Magister Andreas – šermířské poučení pro meč a tesák

Krátké srovnání pozic v meči a tesáku a mistrovských seků, které tyto pozice lámou z pera mistra Andrease (pravděpodobně Lignitzera). Kdy pro meč používá popis dle Lichtenauera a pro tesák popis dle Lecküchnera.
Toto poučení pochází ze Špýrského kodexu (MS M.I.29) datovaného do roku 1491 jehož autorem je Hans von Speyer.
transliterace Petr Žákovský, překlad Zdeněk Utišil

 

Magister Andreas:
Fechtanleitungen für Schwert und Messer
Magister Andreas:
šermířské poučení pro meč a tesák

 Folio 5r

Im Schwertt
Item In den ochßen schick dich also, ste mit dem lincken fus vor und halt din schwertt uff diner rechten siten mit dem gehultz fur daz haupt daz die kurtz schnide gegen dir ste und halt Im den ortt also gegen dem gesicht.
Item zu der lincken siten schick dich also in den ochsen, ste mit dem rechten fus vor und halt din schwert zu diner lincken siten mit dem gehultz vor daz haupt daz die lang schnide gegen dir ste und halt Im den ort also gegen dem dem (!) gesichtt. daz ist der ochß uf beyden siten.
Item die zwo hutten oder leger bricht der krümpt hauw und wie du den machem (sic) solt vindestu Im zyttell.
Mečem
Nuže v ochßen se hotov takto. Stůj s levou nohou vepředu a drž tvůj meč na tvé pravé straně s rukojetí před hlavou tak, že krátké ostří stojí proti tobě a drž mu hrot proti obličeji
Nuže na levé straně se do ochsen hotov takto. Stůj s pravou nohou vepředu a drž tvůj meč na tvé levé straně s rukojetí před hlavou tak, že dlouhé ostří stojí proti tobě a drž mu hrot proti obličeji.
To je ochß na obě strany.
Nuže tyto dva střehy nebo postoje láme krump haw a jak ho dělat můžeš najít v Zetlech.
Im Messer
Item Im messer machstu auch die zwo hutten machen und schicken als Im schwertt, sunder mit eyner hant und die ander uff den rucken und disse hut oder leger heist Im messer der stier und Im schwert der ochß.
Item die zwen hutten oder leger bricht der wecker hauw und wie du den triben oder machen solt vindestu Im zyttell.
Tesákem
Nuže tesákem uděláš také dva střehy a hotovíš je jako s mečem, bez jedné ruky a druhá na záda a tento střeh nebo postoj se v tesácích nazývá stier a v meči ochß.
Nuže tyto dva střehy nebo postoje láme wecker haw a jak ho provádět nebo dělat můžeš najít v Zetlech.

Folio 5v

Im Schwertt
Item die ander hutt die hiest der pflug, schick dich also, setz den lincken fus vor und halt din schwert mit gekrueczten henden untersich zu diner rechten mit dem knopff neben diner rechten huefft, daz die kurtz schnid oben sy und der ortt fursich auch sten dem man gegen dem gesichtt.
Item zu der lincken siten schick dich also in den pflug, setz den rechten fus vor und halt din schwertt neben diner lincken siten under sich zu diner lincken hueff daz die lang schnid oben gewant sy und der ortt uber sich ste dem man gegen dem gesichtt.
Item die zwyn leger oder huotten bricht der schiller hauw und wie du den triben oder machen solt vindestu Im zyettell geschriben.
Mečem
Nuže druhý střeh se nazývá pflug, hotov se do něj takto. Posaď levou nohu vpřed a drž tvůj meč s překříženýma rukama pod sebou vpravo s hlavicí vedle pravé kyčle tak, že krátké ostří je nahoře a hrot před tebou také stojí muži proti obličeji.Nuže na levou stranu se hotov do pozice pflug takto. Posaď pravou nohu vpřed a drž tvůj meč vedle tvé levé strany pod sebou u levé kyčle tak, že dlouhé ostří je nahoře a hrot stojí nahoru muži proti obličeji.
Nuže tyto dva střehy nebo postoje láme schiller haw a jak ho provádět nebo dělat můžeš najít v Zetlech.
Im Messer
Item Im messer heissent die leger oder die zwo hutten der eber und schick dich also, Setz dinen lincken fus vor und halt din messer by dem rechten peyn uff der rechten siten mit dem gehultz neben der huff daz die stumpf schnide oben ste und der ortt fur sich uff ste dem man zu dem gesichtt.
Item die zwyn leger oder hutten brichtt der zwinger und wie du denmachen soltt vindestu Im zyttell.
Tesákem
Nuže v tesáku se nazývají tyto dva postoje nebo střehy eber a hotovíš se do nich takto, posaď tvou levou nohu vpřed a drž tesák u pravé nohy na pravé straně s hlavicí vedle kyčle tak, že tupé ostří stojí nahoru a hrot postav před tebou muži proti obličeji.Nuže tyto dva střehy nebo postoje láme zwinger a jak ho dělat můžeš najít v Zetlech.

