Plán seminářů

Plán seminářů

seminare_Digladior_2016-2017Kromě výuky v pravidelných kurzech vyhlašujeme v průběhu sezóny i další jednorázové semináře. Ty  buď rozšiřují a doplňují látku probíranou v  pravidelných kurzech. Nebo je v nich vyučována látka, ke které nejsou vyhlášeny pravidelné kurzy.

Pokud není u konkrétního semináře uvedeno jinak, platí pro semináře následující pravidla:
 • sraz v 8:40 u dané tělocvičny
 • výuka probíhá od 9:00 do 18:00 hodin, s hodinovou pauzou na oběd (13:00 až 14:00hod)
 • součástí přihlášky je zaslání zálohy 200,-Kč na účet školy, záloha musí být na účtu školy 14 dní před termínem konání semináře
 • pokud byla záloha včas uhrazena, je cena za kurz 700,-Kč za osobu, doplatek 500,-Kč je možné poslat do dne konání kurzu na účet školy, nebo doplatit hotově na místě
 • záloha je vratná pouze v případě zrušení kurzu ze strany školy (také pokud je nedostatečný počet zájemců), lze ji ale převést na jinou osobu – náhradníka, který za Vás na seminář dorazí
 • pokud nebude záloha připsána na účet 14 dní před termínem kurzu, je cena za účast na semináři 800,-Kč, splatná je buď na účet školy do dne konání kurzu (107-3140480257/0100), nebo hotově na místě
 • minimální počet účastníků kurzu je 10, v takovém případě vyučuje pouze 1 lektor, od 14 účastníků kurzu výše je seminář veden 2 lektory

Aktuální kalendář akcí:

 

Podrobnosti k akcím

 • 0
  Boj dýkou podle Joachima Meyera
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný boji s dýkou podle Joachyma Meyera. Na úvod si vysvětlíme trochu anatomie s důrazem na možné cíle útoku a způsobené škody na organismu a procvičíme si základní útoky s dýkou. Dále bychom se pak věnovali „sebeobraně“ dýkou proti dýce, tedy obraně proti útoku dýkou, přičemž i obránce má dýku v ruce. A taktéž bychom bychom probrali některé...
  dozvědět se více
 • 0
  Codex Wallerstein 11.2.2018
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný věnovaný šermu podle Codexu Wallerstein (Cod.I.6.4°.2) 1400/1470. V úvodu bychom si procvičili základní body a seky s důrazem na přesnost jejich provedení a také sílu a rychlost. Dále bychom se pak věnovali nácviku technik šermu dlouhým mečem podle Codexu Wallerstein. Ten je specifický svojí menší technickou náročností, jednoduchostí a přímočarostí akcí a přechodu k boji na krátkou vzdálenost...
  dozvědět se více
 • 0
  Ringen České Budějovice – středověký zápas
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný středověkému zápasu - ringen -  podle fechtbuchů z 15. - 16. stol. Jedná se převážně o tzv. kampf stuck neboli bojové kusy vhodné pro boj a sebeobranu.

  ringen

  Při výuce vycházíme z technik popsaných v šermířských a zápasnických manuskriptech. Nejdříve se budeme věnovat několika obecným principům zápasu - pádům, postojům, práci s těžištěm a...
  dozvědět se více
 • 0
  seminář scénického boje se sečnými zbraněmi 9.12.2017
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný scénickému a divadelnímu šermu se zaměřením na boj se sečnými zbraněmi zvláště pak dlouhým mečem (jeden a půl ručním), jedno ručním a kombinaci meče a dýky. V úvodu bychom si procvičili základní práci s těmito zbraněmi zvláště pak s důrazem na kontrolované dráhy seků a úderů. Dále bychom se naučili jak značkovat zásah od těchto...
  dozvědět se více
 • 0
  seminář scénického boje se sečnými zbraněmi 10.12.2017
  Rádi bychom vás pozvali na seminář věnovaný scénickému a divadelnímu šermu se zaměřením na boj se sečnými zbraněmi zvláště pak dlouhým mečem (jeden a půl ručním), jedno ručním a kombinaci meče a dýky. V úvodu bychom si procvičili základní práci s těmito zbraněmi zvláště pak s důrazem na kontrolované dráhy seků a úderů. Dále bychom se naučili jak značkovat zásah od těchto...
  dozvědět se více
 • 0
  Základy gymnastiky, pádů a akrobacie zima 2018
  Rádi  bychom vás pozvali na seminář Základy gymnastiky, pádů a akrobacie. Semináře bude věnován převážně pádům a pozemní akrobacii (stojky, kotouly, vzklopky, hvězdy, přemety, salta a pod.) taktéž využijeme molitanovou jámu a duchny a budeme se věnovat akrobatickým, vysokým a převratovým pádům, skokům na trampolíně a základním přeskokům.

  Podrobnosti k semináři:

  Náplň semináře:
  • pádové techniky včetně vysokých a akrobatických pádů
  • pozemní...
  dozvědět se více
 • 0
  Seminář věnovaný šermu mečem a štítem 27.01.2018

  Rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný šermu mečem a štítem. Tento seminář částečně navazuje na již pořádané semináře na toto téma, přesto zopakuje základní principy nezbytné pro šerm mečem a štítem. A dále se pak bude věnovat dalším možnostem využití štítu při šermu.

  Účast lze tak doporučit jak  účastníkům předchozích seminářů, tak začátečníkům i pokročilým šermířům, kteří již základy ovládání...

  dozvědět se více
 • 0
  Škola šermu Mladá Boleslav

  I ve školním roce 2017/2018 pokračuje škola šermu Digladior v kurzu šermu dlouhým mečem v Mladé Boleslavi.

  Náplní kurzu bude v první řadě šerm dlouhým mečem dle aktuálních osnov školy pro začátečníky a mírně pokročilé.

  Kromě kurzu dlouhého meče otevíráme v tomto školním roce v Mladé Boleslavi i pravidelný trénink na šerm jednoručním mečem a...

  dozvědět se více