Andreas Lignitzer Ringen

Zápasové techniky Andrease Lignitzera z různých fechtbuchů

Codex Danzig (Cod.44.A.8)                     1452     Transkribce       Dierk Hagedorn

Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341)    1508     Transkribce       Dierk Hagedorn

Goliath (MS Germ.Quart.2020)            1510     Transkribce       Bartłomiej Walczak

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

[81r] Hÿe heben sich an Maister Andres Lignitzers ringen
[64r] Hie heben sich an die Ringen
[148v] Hie hebt sich an Mayster Andres Lintzingerß ringen
Item das erst ringen hat er dich peÿ den armen gefast vnd du In wider So tracht das dw mit deiner lincken hant Inwendig seins rechten arm~s pist vnd mit deiner rechten hant auswendig seins dencken pist Hat er dich denn loß So greif vor mit deiner dencken hant auf sein dencke hant vnd begreif yn pey den vingerñ vnd prich die auf dein dencke seitten So nÿmpstu ÿm das gewicht
Item / das erst ringen / hat er dich beÿ dem arm~ gefast / vnd du in wider / So tracht das du mit deiner glecken handt in wemdig [!] seins rechten arms pist / vnd mit deiner rechten handt / auswendig seins lincken pist / hat er dich dan los / So greiff vor mit deiner gliggen hant auff sein glincke hant vnd begreiff in pey seinen vingern vnd prich die / auff sein lincke seÿttñ / so nymbst du im das gewicht
.I. Daß erst Rinngen, hat er dich bey den armmen gefasst, unnd du in wider, so dracht daß du mit deiner linncken hannt innwenndig seinß rechtn armß bist, Unnd mit der rechtn hannt, auswenndig seinß lincken armß seist, Hat er dich dann loß So greif vor mit deinr lincken auf sein linckhe hannt, Unnd begreif in bey den fingern, Unnd brich die auf dein lincke seitn, so nnimbst im daß gewicht, hie gemalt,

Zde začíná zápas Andrease Lignitzera

Nuže první zápasení. Uchopil-li tě za paže a ty jeho taky. Tak se snaž, abys byl svou levou rukou zevnitř jeho pravé paže a svou pravou rukou zvnějšku jeho levé ruky. Pustí-li tě pak. Tak uchop "vor" tvou levou rukou jeho levou ruku a uchop ho za prsty a lámej je na tvoji levou stranu. Tak mu vezmeš rovnováhu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der pruch
Der prüch dawider
[149r] Der Bruch daryber~~
Wer dir das tu°t vnd dir nach den vingerñ greifft So spring mit deine~ rechten pain fur sein paide pain vnd greif mit deiner rechten hant hinden umb seinen ruck vnd würf In für dich auf dein dencke seitten ~
Wer dir das thüet / vnd dir nach den vingerñ greifft / So spring mit deinem rechtñ pain / fu~r sein paide pain / vnd greiff mit deine° rechten handt hinten vber seinen ruck vnd wu~rff in fu~r dich auff dein lincke seyttñ /
Wer dir daß thut, unnd dir nach den finngern greifft, so spring mit deinem rechten bain, fur sein baide bain unnd greif mit deiner rechtn hannt, hinten umb sein ruckh, Unnd wurf in furdich, auf dein dennckhe seitn, ~ ,

Prolomení proti tomu

Když ti to dělá a uchopí tě za prsty. Tak skoč tvou pravou nohou před obě jeho nohy a uchop jej tvou pravou rukou vzadu okolo jeho zad a poval jej před tebe na tvoji levou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das ander ringen
Das Ander Ringen
[149v] .II.
Hat er dich gefast peÿ den armen vnd dw In wider als vor So fal mit deinem rechtñ arm~ vber sein dencke hant vnd kum mit deiner dencken hant deiner rechten zw hilff vnd swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~
Hat er dich gefast aber peÿ dem arm~ du in wider als vor / so vall mit deine~ rechtñ arm~ vber sein lincke handt / vnd kumb mit deiner glincken handt / deiner rechtñ zu hilff / vnd schwing dich auff dein lincke seÿtten /
Hat er dich gefast bey den armen, unnd du in wider, alß vor, so vall, mit deinem rechten arm yber sein denncke hannt, unnd kumb, mit deinnr dennckhen hannt deinr rechtn zu hilf unnd schwing dich, von im auf dein dencke seitn,

