Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky.
Text je v němčině a je datován 1335.

Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách u městského soudu v
Praze, 1335 (německy):

Roku 1335 po narození Krista, tři týdny před Velikonocemi, byli v městské radě
přítomni radní … [vyjmenováni] … [a bylo rozhodnuto:]

Kdo si v budoucnu ve dne nebo v noci do hádky nebo šarvátky proti přísežným [tj. přísedícím u soudu] nebo proti rychtáři přinese kuši a bude z toho před rychtářem nebo před přísežnými města Prahy usvědčen jedním přísežným a jedním genantem [tj. výsadním svědkem] či dvěma genanty, ten přísežným a rychtáři zaplatí pokutu ve výši deseti kop pražských grošů a ta kuše mu bude zabavena. Kdo by neměl na zaplacení, také přijde o kuši a bude na rok a den bez milosti vypovězen z města. Kdo si do takové hádky ve dne nebo v noci přinese kopí, píku nebo oštěp a bude z toho usvědčen rychtářem a přísežnými s genanty, jak stojí výše, buď jedním přísežným a jedním genantem nebo dvěma genanty, ten soudci a přísežným zaplatí pokutu ve výši tří kop grošů a zbraň mu bude zabavena. Pokud by ale na pokutu neměl, má být dán na osm dní do vazby na věži u špitálu na mostě, nebo na čtvrt roku vyhnán z města. Kdo si do hádky nebo šarvátky přinese pancíř nebo pláty, nebo špičatý meč s puklířem, železný klobouk nebo plechové či železné rukavice, případně skryté (?) rukavice, a bude z toho usvědčen, jak stojí psáno výše, ten má pancíř či pláty vykoupit třiceti groši, špičatý meč s puklířem či se štítem jedním věrdunkem [tj. cca 63g stříbra, resp. 15 grošů], šlap nebo železný klobouk deseti groši a rukavice pěti groši, nebo o to přijde.

(Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 993/1 – Kniha pamětní, pag. 182–183)

Narizeni_1335

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.