Siegmund Ringeck – Dlouhý meč: další kusy

Přinášíme vám překlad doplňujících kusů k Lichtenauer kunst z pera Siegmunda Ringecka z (Mscr.Dresd. C487, H 16, W 02) 1440-1460 Sächsische Landesbibliothek Dresden

Transkribce          Dierk Hagedorn
Překlad                Zdenál – Zdeněk Utišil

 

 

 

 

Hie mörck vß den nebenhu°tten Daß ist auch den streÿchen zu° fechten ~ Zde pamatuj na nebenhut, což je také úder v zufechten

 

Wiß dz auß den streÿchen gütt vechten ist Wie wol sÿ in der zedel nicht benampt sin So kom~en doch die stuck vsß der zedel die man daruß fichtet vichtet Vñ die streÿchen soll man trÿbenn võ der lincken sÿtten wann võ der recht~ sind sÿ nitt also gewiß alß von der lincken ~:• Věz že je dobré šermovat z úderů, které sice nejsou v zedelu jmenované nýbrž z nich přesto přichází kusy z Zedelu, kterými se z toho šermuje. A tyto údery máš provádět z levé strany neboť z pravé nejsou tak jisté (zaručené) jako z levé

 

It~ wann du ligst In der nebenhu°t vff dine~ lincken sÿtten Vnnd ainer hawet vff dich võ oben nider So streÿch Von vnden vff vast in sin schwert mitt der kurczen schnid~ Helt er starck wider vñ ist nicht ze hoch mit den henden So duplier zwischen dem man vñ sine~ schwert ein mitt der kurczen schniden zuo sine~ lincken halß ~:• Nuže ,když stojíš v nebenhut na tvé levé straně, a seká-li pak někdo na tebe shora dolů, tak udeř zdola nahoru silně na jeho meč krátkým ostřím. Drží-li pak silně (hrubím) proti a není příliš vysoko s rukama, tak proveď duplieren mezi pánem a jeho mečem krátkým ostřím na jeho levou stranu na krk.

 

It~ wann du vff streÿchst alß vor an sine~ schwert Ist er dann waich am schwert vñ nide~ mitt den henden So haw im zu° hand mitt der lange~ schniden oben zu° der blöß Nuže, když jsi mu udeřil vzhůru na jeho meč jako předtím, je-li pak měkký (weich) na meči a nízko s rukama, tak jej sekni na ruku s dlouhým ostřím shora do odkrytí.

 

Oder fölt er dir starck mitt dem schwert vff daß din So far im bald mitt dem knopf ub über sin schwert vñ bleÿb mitt den hende~ daruff dar uff vñ laß den ort hindersich zu° diner lincken sÿtten Vnnd schnapp In mitt der kurczen schniden zu° dem haüpt ~~~:• Nebo, padne-li ti silně (hrubím) mečem na ten tvůj, tak mu hned vyraz s hlavicí přes jeho meč a zůstaň s rukama na něm a nech tvůj hrot za sebou na levé straně a klepni (schnappen) jej krátkým ostřím do hlavy.

 

Item weñ du Im streÿchst an sin schwert fört er hoch vff vnd windt So schlach In In die recht~ sÿtten mitt gesträchten armen Vñ tritt damitt zu° rucke ~ Nuže, když jsi mu udeřil na meč, vyrazí-li pak vysoko vzhůru a winduje, tak jej udeř do pravé strany s nataženými pažemi a ukroč při tom zpět.

 

It~ wann du jm vff streÿchst an sin schwert ffört er hoch vff vñ windt So sterck mitt der langen schniden Schlecht er dann vmb mit der zwerch So schlach in in die lincken sÿtten mit eine~ abtritt ~~ Nuže, když jsi mu udeřil vzhůru na meč, vyrazí-li pak vysoko vzhůru a winduje, tak se natáhni s dlouhým ostřím. Udeří-li pak okolo s Zwerchem, tak jej udeř do levé strany s odsunem (odkrokem)

 

It~ wann du tribst die streÿchen zu° dem mann vñ helt er dañ sin schwert zwerchs vor im vnd ist hoc mitt den armen vnd will dir vff din schwert fallen So streÿch im vnden an sÿn schwert vnd schlach in vff den arm oder stoß in an die bru~st ~~ Nuže, když provádíš údery na pána a drží-li pak jeho meč příčně před sebou a je vysoko s pažemi a chce tě padnout na meč, tak mu udeř zdola na jeho meč a udeř jej na paže nebo jej bodni do hrudi.