Další zápasení

Uchopil-li tě tedy za paže a ty jej také jako předtím. Tak padni tvou pravou paží přes jeho levou ruku a jdi s tvou levou rukou tvé pravé na pomoc a švihni sebou od něj na tvou levou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das dritt stuck
Das dritt ringen /
.III.
Hat er dich aber gefast als vor peÿ den armen vnd dw In wider So tracht daz die denck hant Inwendig seins rechten [81v] arm~s sey vnd dein rechte auswendig seins dencken arm~s So stos mit deiner rechtñ hant von vnden auf in sein dencke hant vber dein rechte achsel vnd spring mit deine~ rechten pain fur sein denckes far mit deine~ rechten arm~ denn aussen vber sein dencken arm~ vnd kum mit deiner dencken hant dem rechten arm~ zu° hilff vnd swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~
Hat er dich aber gefasset als vor peÿ den arm~ vnd du in wider So betracht das die glinck handt inwendig seins rechtñ arm~s seÿ vnd dein rechte auswendig seins glingken arm~s / So stoß mit deiner rechtñ handt vndten auff im sein glinggen vber dein rechte achssel / vnd spring mit deinem rechte~ arm~ / von aussen von aussen [!] vber sein glencken arm~ / vnd thu mit deiner glincken handt dein rechten arm~ zu hilff vnd schwing dich dan von im auff dein lingke seÿttñ
Hat er dich gefast als vor bey den armen, Unnd du in wider so dracht, daß die dennckh hannt inwenndig seinnß rechten armß, So stoß mit deiner rechten hannt von unnden auf in sein dennckhe hannt, yber dein rechte achsl, unnd spring mit deim rechtn bain fur sein dennckhß, unnd kumb mit deinr denckhen deinr rechten hannt zu hilf, unnd swing dich von im auf dein lincke seitn, wie hernach gemalt,

Třetí zápasení

Uchopil-li tě tedy za paže jako předtím a ty jeho také, tak se snaž, aby levá ruka byla zevnitř jeho pravé paže a tvá pravá zvenku jeho levé paže. Tak strč tvou pravou rukou zdola nahoru jeho levou [ruku] přes tvé pravé rameno a skoč tvou pravou nohou před jeho levou, vyraz tvou pravou paží přes jeho levou paži a jdi tvou levou rukou na pomoc tvé pravé paži a švihni sebou od něj na tvou levou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der pruch
Der pruch da wider
 
Wer dir das tu°t vnd dir deinen dencken arm~ vber sein hals getossen hat So var mit deine~ dencken arm~ vber sein chopff für sein prust begreif in mit deiner dencken hant peÿ seinem dencken arm~ vnd mit deiner rechten hant greif auswendig in sein rechte knÿepüg vnd heb vber sich vñ tauch oben auf dein dencke seitten So wurfstu ÿn auf den ruck ~
Wer dir das thüet / vnd dir deinen glinggen arm~ vber sein hals gestossen hat / So var mit deine~ glincken arm~ vber sein kopf / fu~r dein prust / begreiff yn mit deiner glinggen hant peÿ seine~ glingge~ arm~ / vnd mit deiner rechten handt / greiff aus wendig in sein rechte knyepu~g / vnd heb vbe°sich / vnd tauch oben auff dein glengge seyttñ / so wirfstu in auff den rugk /


Prolomení proti tomu

Když ti to dělá a strčil ti tvoji levou paži přes jeho krk, tak vyraz tvou levou paží přes jeho hlavu před jeho hruď, uchop ho tvou levou rukou za jeho levou paži a tvou pravou rukou uchop zvnějšku jeho pravé podkolení a zvedni vzhůru a táhni nahoru na tvou levou stranu. Tak ho shodíš na záda.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das vierd ringen
[64v] Das viert Ringen
 [150v] .IIII.
Var mit deine~ rechten arm~ aussen vber sein dencken vnd greif mit deiner rechten hant für sein prust in sein rechte achsel vnd spring mit deine~ rechten pain hinder sein dencks vnd greif mit deiner dencken hant Inwendig in sein dencke knÿepüg vnd wurf in auf dein rechte seitten ~
Far mit dem rechten arm~ von aussen vber sein glengge / vnd greiff mit deiner rechten handt / fu~r sein prüst Im in sein rechte achssel / vnd spring mit deinem rechten pain hindter sein glings / vnnd greiff mit deiner glingen handt in wenig in sein glengge knyepueg / vnd wurff in auff sein rechte seÿttñ /
Var mit deinnem, rechtn arm aussen, yber seinn denncken unnd greif mit deinr rechten hannt fur sein brust, in sein rechte achsl, Unnd sprinng mit deinem rechten bain, hinter sein dennckhß, Unnd greif mit deinr lincken hannt in wenndig in sein dennckhe kniepug, unnd wirf in auf dein rechte seitn, w[ie]. h[ier].gemalt,

