na 1.000,-Kč/pololetí.

Cena tréninků Plzeň:

pololetí 2.000,-Kč (vychází 500,-Kč/měsíc; 62,5 Kč/hodina).
V případě platby za každý měsíc zvlášť cena 600,-Kč/měsíc. (75,-Kč/hodina)