Anglická škola šermu

ŠERMÍŘSKÉ ŠKOLY,
tak jak je popisuje Jaroslav TUČEK ve své knize Pražští šermíři a mistři šermu. vydané v Praze roku 1927

Anglie:

V Anglii první školy šermířské, vedené různými dobrodruhy, netěšily se celkem valné pověsti. Dokazuje to listina, uchovaná v městském archivu londýnském, podle které byl dne 13. března 1311 předvolán k londýnskému starostovi, siru Richer of Refham, mistr Roger, »skirmissour«, aby se zodpovídal z obvinění, že vyučuje šermu lidi všech vrstev. Teprve Jindřich VIII., jenž si liboval v bojovných hrách, založil společnost nejlepších mistrů doby a žádný, kdo nebyl členem tohoto sdružení, nesměl v Anglii šermu vyučovati. Po r. 1593 není již zmínky o této společnosti.

Až do konce XVI. stol. můžeme pravidelnou soustavu šermu jen předpokládati z vyobrazení, miniatur a úryvků literárních prací, jež podávají představu o zápase mečem a štítem. Národní zbraní byl meč s prostým jílcem tvaru kříže, zápasník se kryl i útočil také štítem. Později přinesen ze Španělska rapír (rapière), jenž stal se zbraní módní; čím elegantnější kavalír, tím delší rapír nosil. Zápasilo se také dvěma rapíry (v každé ruce jeden), rapírem a štítkem, nebo dýkou.

K malé libosti domácích mistrů působili té doby v Londýně mistři italští a španělští, které ironisuje Georges Silver r. 1499 spisem »Paradoxes de la défence«, kde staré domácí mistry obhajuje. Přes to však jediným spisem XVI. stol. pojednávajícím o šermu rapírem, anglicky psaným, jest kniha italského mistra Vincentia Saviola: His practice in two bookes . . . Podle Saviola psal r. 1611 Joseph Swetnam: The School of the Noble and worthy Science of Defense. Sir William Hope, 1660—1724 napsal více knih o šermu a pobádal svoje skotské krajany k pěstování šermířského umění. Ve svých spisech znázornil soudobý šerm v Anglii. Nejlepším anglickým pojednáním o šermu kordem je dílo mistra Angela:( Domenico Angelo Malevolti Termamondo, rodem Ital.) »The School of Fencings (sedmé vydaní vyšlo r. 1817). Tři generace Angelů udržovaly během století tradici anglického šermu. Angelo st. zemřel r. 1802 ve stáří 86 let a do posledních dnů svého života vyučoval šermu.

Později, když byly v Anglii rozmnožovány oddíly lehké jízdy, ujal se v lehké, zakřivené šavli způsob sečného šermu, t. zv. rakouský.

XIX. století dalo Anglii mnohé odborné spisovately a proslulé mistry. V poslední čtvrtině století vydává Egerton Castle svoje znamenité dílo: »Schools and Masters of Fence«, v němž vypravuje přesně a nestranně historii šermu všech věků.

Za naší doby italští a francouzští mistři dělí se svorně o úspěchy škol v Anglii.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.