Čtvrtý zápas

Vyraz tvou pravou paží zvnějšku přes jeho levou a uchop jej tvou pravou rukou před jeho hrudí za jeho pravé rameno a skoč tvou pravou nohou za jeho levou a uchop tvou levou rukou zevnitř jeho levé podkolení a shoď jej na tvoji pravou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der pruch
Der pruch dawider
[151r] Bruch daryber
Wer dir das tu°t so greif mit dein° rechtñ [82r] hant hinder sein rechte vnd greif mit deiner dencken hant von vnden auff ym in sein rechten elpogen So würfstu yn auf das maul ~
Wer dir das thuet / So greiff mit deiner rechten handt / hindter sein rechte / vnd greiff mit deiner glenggen handt von vndten auff in sein rechtñ ellpogen / So wurfst du in auff das maul /
Wer dir daß thuet so grei mit deiner rechtn hannt hinnter sein rechte und mit deinr denncken hannt von unnden auf in sein elbogen  den rechtn ebgo Verstee, so wirfstu in, unnd brichst imß, zuck dein linckn vueß wol zu rukh wie hie gemalt,,

Prolomení proti tomu

Když ti to dělá, tak uchop tvou pravou rukou za jeho pravou a tvou levou rukou uchop zdola nahoru jeho pravý loket. Tak ho shodíš na hubu.
A lámej s tím, cukni tvou levou nohou dobře zpět.

 

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das fünfft ringen
Das funfft Stuck
[151v] .V.
Var mit deine~ rechten arm~ von vnden auf Inwendig vber sein dencken arm~ vnd druck In vast zw dir in dein rechte seitten vnd spring mit deine~ dencken pain hinder sein dencks vnd var mit deinem dencken arm~ Im vber die recht achsel vber sein hals vnd würf in auf dein rechte seitten ~
Far mit deinem rechtñ arm~ von vndten auff inwendig vber sein glengñ arm~ vnd truck in vast zu dir in dein rechte seyttñ / vnd spring mit deinem glincken pain hindter sein glingks vnd far mit deinem glinggen arm~ im vber die rechtñ achssel vber sein hals / vnd wurff in auff dein rechte seÿttñ /
Var mit deinem rechtn arm von unnden auf innwendig yber seinn denncken arm unnd druckh in vast zu dir, in dein rechte seitn, Unnd sprinng mit deinnem linckhen bain hinter sein dennckhß, Unnd var mit deinnem dennckhen arm, im yber die recht achsl, Yber seinen halß, Unnd wurf in auf dein rechte seitn,

Pátý kus

Vyraz tvou pravou paží zdola nahoru zevnitř přes jeho levou paži a tlač ji pevně k sobě na tvoji pravou stranu a skoč tvou levou nohou za jeho levou a vyraz mu tvou levou paží přes pravé rameno přes jeho krk a shoď jej na tvoji pravou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der wider pruch
Pruch da wider /
 
Wer dir das thu°et so ste freÿleich vnd greif mit deiner rechten hant vber sein dencken arm~ für sein prüst im vnder das maul vnd zeuch in fur dich vber dein dencks tiech auf dein rechte seitten
Wer dir das thuet / So stan freylich / vnd greiff mit deiner rechtñ handt vber sein sein [!] glincken arm~ fu~r sein prust im vndter das maul / vnd zeuch in fu~r dich / vber dein glinggs diech / vnd auff dein rechte seÿttñ /


Prolomení proti tomu

Když ti to dělá. Tak dobře (volně) stůj a chytni jej tvou pravou rukou přes jeho levou paži před jeho hrudí pod hubou a táhni ho před sebe přes své levé stehno na tvoji pravou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das sechst ringen
Das sechst stuck /
[152r] .VI.
Tracht das dein dencke hant aus wendig seins rechtens arm~s sei vnd dein rechte hant Inwendig seins dencken arm~s vñ var mit deiner rechten hant von vnden auf vnder sein rechten arm~ vnd zwischen deins dencken arm~s vnd heb vast vbersich auf dein rechte seitten vnd nÿm im das gewicht das stuck get zw paiden seitten ~
Tracht das dein glengge handt aus wendig seins rechten arms seÿ / vnd dein rechte handt in wendig seins glenggen arm~s / vnd far dan mit deiner rechtñ handt / von vndten auff vndter sein rechtñ arm~ / vnd zwischen deins glenggen arms / vnd heb vast vbersich auff dein rechte seÿttñ / vnd nym im das gewicht / das stuck zu paidñ se[yttñ]
Tracht daß dein denncke hannt auswenndig seinnß rechtn armß sei, Unnd dein rechte hannt inwendig seinß denncken armß, Unnd var mit deinr rechtn hannt von unnden auf unnder seinn rechten arm zwischen deinß dennckhen armß, w[ie].h[ier].ge[malt]: Unnd heb fast ybersich auf dein rechte seitten, Unnd nimb im daß gewicht, daß Stuckh geet zu baitn seitn, hie gemalt