 

It~ ist er nider mitt den henden vnd will dir vff fallen So streÿch durch vff die anderen sÿtten vnd stoß in zu° der brust / daß ist durchgewechslet ~~ Nuže je-li nízko s rukama a chce na tebe padnout, tak udeř skrz na druhou stranu a bodni jej do hrudi, to je durchwechsel

 

Ite~ wann du durch streÿchst So fall im mitt der lange~ schniden vff sin schwert vnnd wind vff din lincke sÿtten das din dau~m vnden kompt vñ far im mitt der langen schniden an sinen rechten halß mit der strörck / vñ spring mitt dem rechten fu°ß hinder sine~ lincken Vnnd ruck in mit dem schrit dar uber Nuže, když udíráš skrz, tak mu padni dlouhým ostřím na jeho meč a přetoč (wind) na tvoji levou stranu tak, že tvůj palec přijde dolů a vyraz mu s dlouhým ostřím na jeho pravý krk s hrubím a skoč pravou nohou za jeho levou a trhni jím s krokem přes ni.

 

It~ wann du vß dem streÿchen durchwechselst vnnd kompst zu° der andern sÿtten oben vff sin schwert So magst du die stuck glÿch alß wol trÿben alß vor vff gener sÿtten mitt zeckrüren / vñ mitt allen dingen ~ Nuže, když z úderu durchwechsluješ a jdeš z druhé strany shora na jeho meč, tak můžeš tento kus provádět právě tak dobře jako předtím i na druhou stranu s Zuckrur a se všemi věcmi [kusy]

 

Mörck ain zu° fechten vß den absäczen Pamatuj zufechtenAbsetzen.

 

Item wann du mitt aine~ fichtest vnd wenn du nachend zu° im kompst So kom in dem pflu°g vñ trÿb den behentlich mitt winden võ aine~ sÿtten zu° der andern Vñ dz din ort stets dir belib Vnd vß dem magst du trÿben daß verseczen / daß ist die nech vñ zu° dem magstu stercken mitt der laig langen schniden vñ daruß trÿben alle vorgenampte stu~ck och magstu hew° vnd stich abseczen vnd die schlechtlich brechen mitt winden / vnd mitt dem ort deß blöß süchen / Když s někým šermuješ a když přijdeš blíž k němu, tak jdi v Pflugu a prováděj pak čile přetočení (winden) z jedné strany na druhou tak, že tvůj hrot zůstává stát před tebou a můžeš z toho provádět versetzen (obranu), To (když) je blízko a v tom se můžeš natáhnout s dlouhým ostřím a z toho provádět všechny výše uvedené kusy. Také můžeš odklánět (absetzen) seky a body a údery lámat s winden a s hrotem hledat odkrytí.

 

Die schranckhu°tt die mach also Schrankhut prováděj takto

 

Item wann du mitt aine~ fichtest vñ nahent zu° im kump kompst So stand mitt dem lincken fu°ß für vñ leg dz schwert mitt dem ort vff die erde zu° diner rechte~ sÿtten vñ dz die lang schnid oben sÿ vñ võ der lincken sÿtten die kurcz schnid vnden / vnd der fu°ß vor stee Nuže, když k němu přicházíš s nějakým šermem a přiblížením, tak stůj s levou nohou vpředu a polož meč hrotem na zem na tvé pravé straně a tak že dlouhé ostří je nahoře a z levé strany krátké ostří dole a noha stojí vpředu.

 

Die stuck treÿb vß der schrankhu°t also Kusy ze Schrankhutu prováděj takto

 

Item hawet aine~ dir oben zu° oder von vnden vff So haw~ du im krump ein zu der blöß mitt aine~ vßtrÿtt / Nuže seká-li ti někdo shora nebo zdola nahoru, tak jej sekni Krumpem do odkrytí s vykročením.

 

Item oder haw~ im krump zum flechten vnd alß bald es klüczt So su°ch die nach mitt der kurczen schnid~ schnÿde~ ~~~ Nuže nebo mu sekni Krumphau na plochu a hned jak to křísne, tak hledej [odkrytí] s krátkým ostřím.

 

It~ od oder tr trÿb den verkerer mitt dem ort zu sine~ gesicht vñ weñ er dir anbindt So sterck mitt der lange~ schniden vñ magst alle stuck I trÿben die vor genampt sind in den strÿchen ~ Nuže nebo proveď verkerer s hrotem na jeho obličej a když se ti naváže, tak se natáhni s dlouhým ostřím a můžeš provádět všechny kusy, které byly výše uvedené v úderech.

