Drobné materiály a zajímavosti k dějinám šermu – Ondřej Vodička

Na našem webu Vám budeme přinášet drobné materiály a zajímavosti k dějinám šermu na které narazil během své práce historik Ondřej Vodička.

Prvním je zmínka o tom, jak Mohučský arcibiskup Adolf přijímá ke svému dvoru mistra šermu Josefa Schirmera z Würzburku - 3.7.1385.

Mohučský arcibiskup Adolf přijímá ke svému dvoru mistra šermu Josefa Schirmera z Würzburku, 3. července 1385 (německy):

My, Adolf etc. [Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, 1353–1390, 1371–1388 biskup ve Špýru, 1381–1390 arcibiskup mohučský, zakladatel erfurtské univerzity], vyznáváme tímto listem, že jsme přijali Josefa Schirmera [tj. Šermíře] z Würzburku za našeho Žida a dvořana, a také jeho ženu, děti, děvečky a pacholky, které živí. Ti všichni mohou bydlet ve kterémkoliv z našich měst, kde se jim jen zlíbí, osvobozeni ode všech povinností a dávek po dobu následujících deseti let od data vydání tohoto listu.

My a naši nástupci se zavazujeme chránit je a jejich majetek a napomáhat jim ke všem jejich právům, kterých požívají také ostatní naši dvořané a Židé. Po dobu řečených deseti let je nesmíme my, naši nástupci, nikdo z kapituly ani kdokoliv jiný nutit k jakýmkoliv službám, dávkám ani je jinak obtěžovat a oni se od nás mohou podle své vůle kdykoliv odstěhovat.

Pokud by se stalo, že by je chtěl kdokoliv zažalovat, může tak učinit, nicméně jmenovaní nemají být souzeni žádným jiným soudem, než námi samotnými, nebo naším úředníkem, kterého k tomu určíme.

Tento Žid se nám také zavázal, že bez našeho svolení nebude nikoho učit šermu, a pokud mu přikážeme někoho vyučovat, on tak učiní a bude za to pobírat plat, jak bylo ujednáno.

Dáno v pondělí po svátku Petra a Pavla apoštolů, l. p. 1385.

(Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Ingrossaturbücher, Band 10, fol. 332)

Josef-Schirmer-1385_5

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.