Šestý kus

Snaž se být tvou levou rukou zvnějšku jeho pravé paže a tvou pravou rukou zevnitř jeho levé paže a vyraz pak tvou pravou rukou zdola nahoru pod jeho pravou paží a mezi svou levou paží a zvedni silně vzhůru na tvoji pravou stranu a vezmi mu rovnováhu. Kus jde na obě strany.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

[82v] Der wider pruch
Der pruch wider das stuck
Bruch
Ring ym nach vnd nÿm dw Im das gewicht
Ring im nach vnnd nÿm du im das gewicht /
Rinng im nach unnd nimb du imbß gewicht,

Prolomení proti tomu

Zápas s ním "Nach" (po) a vezmi mu rovnováhu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das siben ringen
Das sibent Stuck
[152v] .VII.
Wenn er dich peÿ den armen gefast hat So la dein rechte hant schleiffen vnd begreif in mit deiner rechten hant hinder seiner dencken hant vnd kum mit dein° dencken hant dein° rechten zw hilff vnd hab vast vnd gee durch sein arm~ auff dein rechte seitten So gewinstu ÿm den ruck an ~
Wen er dich peÿ den arm~en gefast hat / so la dein rechte handt schleiffen vnd begreiff in mit deiner rechtñ handt hindter seiner lincken / vnd kum mit deiner glingken handt / deiner rechten [65r] handt zu hilff / vnd hab vast / vnd gang durch sein arm~ / auff dein rechte seÿttñ / So gewinst du im den rugk an /
Ergreif in mit deinen baiden hennden sein rechte hannt, unnd gee im durch auf deinr rechtn seitn, unnd gewine im den ruckh an, davon vinstu im andern buch in maister Otten ringen auch war,

Sedmý kus

Když tě uchopil za paže, tak nechej svou pravou ruku sklouznout a uchop jej tvou pravou rukou za jeho levou rukou a jdi tvou levou rukou tvé pravé na pomoc a silně ji zdvihni a projdi (durchgehen) skrz jeho paži na tvoji pravou stranu. Tak mu získáš záda.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der wider pruch
pruch dar wider
 
Wer dir durch get so gee mit ÿm durch vnd vall in ein ringen in welches du wild
Wer dir durch gatt / So gang mit im durch / vnd fall in ain ringñ welches du wilt /
Wer dir durch get So gee mit ime durch Unnd vall in ein rinngern in welchr du wilt,

Prolomení proti tomu

Když ti prochází (durchgehen), tak projdi (durchgehen) s ním a napadni ho jakýmkoliv zápasením chceš.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das acht ringen
Das achtet Stuck
.VIII.
Lass aber deinen arm~ schleiffen vnd kum mit deiner dencken hant der rechten zw hilff vnd gee durch auf dein dencke seitten ~
Las aber dein arm~ schliessen / vnd kum mit deiner glingken handt / der rechten handt zu hilff / vnd gang durch auff dei~ glincke seÿttñ /
Geleich wie vor laß aber dein arm schleiffn, unnd kumb mit deinr denncken hannt der rechtn zu hilf, Unnd gee durch auf dein denncke seitn, unnder sein denckn ygsn, mit fassn seinr lincken hannt,

Osmý kus

Stejně jako předtím nech tedy tvoji paži sklouznout a jdi tvou levou rukou pravé na pomoc a projdi (durchgehen) na tvou levou stranu.
Pod jeho levým podpaždím s úchopením jeho levé ruky.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der wider pruch
pruch dawider
 Bruch
Wer dir das tu°t vnd wil dir auf dein dencke seitten durch gen So greif mit dein° rechten hant vber sein dencken elpogen vnd ruck vast an dich So wurfstu In auf den ruck ~
Wer dir das thuet / vnd will dir auff sein glingke seyttñ durch gan / So greiff mit deiner rechtñ handt / vber sein glingken Ellpogen / vnd ruck fast an dich / So wirfst du in aüff den rugken /
Wer dir will auf dein linckh seitn durch geen, So greif mit deinnr rechtn hannt yber seinn denncken elbogen, und ruckh vast an dich, so wirfst in auf den ruckhen,