 

Daß haist dz redel Toto se jmenuje Redel

 

Item wann du mitt aine~ vechtest so streck din arm lanck von dir vmd vnnd daß din dawm oben blÿb vff dem schwert vnd wend dz schwert vor dir mitt dem ort vmb glÿch alß ain rad võ vnde~ vff dien lincken sÿtten behentlichvñ gang domitt zu° dem man vñ daruß so magstu durchwechslen vff welche sÿtten du wilt oder anbinden Vnnd wenn du angebunden hau~st So magstu trÿben waß stuck du wilt daß dich am besten tunckt alß vor ~ Nuže, když s někým šermuješ, tak natáhni paže dlouze od sebe tak, že tvůj palec zůstane nahoře na meči a přetáčej (winduj) meč před sebe s hrotem okolo stejně jako Rat ze spodu čile na tvoji levou stranu. A jdi s tím k pánovi a z toho můžeš durchwechslovat na kterou stranu chceš, nebo se navázat a když jsi se navázal, tak můžeš provádět jaký kus chceš, který ti nejlépe provádí, jako předtím.

 

Also brich die zwerck Tedy prolomení Zwerchu

 

Item wann du staust In vorhu°t vom tag vñ ainer vff dich haw°et mitt der schwerch So haw° den zornhaw° glÿch mit im ein starck vff sin schwert vñ su°ch die blöß mitt dem ort vñ will er denn vm sich schlachen mitt der zwerch zu° der andern sÿtten So kom du vor mitt der zwerch mitt vnder sÿn schwert zu° sine~ halß oder schnÿd in mitt der langen schnÿden In die arm wenn er vm schlöcht ~ Nuže, když stojíš ve střehu vom tag a někdo na tebe seká s Zwerchem, tak sekni Zornhaw stejně s ním hrubím (silou) na jeho meč a hledej s hrotem odkrytí a chce-li pak udeřit okolo s Zwerchem na druhou stranu, tak jdi VorZwerchem pod jeho meč na jeho krk nebo jej řízni dlouhým ostřím do paže, když seká kolem.

 

Ain bru~ch wide~ den bru~ch Prolomení proti prolomení

 

Item wann du zwerchst vñ dir och ainer mitt der zwerch wolt forne~ für komen vnder dine~ schwert an den halß So fall im nider mitt der langen schnÿde~ starck vff sin schwert So ist es gebrochen nÿm die nächsten blöß die dir werden mag ~~~~:• Nuže, když sekáš Zwercha a někdo ti chce přijít dříve také s Zwerchem pod tvůj meč na krk, tak mu padni dolů dlouhým ostřím silně na jeho meč, tak je to zlomeno a budeš moci brát nejbližší odkrytí.

 

Wider den schnitt vnden zu° den armen Opět řez dolů na paže

 

Item wann du aine~ von oben eÿn hawst vnd er dz verseczt vnd fört hauch vff mitt dem gehülcz vnnd du och vñ lauffend mitt ainander eÿn So nim den vndenrn vndern schnitt vñ ob er dir den schnitt nem~en wöllt Vnnde~ din hend In die arm So volg sine~ schwet schwert nach vndersich mitt der lange~ schnÿden vñ truck nÿder nider So haustu es gebrochen vñ su°ch die bloß ~~~~ Nuže, když na někoho sekáš shora a on to kryje (versetzt) a vyrazí vysoko vzhůru s jílcem a ty také a vzájemně si nabíháte (einlaufen), tak vezi spodní řez a pokud ti on chce vzít řez na paže pod tvé ruce, tak následuj jeho meč dolů s dlouhým ostřím a tlač dolů. Tak je to zlomeno a hledej odkrytí.

 

Item wenn du aber hoch mitt den arme~ kümpst / vnd gene~ och also Vnnd lauff aber eÿn Vnnd wölt er dich dann mitt dem knopff durch den arm vnder dinen henden vnder die och ogen oder an die bru~st stossen So far vndersich mitt dem knopff starck mitt den armen So haustu es gebrochen ~ Nuže když jsi tedy přicházíš vysoko s pažemi a protivník také tak a nabíhá-li (einlaufen) tedy a chce ti pak s hlavicí projít skrz pod tvými rukami pod oči nebo bodnout do hrudi, tak vyraz dolů s hlavicí silně na jeho paže, tak je to zlomeno

 

It~ wann du mitt aine~ angebunden häst vñ wechslet er durch mitt dem knopff vñ felt in daß halb schwert daß brich schlecht mitt dem ober schnitt Vnd im schnitt mag magstu in dz halb schwert fallen vñ im anseczen ~~~~~~:~ Nuže, když jsi se někomu navázal a on durchwechsluje s hlavicí a drží v halb schwertu, takže láme úder s horním řezem, můžeš mu v řezu padnout do halb schwertu a provést mu ansetzen.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.