Folio 6r

Im Schwertt
Item die drytt huot oder leger Ist vom tage, schick dich also, setz den lincken fus for und halt din schwert hoch uff mit gestreckten armen uber din haupt und die lang schnid fur und loß den ortt eyn wenig zuo rueck hangen und ste also in der huott.
Item die huot oder leger bricht der zwuere hauw und wie du den machen solt vindestu Im zyttell geschriben.
Mečem
Nuže třetí střeh či postoj je vom tage, hotov se do něj takto, posaď levou nohu vpřed a drž tvůj meč vysoko nahoru s nataženými pažemi nad hlavou a dlouhé ostří vpředu a nech hrot trochu zpět vyset a stůj takto ve střehu.
Nuže tento střeh nebo postoj láme zwuere haw a jak ho dělat můžeš najít napsáno v Zetlech.
Im Messer
Item Im messer ist die huot oder leger genant lugginßlantt und schick dich also, setz dinen lincken fus vor und halt din messer mit uff gereckten armen hoch vor din haupt und die lang oder scharff schnid fur ste und ste also in der huot.
Item die huot oder leger bricht der hauw der do heißt im messer der Entriesch hauw.
Tesákem
Nuže v tesáku je střeh nebo postoj zvaný lugginßlantt a hotov se do něj takto, posaď tvou levou nohu vpřed a drž tvůj tesák s nataženou paží vysoko před tvou hlavou a dlouhé nebo ostré ostří vpředu a stůj takto ve střehu.
Nuže tento střeh nebo postoj láme sek, který se jmenuje v tesácích Entriesch haw.

Folio 6v

Im Schwert
Item die vierd hut oder leger Im schwertt der do heißt der alber, In den schick dich also, setz den lincken fus vor und halt din schwert mit gestrackten armen vor dir mit dem ortt uff der erden daz die kurtz schnide oben sy.
Item yttlich meinster sprachen daz der leger heiß die ysen pfortt und ist doch eyn leger.
Item die hut oder die leger brichtt der schyttler hauw und wie du den machen oder tribent solt vindestu Im zyttell.
Mečem
Nuže čtvrtý střeh nebo postoj s mečem se jmenuje alber, hotov se do něj takto, posaď levou nohu vpřed a drž tvůj meč s nataženými pažemi před sebou s hrotem k zemi tak, že krátké ostří je nahoře.
Nuže několik mistrů říká, že se tento postoj jmenuje ysen pfortt a je to přeci postoj.
Nuže tento střeh nebo postoj láme schyttler haw a jak ho máš dělat nebo provádět můžeš najit v Zetlech.
Im Messer
Item die vierd hut oder leger Im messer der heisßt die pastey, schick dich In die also, setz dinen lincken fus vor und halt din messer mit gestrackten arm vor dir mit dem ortt uff der erden daz die kurtz schnid oben ste.
Item die hut oder der leger Im messer bricht der schyttler hauw und wie die die stuck uß den vier hauwen triben solt vindestu als Im zyttell geschriben, darumb hut dich.
Tesákem
Nuže čtvrtý střeh nebo postoj s tesákem se jmenuje pastey, hotov v něj takto, posaď tvou levou nohu vpřed a drž tvůj tesák s nataženou paží před sebou s hrotem k zemi tak, že krátké ostří stojí nahoře.
Nuže tento střeh nebo postoj v tesácích láme schyttler haw a jak který kus ze čtyřech seků máš provádět najdeš napsáno v Zetlech, proto se měj na pozoru.

Folio 7r

Im Schwertt
Zorn hauw
Zwueur hauw
Krümpt hauw
Schyttler hauwIm Schwert
Ochß huot oder leger
Pflug huot oder leger
Alber oder in der
yßen pfortt huot oder leger
Vom tage huot oder leger

Im Messer
Zorn hauw
Entruesch hauw
Zwinger / wincker hauw
Schyttler oder ungeferr hauwIm Messer
Der Stier hut oder leger
Der Eber hut oder leger
Luginslant
Die pastey hut oder leger
Luginsßlant hut oder leger

seky

Mečem
Zorn hauw
Zwueur hauw
Krümpt hauw
Schyttler hauw

Tesákem
Zorn hauw
Entruesch hauw
Zwinger / wincker hauw
Schyttler oder ungeferr haur
Střehy nebo postoje
Mečem
Ochß
Pflug
Alber nebo yßen pfortt
Vom tage
Tesákem
Stier
Eber
Luginslant Pastey
Luginsßlant
Item wie du die vier hauw triben solt gegen den vier hutten oder leger vindestu do vorn geschriben, darumb hutt dich.
Nuže jak máš provádět čtyři seky proti čtyřem střehům či postojům najdeš napsáno vpředu, proto se měj na pozoru.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.