Prolomení proti tomu

Když ti to dělá a chce ti projít (durchgehen) na tvoji levou stranu, tak uchop tvou pravou rukou nad jeho levým loktem a trhni silně na sobě. Tak ho hodíš na záda.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das Newnt ringen
Das newnt Stuck
[153r] .VIIII.
Lass aber dein rechte hant an seine~ denckñ arm~ schleiffen vnd kum mit deiner dencken deiner rechten zw hilff vnd wendt dich von ÿm auf dein dencke seittñ vnd [83r] zeuch ÿm den arm~ vber dein rechte achsel
Las aber dein rechte handt an seine~ glencken arm~ schliessen / vnd kum mit deiner glincken handt deiner rechten handt zu hilff / vnd wend dich võ im auff sein glingge seÿttñ / vnd zeuch im den arm~ vber dei~ rechte achssel /
Daß neunt ringen, Lasß aber deinn rechte hannt an sein denncken arm schleuffen, Unnd kumb mit deinr linckn deinr rechtn zu hilf, Unnd wennt dich von ime auf dein linckh seitn, Unnd zeuch ime den arm yber dein rechte agsl, w[ie].h[ier].g[emalt]. Und du magst im den arm brechen,

Devátý kus

Nech tedy tvou pravou ruku sklouznout po jeho levé paži a jdi tvou levou rukou na pomoc tvé pravé ruce a otoč se od něj na tvou levou stranu a táhni mu paži přes své pravé rameno.
A můžeš mu zlomit paži.

 

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

 

Bruch


so er dich also fast so schlag mit deinr lincken hannt ime vorn umb den leib, von hintn yber sein linckß agsl unnd schwing dich auf sein od dein linckh setin indeß magstu mit deinem lincke vueß fur sein linckn tretn, unnd in also werfn,

Prolomení

Jak tě takto chytil, tak jej vezmi levou rukou vpředu okolo těla, zezadu přes jeho levé rameno a švihni sebou na jeho nebo tvoji levou stranu, vtom (indes) musíš vykročit tvou levou nohou před jeho levou a takto jej shodíš.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das zehent ringen
Das zechent stuck
[153v] .X.
Wenn dw In hast peÿ dem arm~ gefast das dein dencke hant Inwendig seins rechtñ arm~s ist vnd dein rechte auswendig seins dencken So var mit deiner dencken hant für seine prust vnder sein kinpacken vnd in sein dencke achsel vnd greif mit deiner rechten hant auswendig in sein dencke knÿepüg vnd würf in auff dein dencke seitten Das stuck get zw paidñ seitten
Wen du in peÿ dem arme~ hast gefasset das dein glincke handt inwendig seins rechtñ arms seÿ / vnd dein rechte aus wenidig seinenes glincken So far mit deiner glencken handt fur sein prust / vndter sein kÿnpacke~ vnd in sein glincke achssel / vnd greiff mit deiner rechtñ handt auß wendig im in sein glencke knyepu~g / vnd wurff in auff dein glincke seÿttñ / das stuck gett zu paidñ seÿttñ /
Wenn du ine hast bey den armen gefast, daß dein linncke innwenndig seinß rechtn armß ist, unnd dein rechte auswedig, So var mit deinr linncken fur sein prust, unnter seinn kinnpacken, unnd in sein dennckhe achsl, Unnd greif mit deinr rechtn hannt auswenndig in sein linnckh kniepug, Unnd wurf in auf dein linckh seitn, Daß stuckh geet zu baidn seitn, hie gemalt,

Desátý kus

Když jsi ho uchopil za paži tak, že je tvá levá ruka zevnitř jeho pravé paže a tvá pravá vně jeho levé. Tak vyraz tvou levou rukou před jeho hruď pod jeho dolní čelist a na jeho levé rameno a tvou pravou rukou jej uchop zvnějšku za jeho levé podkolení a shoď jej na tvou levou stranu. Kus jde na obě strany.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der wider pruch
Der pruch da wider
Bruch
Wenn er dir das tu°t So nÿm ÿm das gewicht ~
Wen er dir das thuet / So nÿm im das gewicht /
Nimb im de gewicht be ein elbogn,

Prolomení proti tomu

Když ti to dělá, tak mu vezmi rovnováhu za loket.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das xj Ringen
Das ainlifft Stuck
[154r] .XI.
Hat er dich gefast das sein paide arm~ vnden sein So begreif mit deiner rechten hant ÿm hinden an seinen dencken arspacken vnd mit der dencken hant zwischen encker paider prust vnder sein kinpacken Stos oben vast von dir vnd zeuch vnden an dich So wurfstu In an den ruck ~
Hat er dich gefasset das sein paide arm~ vndten sein / So greiff mit deiner rechtñ / im hindten auff sein glencken arspacken / vnd mit deiner glingken handt zwischñ Eür paider prust vndter sein kynpacken / Stos oben vast võ dir / vnd zeuch vndten an dich / So wirfstü in auff den rucken
so er bed arm unden hat
Hat er dich gefast, daß sein bede arm unnder dein bede sein und dich also davey helt, so schlag aus dein rechte hannt, unnd greif im damit hinnten sein rechten arspacken, unnd mit deinr denckn hannt, greif zwisch eur baider brust, unnder sein kinnpacken, Stoß oben vast von dir, Unnd zeuch unnden andich, so wirfst in amm ruckh, hie g[emalt].

