Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o drobnosti týkající se magie, moudrých rad a srandiček v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera.

Magie, moudré rady a srandičky v tzv. Fechtbuchu/Hausbuchu Hanka Döbringera (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, HS 3227a), cca konec 14. – 1. polovina 15. století (německy, latinsky):

Fol. 5v, přivolání magického vojska:

Abys před sebou v poli viděl tisíc ozbrojených rytířů atd., utni jedním sekem větev z vrby a máčej ji před úsvitem v tekoucí vodě po sedm dní a řekni: „Gribello, přijďte, přicházíte s tisícerou velkolepostí, žádám vás skrze Astarotha , abyste přišli s pomocí tisíceré síly.“ A když jsi to desetkrát vyřkl, tak vezmi ten prut, udeř s ním třikrát do země, odříkej desetkrát krédo a zvedni ten prut v ruce. Nyní vidíš sto rytířů atd. v plné zbroji atd. Pokud chceš, aby zmizeli, odhoď hůlku na zem a ta větévka již nebude mít žádnou moc atd.

Kouzla-HS-3227a-1

Fol. 67v, různé:

Aby tě soupeř nemohl přemoci, napiš na tři samostatné listy Michael, Gabriel, Raphael.

Aby nevypadávaly vlasy, smíchej spálené lněné semínko s olejem a namaž tím kůži.

A pro hřích pod rouškou noci na to polož mouku smíchanou s medem.

A pro červy v břiše mu dej do vína 15 hřebíků.

Nos u sebe žluč ze srnce, abys získal přízeň panstva, nebo ji dej do pití krásné
dámě [abys získal její přízeň].

Kouzla-HS-3227a-2

Fol. 85v–86r, znovuzískání ztracených předmětů:

Chceš-li zjistit, když jsi něco ztratil, [kdo ti to ukradl,] vezmi celý chléb, ukousni z něj tři sousta ve jménu zlého nepřítele a spoj je do kuličky. Tu polož pod levé ucho a spi na ní. Tak zjistíš, kdo to má. Vyzkoušeno.

Kouzla-HS-3227a-3

 

Pokud jsi něco ztratil v domě, kde [je] služebnictvo se zlými úmysly, tak jdi ke vchodu a vezmi tolik kamenů, kolik je v tom domě lidí. Označ pro každého jeden kámen a polož je do ohně. Dobře je rozehřej, nechej je až do rána na hromádce [mezi uhlíky?], poté je vyndej a dej je do mísy s vodou. Čí [kámen] pak zpívá, ten [člověk] to má. Vyzkoušeno.

Kouzla-HS-3227a-4

Fol. 113r, čarovná slepice:

Chceš-li udělat slepici, která vypadá jako upečená, ale když se dá před lidi, kteří ji chtějí sníst, tak odběhne pryč a ti lidé se vylekají, jak ta slepice za běhu kdáká [tak udělej následující]:

Vezmi slepici a zavři ji v komoře na tři nebo čtyři dny a dávej jí pít silné víno. Až bude úplně opilá, tak ji zaživa dohola oškubej, a když je pěkně oškubaná, potři ji hmotou z vajíček a šafránu, takže je celá žlutá. Také jí tou hmotou přilep křídla k tělu. Pak ji zavři do mísy s poklicí a polož ji před hosty, ale ještě před tím jí svaž nohy provázkem. Jakmile se do ní hosté pustí, ona vyskočí z mísy, přetrhne provázek a na útěku bude kdákat. A jak utíká pryč, tak utíkej za ní a volej: „Ty hanebná slepice, ty musíš být snědena!“ Dopředu si připrav opravdovou upečenou slepici, která vypadá stejně jako ta první. Tu první zabij tak, aby to nikdo neviděl, a tu druhou pak přines zpět a začni ji jíst. Ostatní se budou divit a nikdo se neodváží pomoci ti s ní. Dej pozor, je umění provést to správně!

Kouzla-HS-3227a-5

Comments are closed.