Jedenáctý kus

Drží-li tě tak, že obě jeho paže jsou dole pod tvými, tak ho uchop tvou pravou rukou zezadu za jeho levou hyždi a tvou levou rukou mezi oběma vašimi hruďmi pod jeho bradou, odstrč ho nahoře silně od sebe a dole táhni na sebe. Tak ho povalíš na záda.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Der widerpruch
Der pruch da wider
 
Wer dir das tu°t so la dein rechte hant varñ vnd halt mit dein° dencken hant fast ÿn peÿ dem ruck vnd spring mit deinem dencken pain für In vnd würf In auf dein rechte seitten ~
Wer dir das thüet / So la dein rechte handt farñ / vnd hab mit deine~ glengge~ handt vast in peÿ dem rück / vnd spring mit deine~ glingge~ pain fur in vnd wurff in auff dein rechte seÿttñ


Prolomení proti tomu

Když ti to dělá, nechej svou pravou ruku volnou a zdvihni ho tvou levou rukou silně za záda a tvou levou nohou skoč před něj a poval ho na tvou pravou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

[83v] Mer ein pruch auf das vorgenãt stuck
[65v] Item mer ain pruch auff das vor genant stuck wen aine~ paid hendt vndtñ hat
ein anderß
Wenn einer paide arm~ vnden hat So var mit paiden daumen von vnden auf vnder seinen kinpacken oder hinder den oren so prichstu dich von Im ~
So far mit paiden dawmen von vndten auff vndter seine~ kÿnpacken oder in die augen / oder hindter die orñ / So prist du dich von im
Wenn ainer bed´ arm unnden hat, so far mit beden daummen Von unnden auf unnder seinen kinnpackh, od´ hinter den arm, so prichstu dich von ime

Nuže další prolomení předchozího kusu

Když má obě paže dole, Tak vyraz oběma palci zdola nahoru pod jeho bradu nebo do očí nebo za uši. Tak se od něj uvolníš.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das xij ringen
Das zwelfft Stuck
[154v] .XII.
Mit geleichem vassen hat er dich geleich gefast vnd dw in wider so tracht das dein dencker arm~ vber seinem rechten seÿ vñ dein rechter vnder seine~ dencken so schreit mit deine~ rechten pain auswendig vnd ruck mit deine~ dencken arm~ vast sein dencken arm~ zw° dir vnd kum mit deinem rechten arm~ deine~ dencken zw hilff vnd würf In vber die hüf das stuck get zw paiden seitten ~
Mit geleichñ fassen / hat er dich geleich gefasset vnd du in wider / So petracht das dein glingger arm~ vber vber [!] seine~ rechtñ / vnd dein rechter vber sein glincken kum seÿ / So schreitt mit deinem rechtñ pain aus wendig hindter sein rechtes / vnd druck mit deine~ glinggen arm~ vast im sein glincken arm~ zu dir / vnd kum mit deine~ rechtñ arm~ deine~ glingge~ zu hilff / vnd wurff in vbe~ die hu~ff / das stuck gat zu paidñ seÿttñ /
Hat er dich gefast daß dein denckh arm yber seinen rechtn ist Unnd dein rechter unnder seinem linnckhen, So erwisch mit deinr linckhn hannt sein linncke, Unnd hilf mit der rechtn hannt der linckn unnd schreit mit deinem rechtn bain auswenndig, Unnd wennt dich auf dein linckh seitn, Wirf in also yber dein recht huf, hie gemalt

Dvanáctý kus

Se stejným úchopem. Drží-li tě stejným úchopem a ty ho taky, tak se snaž mít tvou levou paži přes jeho pravou a tvou pravou přes jeho levou. Tak vykroč tvou pravou nohou vně /za jeho pravou /a tiskni tvou levou paží jeho levou paži silně k sobě a jdi tvou pravou paží tvé levé na pomoc a poval ho přes bok. Kus jde na obě strany.

 

 

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das xiij ringen
Das dreützehent stuck
[155r] .XIII.
Hat er dich aber gefast das dein rechte hant vnden ist vnd dein dencke oben So greif mit deiner dencken hant an sein dencken hals vnd begreif in mit deiner rechten hant an seiner dencken seitten peÿ der joppen vnd druck oben an dem hals von dir gegen der erden vnd heb vnden ein wenig auf So trit mit deine~ denckñ pain hindersich vnd swing dich denn auf dein lincke seitten ~
Hat er dich aber gefasset / das dein rechte handt vndtñ ist / vnd de~ glingge oben / So greiff mit deiner glingñ handt ym an sein glinggñ hals / vnd begreiff in mit deiner rechtñ handt an seiner glinggñ peÿ der jopen / vnd tauch oben an den hals von dir gegñ der erdñ vnd heb vndten ain wenig h auff / So dritt mit deine~ glingge~ pain hindter dich / vnd schwing dich dan auff dein glingge seÿttñ
Hat er dich gefast, daß dein rechte hannt unnden ist, unnd dein dennckhe oben, so greif mit deinnr dennckn hannt an sein dennckhen halß, und begreif in mit deinr rechtn hannt, ann seiner linncken seitn bey der yopen, Unnd druckh oben von dir gegen der erden, Unnd, heb unnden ein wenig auf, und drit mit deinem linckhen bain hintersich unnd schwing dich auf dein dennckh seitn, im schwung magstu mit deinem rechtn schennckhl zu seinr lincken schreitn, und in also daryber werfen wie hie gemalt,

Třináctý kus

Drží-li tě tedy tak, že tvá pravá paže je dole a levá nahoře. Tak jej uchop tvou levou rukou v levo za krk a tvou pravou rukou ho na jeho levé straně uchop za kabátec a tlač nahoře na krk od sebe proti zemi a dole ho trochu nazdvedni. Tak vykroč tvou levou nohou vzad a švihni sebou od něj na tvou levou stranu.
V tom švihnutí můžeš s tvým pravým stehnem vykročit k jeho levému a takto jej přes to [stehno] hodit.

 

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das viertzehent stuck
Das vierzehent Stück
[155v] .XIIII.
Hat er dich gefast mit geleichem fassen [84r] das Dein rechter arm~ auswendig seins dencken ist vnd dein dencker vnder seinem rechten So zuck dein dencken arm~ aus seinem rechten vchsen vnd druck mit dem rechten arm~ Im sein dencken vast zw° dir vnd far mit deiner dencken hant Im vnder den hals vnd swing dich denn von ym auf dein dencke seitten Das stuck get zw° paiden seitten ~
gleichem vassen / das dein rechter arm~ aus wendig seins glinggen ist / dein glingger vndter seine~ rechtñ vchssn So zuckh dein glingken arm~ aus seine~ rechtñ vchssn / vnd druck mit deinem rechtñ arm~ in sein glengken vast zu dir / vnd far mit deiner glinggñ handt im undter den hals / vnd schwing dich von im auff dein glingke seÿttñ / das stuck get zu paidñ seÿttñ /
Hat er dich gefasst daß  dein rechter arm auswenndig seinß denncken ist, Unnd dein linncker unnter seinnem rechtn, so zuckh deinen linncken arm aus seinnem rechtn, ygsen, und druckh mit deinem arm ime sein dencken ? Zu dir und far im  damit deinr lincken arm, oder hannt ime unndern halß, unnd schwing dich von im auf dein linnckhe seitn, daß get zu bedn seitn, h[ier]. gemalt,

Čtrnáctý kus

Drží-li tě stejným úchopem tak, že tvá pravá paže je zvnějšku na jeho levé, tvá levá pod jeho pravým podpaždím. Tak vytrhni tvou levou paži z jeho pravého podpaží a tlač tvou pravou paží na jeho levou silně na sebe a vyraz mu tvou levou rukou pod krk a stoč se od něj na svou levou stranu. Kus jde na obě strany.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das fünftzehent ringen
Das funffzehent stuck
[156r] .XV.
Hat er dich gefast mit geleichem fassen das dein rechter arm~ oben ist vnd dein dencker vnden So zuck aber den denckñ arm~ vnd greif mit dein° dencken hant Im vber sein dencke achsel vmb sein hals vnd kum denn vnden deiner rechten hant zw hilf vnd druck ÿn vast vnder sich vñ fal auf dein hinderñ vnd würf In vber dich Das get auch zu° paiden seitten ~
Hat er dich gefasset mit gleichem fassen / das sein rechter arm~ obñ ist / vnd dein glingker vndten / So zuck aber dein glincken arm~ / vnd greiff dan mit deiner glingken handt im vber sein glingge achssl vmb sein hals / vnd kum dan vndten deiner rechtñ hant zu hilff vnd druck in vast vndtersich / vnd fall auff deine~ hindterñ / vnd wurff in [66r] vber dich / gat zu paidñ seÿttñ /
Hat er dich gefast, auch mit gleichem fassen, daß deinn rechter arm oben ist, Unnd dein denncker unndn, so zuckh aber den denckhen arm, Unnd greif im damit yber sein lincke achsl, umb seinen halß, unnd kumb dann unnden deinr rechtn hannt zu hilf Unnd druckh in vasst unnder sich, Unnd vall auf den hinntern, unnd wurf in yber dich, daß geet z[u]. b[eiden]. seitn,

Patnáctý kus

Drží-li tě stejným úchopem tak, že tvá pravá paže je nahoře a tvá levá dole. Tak tedy trhni tvou levou paží a uchop ho pak s tvou levou rukou nad jeho levým ramenem okolo krku a jdi pak dolů tvé pravé ruce na pomoc a tlač jej silně dolů a padni na tvůj zadek a poval ho přes sebe. Jde to na obě strany.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das sechtzehent ringen
Das sechtzehent
.XVI.
So er dich hat peÿ den armen vnd dw yn wider so tracht das dein rechte hant Inwendig seins dencken arm~s seÿ vnd dein dencke hant auswendig seins rechten arm~s So lass dein dencke hant auf seine~ rechten arm~ schleiffen vnd greiff do mit hinder sein rechte hant yn pey dem arm~ vnd deñ mit deiner rechten hant von vnden auf vnder sein rechts [84v] vchsen vnd spring mit deine~ rechten pain hinder sein dencks vnd druck mit deiner dencken hant vber sich vnd zeuch mit dein° rechten hant an dich auf dein rechte seittñ
So er dich hat peÿ den arme~ vnd du in widerumb / So petracht das dein rechte handt inwendig seines glingen arms seÿ / vnd dein glingge handt auswendig seins rechtñ arm~s / So la dein glincke handt / auss sein rechtñ arm~ schleiffñ / vnd greiff dan hindter sein rechte handt in peÿ dem arm~ / vnd dan mit deiner rechtñ handt von vndtñ auff / vndter sein recht uff vchssñ / vnd spring mit deine~ rechtñ pain hindter sein glings / vnd daüch mit deiner glinggeñ handt vbersich / vnd zeuch mit deiner rechtñ handt an dich auff dein rechte seyttñ /
So er dich hat bey den armen, unnd du im wider, so dracht daß dein rechte hannt, in wenndig seinß dennckhen armß sey, unnd dein lincke auswenndig seinß rechtn arm, so lasß dein denncke aus seinem rechtn arm schleiffen, Unnd greif damit hinnter sein rechte hannt, yn bey dem arm, unnd denn mit deiner, rechtn hannt, von unnden auf unnder sein rechtß ygsen, Unnd spring mit deinem rechten bain, hinnter sein dennckhß, Unnd druckh mit deinr, linckhen hannt ybersich, unnd zeuch mit deinr rechtn hannt an dich, auff deinn rechte seitn, hernach gemalt,

Šestnáctý zápas

Když tě má za paže a ty ho taky, tak se snaž aby tvá pravá ruka byla na vnitřní straně jeho levé paže a tvá levá ruka na vnější straně jeho pravé paže. Tak nech tvou levou ruku sklouznout na jeho pravé paži a uchop mu s ní paži za jeho pravou rukou a pak tvou pravou rukou zdola nahoru pod jeho pravé podpaží a tvou pravou nohou skoč za jeho levou a tlač levou rukou vzhůru a pravou rukou táhni k sobě na tvou pravou stranu.

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452

Glasgow Fechtbuch
(E.1939.65.341)

1508

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das sibentzehent ringen
Das sibentzehent Stuck
[157r] .XVII.
Tracht das dein paide arm~ vnden sein vñ greif den mit deiner rechten hant Im zwischen seine paide pain vnd fass yn hinden peÿ der ioppen vnd mit der dencken hant var von vnden auf an sein prust vnd heb vnden fast auf vnd stos vnden von dir so feltt er ~
Tracht das dein paid arm~ vndtñ sein / vnd greiff dan mit deiner rechtñ handt im zwischñ seiner payder pain / vnd mit deiner glinggen hant far von vndten auff an sein prust / vnd heb vndtñ auff fast / vnd stos oben von dir /
Dracht daß dein baid arm unnden seinn, Unnd greif dann mit deinr rechtn hannt, im zwischn sein baide bain, und fasß in hinden bey der yppen, unnd mit der dennckn hannt var von unndn auf an sein brust, h[ier]. v[orne].fast  a[n], Unnd stoß o[ben]. v[on]. dir, vor im ander buch auch geschribn und gemalt, in deß.
Sedmnáctý kus

Snaž se mít obě paže pod jeho a chyť jej pak pak tvou pravou rukou mezi jeho nohama a chyť jej vzadu za kazajku a tvou levou rukou vyraz zdola na jeho hruď a zdvihni jej silně zdola nahoru a strč od sebe.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.